BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do badania właściwości reologicznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Plastometr obciążnikowy Melt Flow TQ 6841 Ceast 1993 Dysze o długości 8 mm, średnicy: 2,095 mm i 1,18 mm; temperatura pracy: od 100 °C do 400 °C, stosowane obciążenie: 11,77 N (1200g), 21,18 N (2160g); urządzenie sterowane komputerowo Badania wg ISO 1133, ASTM D 1238 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Plastometr kapilarny MFlow Zwick 2012 Zakres temperatury: od 50 oC do 450 oC; obciążenia: od 0,325 kg do 21,6 kg Badania wg PN-EN ISO 1133 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Elektroniczny twardościomierz Shore'a A i D Zwick 2008 Obciążniki: od 2,5 Ndo 37,5 N Badanie wg PN-EN ISO 868; PN-C-04238 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Plastometr Melt Flow Indexer LMI 4003 Dynisco 2001 Zakres: od 40 °C do 425 °C; dla obciążeń nominalnych: 1,20; 2,20; 5,0 kg Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wiskozymetr Rheotest-2 1985 Rotacyjny, wraz z termostatem Główny Instytut Górnictwa
Wiskozymetr Heplera KF-10 1993 Lepkościomierz przepływowy Badanie wg PN-EN ISO 8030 Główny Instytut Górnictwa
Łaźnia wiskozymetryczna TV2000 Inkom bd. Główny Instytut Górnictwa
Plastometr obciążnikowy MFI CFR-91 Hammel 2000 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1133-1 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do oznaczania temperatury mięknienia FP 83 HT FT 90 Mettler 1996 Zakres pomiarowy: od 30 oC do 200 oC Badanie akredytowane / wg PN-C-97067:1999 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wiskozymetr VT 550 Haake 2005 Reometr obrotowy typ CR (z regulowaną prędkością ścinania) Badanie akredytowane / wg PN-EN ISO 3219:2000 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Reometr RV DV III+ Brookfield 2000 Wzorcowany aparat dla wrzeciona SC4-21 do pomiaru lepkości w zakresie 20÷500 000 mPas. Badania w funkcji prędkości ścinania, czasu i temperatury Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Plastometr Mflow Zwick bd. Zakres obciążeń: od 0,325 kg do 21,6 kg; zakres temperatury: od 50 ºC do 450ºC; obciążenia badawcze: 0,325 kg i 3,16 kg; rozdzielczość wskazań temperatury: 0,1 ºC; granica błędu pomiaru drogi podczas wyznaczania objętościowego współczynnika płynięcia: ±0,02 mm (ISO 1133), ewentualnie: ±0,4 % od 6,25 mm (ASTM D 1238); rozdzielczość pomiaru drogi podczas wyznaczania objętościowego współczynnika płynięcia: < 0,005 mm; para dysz o średnicy wewnętrznej 2,095 mm, długość 8 mm; kanał i tłok badawczy do tworzyw zawierających fluor; automatyczna obcinarka; czujnik ruchu dla pomiaru drogi tłoka (badania wg ISO-1133 i ASTM D 1238) umożliwia precyzyjny odczyt czasu i drogi dla dokładnych wyników MFR i MVR Badanie wg ISO 1133; ASTM D 1328; ASTM D 3364; NF T51-038; JIS K 7210 Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Reometr Rheolyst AR 1000N TA Instruments bd. Układ pomiarowy: płytka-stożek, płytka-płytka, współosiowe cylindry; pomiar w zakresie temperatury: od 25 °C do 400 °C; tryb dynamiczny: zakres: 0,0001-100 Hz, dokładność: 0,62 mrad, minimalne dkształcenie 6x10-5; siły normalne: zakres 0,01-50 N, dokładność odczytu: 0,005 N Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Wiskozymetr R/S-CPS+Rheometer Brookfield 2011 Oprogramowanie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Zestaw do oznaczenia lepkości Wytwórnia Aparatów Termoelektrycznych 1970 Wyposażony w ultratermostat z wiskozymetrami Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Reometr Ares TA Instruments 2006 Z przystawką do badań właściwości magnetycznych. Piec konwekcyjny: z wymuszonym obiegiem powietrza, z dwiema grzałkami, z przepływem powietrza w przeciwprądzie umożliwia badania od temp. pokojowej do 600 °C. Wyposażony w okna szklane umożliwia wizualną kontrolę próbek lub poddawanie ich naświetlaniu różnymi źródłami promieniowania. Układ pomiarowy z termostatowaniem Peltiera na zakres temperatury: od -30 °C do 150 °C, zapewniający liniowe prędkości ogrzewania i chłodzenia (do 30 °C/min) ze stabilnością temperatury do 0.01 °C. Przystawka magnetyczna umożliwia badania cieczy i polimerów magnetoreologicznych w zmiennym (0 – 0,6 T), programowalnym polu magnetycznym w temp. od temp. pokojowej do 80 °C. Wyposażony w osobne, izolowane moduły: odrębny napęd do zadawania zaprogramowanej deformacji lub prędkości ścinania (silnik prądu stałego); bezinercyjny przetwornik momentu obrotowego z wymuszaniem równowagi (FRT). Wyposażenie: zestaw narzędzi pomiarowych kompatybilnych z układem pieca oraz układem Peltiera obejmujący układy pomiarowe typu: stożek – płytka (25 mm); płytka – płytka (25 mm); płytka – płytka z wymiennymi płytkami jednorazowymi (do analiz próbek termoutwardzalnych). Uchwyty do analizy prostokątnych ciał stałych podczas skręcania; zestaw specjalnych niemagnetyzujących się uchwytów i płytek pomiarowych (20 mm) kompatybilnych z przystawką magnetoreologiczną Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lepkościomierz z wiskozymetrem DV-II+pro Digital Brookfield bd. Dokładność pomiaru: 1% pełnego zakresu pomiarowego; powtarzalność pomiaru: błąd na poziomie 0,2 %; 54 zaprogramowane prędkości pomiarowe. Prędkość pomiaru od 0,01 do 200 obr/min (rpm). Ciągły pomiar temperatury Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Reometr kapilarny RHEO-TESTER 1000 GOETFERT bd. Zakres pracy: temperatura: 60-400 oC; szybkość ścinania: 0,5-11 500 s-1; maksymalny nacisk tłoka: 10 kN. Oprogramowanie: WinRheo, poprawki Bagleya i Rabinowitscha, prawo potęgowe Ostwalda-deWaele, Carreau. Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Reometr rotacyjny ROTOVISCO RT20 Haake bd. Zakres pracy: temperatura: do 500 oC; prędkość obrotowa: 0,1 (tryb CR) lub 10-6 (tryb CS) ÷ 1000 obr/min; częstotliwość ruchu tłoka: 0,001 – 40 Hz. Oprogramowanie: RheoWin Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Wiskozymetr DVII+Pro Brookfield 2006 Zakres temp. : od 20 °C do 100 °C Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów