BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Reometr z oscylującym rotorem Mon Tech 2012 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Twardościomierz Rockwella 3106 Zwick bd. Wyposażony w zestaw obciążników Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Twardościomierz Shore’a 3130/3131 Zwick 2011 Skala D Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Młot do oznaczania udarności Mechanische Werkstätten Gerhard Zorn 2012 Wyposażony w młotki Charpy'ego oraz Izoda o zakresie: 1 J i 5 J Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Maszyna wytrzymałościowa z komorą termostatującą 5967 Instron 2010 Wyposażona w szereg głowic pomiarowych, uchwytów do badań mechanicznych a także ekstensometr wideo oraz mechaniczny. Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Aparat do oznaczania odporności cieplnej CEAST-Instron bd. Wyposażony w zestaw obciążeń oraz głowiczek pomiarowych Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Komora do badań przyspieszonego starzenia Xenotest-Alpha 2012 Wyposażona w dwa rodzaje filtrów optycznych, regulator temperatury 20 °C - 90 °C i wilgotności 20 % - 100 % oraz uchwyty do płytek Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Skaningowy tunelowy mikroskop elektronowy (STM oraz AFM) Multi Mode 8 Bruker 2012 Wyposażony w różnego rodzaju sondy pomiarowe Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Spektrometr CM5 Konica Minolta 2012 Program do recepturowania mieszanek. Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Komora do oznaczania palności FFT 2012

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego FTT 2009 Możliwość oznaczania LOI w temperaturze pokojowej i/lub podwyższonej Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC 1 Mettler Toledo 2010 Zakres temperaturowy analiz: od -150 °C do 500 °C, maksymalna szybkość zmian temperatury (ogrzewanie/chłodzenie) 20 K/min. Aparat wyposażony w oprogramowanie STARe Software i system modulacji temperatury TOPEM.
PN-EN ISO 11357-1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Dynamiczny analizator termomechaniczny DMA/SDTA 861 Mettler Toledo 2009

Zakres temperatury od -150 °C do 500 °C; tryby odkształceń: zginanie 1, 2 i 3-punktowe, ścinanie, ściskanie i rozciąganie. Zakresy pracy aparatu - siły: 0,005 - 40 N; odkształcenie: ±1,6 mm, częstotliwość: 0,001 - 1000 Hz. Wyposażony w oprogramowanie STARe Software.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell ZO20 2007 Tryby pracy: rozciąganie, zginanie, ściskanie. Zakres siły do 25 kN Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa FPZ 100/1 HECKERT bd. Tryby pracy: rozciąganie, ściskanie. Zakres siły do 100 kN Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Reometr oscylujący Rheometer 100S Monsanto bd. Zakres temperatury: od 145 ºC do 195 ºC Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Plastometr BMF-001 Zwick/Roell 2012 Zakres temp.: od 50 ºC do 450 ºC; kanał badawczy: średnica 9,55 mm, długość 170 mm; standardowe dysze wg DIN EN ISO 1133; tłok badawczy z talerzem obciążeniowym: średnica 9,48 mm, ciężar 325 g Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Młot do badania udarności BPI-5.5COMC Zwick/Roell 2012 Badania udarności młotem Charpy'ego, oznaczanie udarności metodą Izoda, udarowe próby rozciągania. Energia 5,5 J Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Aparat do oznaczenia elastyczności przy odbiciu metodą Schoba Gibitre Instruments 2012 Badania wg EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204-1 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Aparat do oznaczania ścieralności materiałów metodą Schoppera-Schlobacha Gibitre Instruments 2012 Badania wg DIN 53516, ASTM D 5963, ISO 4649 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów