BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do oznaczania właściwości fizycznych


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Waga hydrostatyczna AXIS AD 2000 2012 Automatyczna kalibracja; oznaczanie gęstości w wodzie lub alkoholu; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 1183 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Stanowisko do pomiaru gęstości AS 220.3Y Radwag 2013 Zakres mas: 10 mg - 220 g Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Urządzenie do badania odporności na uderzenie bd. Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Kamera termowizyjna Testo 890 2012 Zakres pomiarowy: - 30 do 1200 °C Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do badania przewodnictwa cieplnego tworzyw 2013 Oznaczenie różnicy w temperaturze pomiędzy płytą gorącą i zimną oddzieloną badanym materiałem Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Połyskomierz micro-gloss 60º Byk 2012 Zakres kąta pomiarowego 60º; dokładność pomiaru ± 0,24 (94) GU; rozdzielczość wskazań 0,1 Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 2813 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Dylatometr DIL 402 E Netzsch bd.

Dylatometr w układzie poziomym zapewniający jednorodny rozkład temperatury w komorze pieca. Możliwość prowadzenia prób w atmosferze ochronnej: He, Ar, N2. Możliwość prowadzenia prób w atmosferze utleniającej (powietrze). Pomiar temperatury z próbki oraz z komory pieca grzewczego. Możliwość regulacji siły nacisku układu pomiarowego na próbkę

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Tensjometr cyfrowy K9 ET bd.

Pomiary metodami: pierścieniową Du Noüy’a i płytkową Wilhelmy’ego.

Zakres pomiarowy: napięcie powierzchniowe/międzyfazowe 1 - 999 mN/m; gęstość 1- 2200 kg/m³; rozdzielczość: napięcie powierzchniowe/międzyfazowe 0,1 mN/m; gęstość 1 kg/m³; temperatura pracy: -10 do 100 oC; rozdzielczość wyświetlacza: +/- 0,1 oC


Badania akredytowane/badanie wg normy PN-EN 14370:2005 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Zestaw do oznaczania gęstości nasypowej bd.
Badanie wg normy PN-C-04532:1980 metoda B Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Tensjometr CAM 200 bd.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Tensjometr t 60/2 Sita bd.

Zakres pomiarowy: 10 - 100 mN/m; czas życia pęcherzyka: 30 ms - 60 s. Oprogramowanie SITA-online v 3.1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Kamera termowizyjna VIGOcam v50 bd. Zakres temp.: -20 oC do 1000 oC Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Przesiewacz powietrzny 200 LS-N bd. Sita: 40 μm, 63 μm, 125 μm, 425 μm, 180 μm, 4 mm Badanie wg normy PN-EN 615 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wagosuszarka MAC-210 bd.

Temp max. 160 oC; max 210 g obciążenia; odczyt 1mg; dokładność odczytu wilgotności 0,001 %. Element grzewczy – promiennik podczerwieni 400W

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Waga hydrostatyczna Ohaus bd.

Max. obciążenia 210 g, min. obciążenia 10 mg

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Suszarka Thelco bd. Temperatura do 240 °C; programowany czas pracy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat hydrauliczny do badania przyczepności Positest AT-A DeFelsko bd. Zestaw pionków 10, 14, 20 i 50. ASTM D4541, D7234, ISO 4624 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Aparat do badania grubości powłok Calotest CAT2 Anton Paar bd. Badania grubości powłok od 0,1 µm do 50 µm.
Do badań CVD, PVD, powłoki napylane plazmowo, anodowe warstwy utleniania, osady chemiczne i galwaniczne, polimery, farby, lakiery. Badaniom można poddać próbki płaskie, sferyczne lub cylindryczne.
ISO EN 1071 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Połyskomierz trójkątowy 20°/60°/85° BGD 515 Glossmeter Biuged Laboratory Instruments bd. Urządzenie emitujące strumień białego, niespolaryzowanego światła pod ustalonym kątem mierzonym pomiędzy prostą równoległą do strumienia światła a prostą prostopadłą do badanej powierzchni. Urządzenie o geometrii 20°, 45°, 60°. PN-EN ISO 2813:2014-11 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Miernik bieli WBD-1 Digital Whiteness Meter bd.

Miernik mierzący gęstość światła odbitego od powierzchni, na którą pada strumień świetlny o odpowiedniej długości fali; wzorce bieli.

Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza