BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierze typu Shore'a, skala twardości A, C, D bd. Elektroniczne mierniki do pomiaru twardości materiałów elastycznych i sprężystych takich jak: gumy, tworzywa sztuczne, pleksi, miękkie metale. Miernik podaje wartość względną od 0 do 100. PN-EN ISO 868:2004 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Komora solna SC 450 Weiss bd.
DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017), DIN 50014, DIN EN ISO 9227 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Aparat do oznaczania temperatury topnienia i wrzenia M-565 Büchi bd.

Jednoczesny automatyczny/wizualny pomiar temperatury topnienia do 3 próbek. Zakres pomiarowy do 400 °C. Gradient temperatury od 0,1 do 20 °C/min. Wyznaczanie temperatury wrzenia metodą Siwoloboffa.

USP, farmakopea europejska i japońska Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Refraktometr IR140 InsMark bd.

Cyfrowy refraktometr automatyczny współczynnika załamania światła [nD] oraz wyznaczania zawartości cukru w roztworach w stopniach Brixa [°Bx].

Zakres pomiaru: nD 1,3000-1,7000, Brix 0,0-95,0 %
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Polarymetr automatyczny IP-digi FD1 InsMark bd.

Ultratermostat, termostatowana cela pomiarowa o długości 100 i 200 mm.

Zakres pomiarów od -90° do +90°.
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Stanowisko do badania geometrii płyt do termoizolacji Lab-trade bd. Stół granitowy z wzorcowanymi przymiarami EN 823:1998, EN 824:1998, EN 825:1998 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Maszyna wytrzymałościowa do badań wyrobów budowlanych Lab-trade bd. Maszyna wytrzymałościowa z dwoma zakresami sił: do 2 KN i do 12 KN; wzorcowana droga Zginanie wyrobów do badań mat izolacyjnych, wytrzymałość na rozrywanie materiałów izolacyjnych TR, statyczny moduł sprężystości Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Kalorymetr automatyczny IKA typ C 6000 global standard IKA 2013 Przyrząd laboratoryjny do pomiaru ciepła wydzielanego podczas procesów chemicznych i fizycznych. Wykorzystywany jest przede wszystkim do wyznaczania ciepła właściwego ciał stałych i ciekłych. badania akredytowane: PN-EN 15400:2011 – ciepło spalania, wartość opałowa, PN-EN 15408:2011 – zawartość fluoru Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Analizator elementarny CHNS+Cl+O Vario MACRO Cube ELEMENTAR 2013 Spalanie próbki w strumieniu tlenu w temp. 1150 °C; analiza produktów spalania jest wykonywana na detektorze TCD badania akredytowane: PN-EN 15407:2011, PN-EN ISO 16948:2015-07 - zawartość węgla całkowitego, PN-EN ISO 16948:2015-07 - zawartość azotu Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Chromatograf jonowy 850 Professional IC Metrohm 2012 Rozdzielenie próbki ciekłej pomiędzy fazą nieruchomą (kolumna) a ruchomą (ciecz). Detekcja poszczególnych jonów na detektorze przewodnościowym w postaci pików chromatograficznych. badania akredytowane: PN-EN 15408:2011 – zawartość fluoru Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Spektrometr plazmowy ICP-MS serii Agilent 7700x AGILENT 2013 Metoda wykorzystuje odparowanie laserowe niewielkich ilości próbki w atmosferze gazu (argonu) do plazmy, gdzie następuje jonizacja cząstek, a te kierowane są następnie do analizatora mas. W analizatorze są rozdzielane ze względu na stosunek m/z, a następnie trafiają do detektora. badania akredytowane: PN-EN ISO 17294-2:2016-11, PN-EN 13657:2006 - zawartość pierwiastków Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Spektrometr ciekłoscyntylacyjny Quantulus 1220 Perkin Elmer 2013

Spektrometr ciekłoscyntylacyjny z niskim tłem pomiarowym. Detektor zbudowany jest z dwóch PMT rejestrujących słabe scyntylacje powstające w wyniku rozpadu niestabilnego izotopu. W celu obniżenia tła tylko błyski będące w koincydencji są rejestrowane. Cały licznik znajduje się w osłonie aktywnej oraz pasywnej (1000 kg ołowiu) w celu wyeliminowania między innymi promieniowania kosmicznego.

badania akredytowane: PN-EN 15540:2011, CN/TS 16640:2014 - zawartość węgla biogennego, udział składników odnawialnych metodą izotopu węgla C14 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Oxidizer Model 307 Perkin Elmer 2013 Automatyczny system preparatyki próbki paliwa alternatywnego i/lub polimerów pod kątem analizy ciekłoscyntylacyjnej badania akredytowane: PN-EN 15540:2011, CN/TS 16640:2014 - zawartość węgla biogennego, udział składników odnawialnych metodą izotopu węgla C14 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Bioreaktory do określenia procesu rozkładu materiałów opakowaniowych w warunkach kompostowania produkcja własna 2015 Bioreaktory o pojemności 120 l wykonane ze stali nierdzewnej, z systemem drenowania i z automatycznym rejestratorem temperatury. badania nieakredytowane: PN-EN 13432:2002, PN-EN 14045:2005 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Refraktometr RL3 PZO 1999 Refraktometr Abbe’go Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Maszyna wytrzymałościowa Tinius Olsen Seria S, H10KS Tinius Olsen Ltd. bd.

Zakres pracy urządzenia min. 10 kN, model stołowy o wadze nie większej niż 150 kg, skok roboczy bez uchwytów min. 1100 mm, odstęp między kolumnami min. 405 mm, klasa dokładności pomiaru siły nie gorsza niż 0,5, zakres prędkości badania nie mniejszy niż 0,001-500 mm/min, panel sterujący, oprogramowanie QMAT Professional, uchwyty do badania wytrzymałości na rozciąganie i łamanie.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Reometr rotacyjno-oscylacyjny Kinexus Pro Malvern Instruments Ltd. 2012 Ciągły zakres momentu obrotowego (0,05 µNm - 200 mNm); dostępne geometrie pomiarowe: płytka-płytka (φ = 40 i 20 mm), stożek-płytka, cylinder z wrzecionem; kontroler temperatury 10-100 °C Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Urządzenie do jednoczesnej analizy termicznej – analizator (TG, DTA/TG, DSC-TG) sprzężony ze spektrometrem podczerwieni FTIR analizator: STA449F3 Jupiter, spektrometr podczerwieni: Tensor 27 analizator: Netzsch, spektrometr podczerwieni: Bruker bd. Zakres temperatury pracy: od temperatury pokojowej do 1550 °C; detekcja związków lotnych w funkcji temperatury w komorze gazowej spektrometru; możliwość prowadzenia pomiaru w atmosferze utleniającej i obojętnej.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Kalorymetr różnicowy DSC DSC 204 F1 Phoenix Netzsch 2012 Zakres temperatury pracy od ‑180 °C do 700 °C Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Dylatometr niskotemperaturowy DIL 402C Netzsch 2012 Zakres temperatury pracy od ‑150 °C do 1000 °C. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych