BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Analizator elementarny VARIO EL II Elementar 2004 Całkowicie zautomatyzowany system z podajnikiem do 64 próbek, katalityczne spalanie próbek w temperaturze do 1200 °C, automatycznie optymalizowany czas spalania próbek, detektor przewodności cieplnej, kalibracja wielopunktowa, naważki od 1 do 200 mg, dokładność oznaczeń < 0,1% Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Aparat do oznaczenia zawartości wody w cieczach, ciałach stałych i gazach Methrohm Herisau 1992 Karl Fischer Automat Methrohm 633 Herisau; Multi Burette E485, 20ml; Multi Disimat 645, 10ml Badania wg PN-81/C-04959 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fishera DL 35 Mettler Toledo bd. Zakres pomiarowy: 0,01–40 % (m/m) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera DL-35 Mettler 1999 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Aparat do elektroforezy kapilarnej P/ACE 5000 Beckman 1998 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Aparat do elektroforezy kapilarnej PA800plus Beckman 2010 Detektory: UV-VIS, PDA oraz LIF Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Kulometr DL 39 Mettler Toledo bd. Wyposażenie standardowe Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Kulometr DL 39 Mettler Toledo bd. Kulometr bez diafragmy nstytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Kulometr ECS 3000 Euroglass 1999 Zestaw do filtracji Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Kulometr DL 39 Mettler Toledo 2008 Specjalistyczne oprogramowanie do kulometrycznego zestawu: An/Labx light tration Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pHmetr inolab pH 730P 2011 Kalibracja AutoCal i AutoCal-Tec (2-3 punktowa). Kalibracja ConCal (1-2 punktowa). Elektroda ze zintegrowanym czujnikiem temperatury. Wbudowana drukarka. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Zestaw konduktometryczny CC 551 Elmetron bd. Zakres przewodności: 0,00–1999 mS/cm; zakres temp.: -50 °C–199,9 °C; dokładność 0,5 % ( powyżej 20 mS/cm – 1 %) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Zestaw do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS 300 Gamny bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Kjeltec System 1026 Tecator 1994 Możliwość badania próbek w postaci stałej po roztworzeniu ich w mineralizatorze QPB.06/BLC Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Soxtec System Tecator 1992 Możliwość prowadzenia ekstrakcji w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika i/lub na zimno.Zalecana temperatura pracy termostatu: 100 – 200 oC; automatyczny odzysk rozpuszczalnika. badanie akredytowane: PN-92/C-04219 metoda A Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Piec laboratoryjny komorowy CSF 11/3 i CWF/5 Carbolite 1995 Temperatura pracy pieca: od 250 oC do 1100 oC. Pojemność komory – ok. 4 l badanie akredytowane: PN-ISO 247:1996 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Przyrząd do miareczkowania DL50 Mettler Toledo bd. Półautomatyczny aparat do miareczkowania grup hydroksylowych, karboksylowych i aminowych w roztworach polimerów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Stanowisko do oznaczania odporności na dichlorometan UTU 4 Zeamil 1986 Badanie akredytowane/ wg PN-EN 580 Główny Instytut Górnictwa
Analizator CO/CO2 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Titrator Karla Fischera V30 KF Mettler Toledo 2010 Punkt końcowy miareczkowania jest ustalany za pomocą detekcji biwoltametrycznej Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/14/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla