BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q100 TA Instruments 2001 Praca w zakresie temperatury od -80 °C do 550 °C. Automatyczny podajnik próbek na 50 tygli. Tygle aluminiowe (standardowe lub hermetyczne). Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Termograwimetr Q500 TA Instruments 2001 Praca w zakresie temperatury: od pokojowej do 1000 °C Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Różnicowy kalorymetr skaningowy Q20 TA Instruments bd. Z wyposażeniem chłodzącym umożliwia pracę w maksymalnym zakresie temperatury: od -180 °C do 725 °C Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-1 Mettler Toledo 2009 Intracooler TC 100 do pracy w temp. -85o C÷500 oC; przystawka UV; kontroler przepływu gazów Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy Pyris 6 PerkinElmer 2004 Intracooler do pracy w temp. -80 oC÷450 oC; przystawka UV Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Termograwimetr TG 209 Netsch 2011 Zakres temp. : od 20 °C do 1000 °C Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 200 Netzsch bd. Zakres temp. pracy : od -170 oC do 530 oC; maks. szybkość grzania: 60 K/min; możliwość pracy w środowisku ciekłego azotu Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy bd.
Termokalorymetr DSC Phox 200 PC Netzsch 2001 Chłodzenie ciekłym azotem; zakres temperatury badania: od -190 do 600 °C Badania wg PN-EN ISO 11357-1:2009 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-822 Mettler Toledo 2001 Zakres temp.: 25÷500 °C, strumień cieplny: 0,01÷20 K/min. Tygielki: Al 40 ml. Stała czasowa próbkowania: 3 s. Waga analityczna XS105 (prod. Mettler Toledo) Badania wg obowiązujących norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
System termoanalityczny DSC 910; DTA TA Instruments 1997 W skład systemu wchodzą: kalorymetr skaningowy DSC 910 (pomiary w zakresie:-60 °C÷750 °C) oraz wysokotemperaturowy różnicowy analizator termiczny DTA (pomiary do 1600 °C) Badania wykonywane wg. norm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
System termoanalityczny 5100 TA Instruments 2000 W skład systemu wchodzi: kalorymetr skaningowy DSC 2920 (w układzie standardowym oraz z modulowanym programem temperatury MDSC); dynamiczny analizator termomechaniczny DMA 2980; elektryczny system chłodzący RCS-DSC umożliwiający uzyskiwanie temperatury pomiaru od ok. -70 °C; azotowy system chłodzący LNCA-DMA umożliwiający uzyskiwanie temperatury pomiaru od ok. -150 °C. System posiada oprogramowanie sterujące Thermal Advantage Version 1.0F (TA1999) oraz oprogramowanie do analizy danych Universal Analysis Version 2.6D (TA1998-1999). Badania realizowane są w kontrolowanej atmosferze inertnej lub utleniającej Badania wykonywane wg norm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Analizator termograwimetryczny Q500 TA Instuments bd. Zakres temp.: od temp. pokojowej do 1000 °C. Badania realizowane są w kontrolowanej atmosferze inertnej lub utleniającej Badania wykonywane wg norm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Analizator termograwimetryczny Q50 TA Instruments bd. Zakres pomiarowy: 25–1000 ºC; maks. masa próbki – 1 g; dokładność pomiaru masy ±0,01 %; czułość – 0,1 µg; szybkość grzania: od 0,01 do 100 ºC/min Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Analizator termograwimetryczny TGA/SDTA 851e Mettler Toledo bd. Zakres temp. do 1100 oC, maks. obj. próbki – 900 µl, maks. masa próbki – 5 g Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Kalorymetr różnicowy DSC 822e Mettler Toledo bd. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania temperatury topnienia metodą Koflera Wagner & Munz bd. Zakres temperatury: od 50 ºC do 350 ºC. Mikroskop LEICA VMTG z mikrostolikiem grzewczym (pozwala obserwować próbkę w 10x powiększeniu). Kontrola i stabilizacja temperatury badanych substancji (za pomocą transformatora i termometru TESTO 720) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Stacja do termicznej analizy różniczkowej 3000 TPR/TPD Quantachrome Instruments bd. Analizy: BET, TPA, TPR, TPD, TPO. Detektor katarometryczny oraz detektor MS Quantachrome Instruments - 200 amu Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-7 PerkinElmer 1992 PN-92/C-89425 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 822 Mettler Toledo 2001 Temperatura pomiaru: od -65 °C do 700 °C; gaz nośny i ochronny –azot. Pomiary w tyglach aluminiowych 40 μl Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej