BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Reometr kapilarny LCR 7001 Dynisco 2011 Zakres temp.: 40 – 430 °C; zestaw dysz; szybkości ścinania: od 0,1 s-1 do 100 000 s-1; nacisk tłoka 10 kN Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11443 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Lepkościomierz Syncho-Lectric Brookfield 1992 Zestaw wirników Badanie wg PN-ISO 2555:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Lepkościomierz Lauda 1994 Badanie wg PN-EN ISO 1628-2 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Reometr AR-G2 TA Instruments 2004 Wyposażony jest w innowacyjne łożysko magnetyczne zapewniające sztywność w kierunku pionowym (oprócz klasycznych łożysk powietrznych zapewniających osiową sztywność napędu). Rozwiązanie to pozwala na przykładanie (w trybie kontrolowanych naprężeń) lub wyznaczanie (w trybie kontrolowanych odkształceń) momentu na poziomie 3 nanonewtonów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Automatyczny analizator temperatury mięknienia metodą pierścień i kula RKA-5 Petrotest 2011 Zakres temp. od 5 ºC do 200 ºC Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do pomiaru temperatury mięknienia Ceast HV3 Instron-Ceast 2013 Pomiar od temp. pokojowej do 300 ºC Badania zgodnie z normami: PN-EN ISO 306, PN-EN ISO 75-1, PN-EN ISO 75-2 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Plastometr obciążnikowy TEST 4004 Dynisco 2007 Automatyczny pomiar i zapis wyników. Zestaw obciążników Badanie wg PN-EN ISO 1133 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Reometr MCR 301 Anton Paar 2010 Układy: stożek-płytka, płytka-płytka; przystawka dla próbek ciekłych; zakres temp.: - 150 °C do 450 °C; moduł z ciekłym azotem Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 6721 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Wiskozymetr Brookfield 1999 Zakres: lepkość minimalna - 100 cP (Pa·s·10-1), lepkość maksymalna - 13·106 cP (13·103 Pa·s). Badania wykonywane wg PN-ISO 2555 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Lepkościomierz Höpplera bd.

Zakres pomiarowy: 0,6 ÷ 80 000 mPas; czas opadania: 30 ÷ 300 s; dokładność: 0,5 % ÷ 2 %.
zakres temperatur: -20 oC ÷ 120 oC; objętość napełniania: 40 cm³. Utrzymanie stałej wartości temperatury realizowane jest za pomocą ultratermostatu W skład zestawu wchodzi pięć kulek: dwie szklane i trzy metalowe o różnych średnicach i gęstościach, dobieranych zależnie od przewidywanego czasu opadania i wartości lepkości dynamicznej


Badania wg normy PN-EN ISO 12058-1:2005 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wiskozymetr rotacyjny bd. Zakres lepkości: 1 – 109 mPas; naprężenie ścinające: 1 – 105 Pa; szybkość ścinania: 0,6 - 30000 /s; szybkość obrotowa: 0,5 - 800 obr/min; temperatura: -50 ÷ 250 oC; rozrzut: +/- 0,5% pełnego zakresu; interfejs: RS232C Badania wg norm: PN-EN 1568 cz. 1-4:2010; PN-EN ISO 3219:2000 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wiskozymetr Bohlin Visco88 Malvern Instruments Ltd. bd. Wymiennik ciepła Medingen T150 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Plastometr obciążnikowy Instron CEAST MF20 Instron bd. Testy przy różnych standaryzowanych obciążeniach (możliwy zakres 0,325 kg – 21,6 kg); temperatura badania w zakresie od 100-300 °C. ISO 1133-1:2011, ISO 1133- 2:2011, ASTM D1238 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Reometr MCR 302 Anton Paar bd.

Przystawka CTD 450; przystawka do niskich temperatur.

Wrzeciona pomiarowe płytka/stożek (D = 25 mm).

Konwekcyjny układ kontroli temperatury (zakres temperatury pomiaru: –130 °C do +450 °C).

Układ do badań DMTA w pomiarach na skręcanie dla kształtek prostokątnych o grubości do 12 mm.

Bębnowy system do badań reologii wzdłużnej taśm, folii oraz włókien.
ASTM D4440, ASTM D4473, ASTM D5279, DIN 3219, DIN 53019-1, DIN 53019-2, DIN 51810 – Część 1, DIN 51810 – Część 2, DIN 54458, DIN 1342 1-3, DIN 13343, EN 14770, EN 3219, Farm. Eur. 2.2.10 – Metoda oparta na lepkościomierzu rotacyjnym, Farm. Eur. 2.2.8 – Lepkość, Farm. Eur. 0132 ISO 3219 ISO 6721-1 USP 912 – Metody oparte na reometrze rotacyjnym Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Reometr kapilarny Instron CEAST SR10 Instron bd.

Zestaw kapilar: D = 1 mm, L = 5, 20 i 30 mm.

Głowica pomiarowa siły o obciążalności 10 kN.

Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Kubek Forda 4 mm bd. Kubek wypływowy (lepkościomierz) do pomiaru lepkości cieczy, farb ciekłych, lakierów. ASTM D1200 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Przyrząd do badania ściekalności i rozlewności SRWL-2 bd. Przyrząd do badania ściekalności i rozlewności wykonany ze stali stopowej narzędziowej lub 4H13, zaopatrzony z jednej strony w rowki o głębokości 0,075 mm do 0,300 mm umożliwiające nałożenie wyrobu w 11 pasmach, a z drugiej strony w rowki o głębokości od 0,25 mm do 4,0 mm umożliwiające nałożenie 5 par pasm wyrobu; płytka szklana. PN-EN ISO 16862:2006 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Reometr rotacyjno-oscylacyjny Kinexus Pro Malvern Instruments Ltd. 2012 Ciągły zakres momentu obrotowego (0,05 µNm - 200 mNm); dostępne geometrie pomiarowe: płytka-płytka (φ = 40 i 20 mm), stożek-płytka, cylinder z wrzecionem; kontroler temperatury 10-100 °C Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Lepkościomierz VISCO TESTER VT7R HAAKE bd. Termostat Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Reometr rotorowy 100 Monsanto 1972

Zakres momentu skrętnego: 0 - 200 dNm; kąt oscylacji wirnika: 1° ±0,03°; zakres temperatury: 100 - 200 °C; częstotliwość oscylacji: 1,67 Hz

badanie akredytowane: PN-ISO 3417:2015-12, PN-ISO 6502:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy