BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Termowaga Q-5000 TA Instruments 2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna DMTA Q-800 TA Instruments 2011 Zakres temp. od -150 °C do 300°C przy szerokim zakresie częstotliwości obciążeń zmiennych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Wiskozymetr rotacyjny DV III Brookfield Engineering Labs. 1998 Układ płytka-stożek, komplet wrzecion pomiarowych, termostat. Program: Rheocalc Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Komora solna Corrosion Box 400 bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Spektrofotometr FTIR Nexus Thermo Nicolet 2001 Przystawka ATR Golden Gate; stolik grzejny. Program: Omnic Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 4026 Instron 1992 Siła: od 0,1 do 10 kN; z komorą grzejno-chłodzącą w zakresie temperatur od -70 °C do 350 °C Badania wg PN-EN ISO 527-1:1998 i PN-EN ISO 527-2:1998 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Laserowy mikroskop skaningowy VK-9700 Keyence 2010 Powiększenie: 100-3000x; dodatkowy zoom cyfrowy: do 6x; komplet obiektywów: 5x – 150x; płytki dystansujące. Programy: Keyence Analyzer i Assembler Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Lepkościomierz szybkoobrotowy I.C.I. bd. Układ płytka-stożek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Urządzenie do badania temperatury ugięcia pod obciążeniem D Vicat/HDT-2/300/SA Donserv bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Wagosuszarka 60/NH Radwag 2011 Maksymalne obciążenie 60 g. Zestaw do wyznaczania przepuszczalności pary wodnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych 5982 Instron 2011 Głowice pomiarowe: 1 kN, 10 kN, 100 kN. Ekstensometr video z opcją pomiaru poprzecznego próbki; ekstensometr mechaniczny. Komora temperaturowa (zakres pracy od -150 °C do 350 °C) Badania wg PN-EN ISO 527-1:1998 i PN-EN ISO 527-2:1998 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Chromatograf gazowy SRI 8610C SRI Instruments bd. Temperatura kolumny do 400 °C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Przyrząd do miareczkowania DL50 Mettler Toledo bd. Półautomatyczny aparat do miareczkowania grup hydroksylowych, karboksylowych i aminowych w roztworach polimerów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Wagosuszarka 60/NP Radwag bd. Obciążenie maksymalne 50 g /0,1 mg (60 g /1 mg). Pomiar wilgotności z dokładnością 0,01% (0,001 % dla próbek do 1,5 g). Maksymalna temperatura suszenia próbki 160 °C. Przystawka do analizy przepuszczalności pary wodnej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Plastometr obciążnikowy Melt Flow TQ 6841 Ceast 1993 Dysze o długości 8 mm, średnicy: 2,095 mm i 1,18 mm; temperatura pracy: od 100 °C do 400 °C, stosowane obciążenie: 11,77 N (1200g), 21,18 N (2160g); urządzenie sterowane komputerowo Badania wg ISO 1133, ASTM D 1238 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa High Wycomb 1112 Instron bd. Wyposażona w cyfrowy moduł pomiarowy Senga Typ MS 2116 (Senga, Polska). Maksymalna siła: 5 kN, prędkości posuwu trawersy: od 5 mm/min do 1000 mm/min; pomiar siły, pomiar przemieszczenia - rejestracja cyfrowa z częstotliwością 100 Hz Badania wg ISO 527 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Uniwersalny młot udarowy bd. Młot - udarowe rozciągania do 4 J Badania wg: PN-EN ISO 179; PN-EN ISO 180 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Młot do badania udarności B5102.201 Zwick/Roell bd. Metody badań: Izoda – wahadło 1 J; Charpy'ego – wahadła: 2 J i 5 J; zrywanie udarowe – wahadło 2 J. Wyposażenie: urządzenie do nacinania karbów oraz głębokościomierz Badania wg ISO 179-1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Twardościomierz Shore’a Zwick bd. Skala A i D Badania wg ISO 868 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Nanoindenter XP MTS Nano Instrument bd. Zakres obciążeń do 500 mN przy pomiarach statycznych oraz do 50 mN przy pomiarach dynamicznych. Dla pomiarów siły tarcia do 200 mN Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej