BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora laminarna BioActivia 120VE Biohazard 2010 Klasa II typ A-B3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora klimatyczna KBC-200GP Wamed 2009 Aparat do prowadzenia badań biodegradacyjnych metodą wyznaczania ubytku masy w podwyższonej temperaturze: 58 oC (środowisko kompostowe) i 30 oC (środowisko glebowe) Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurami badawczymi opracowanymi na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Komora badań cieplnych KBK-200WP Wamed 2012 Aparat do prowadzenia badań biodegradacyjnych metodą wyznaczania ubytku masy w podwyższonej temperaturze(środowisko kompostowe) i 30 oC (środowisko glebowe) Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurą badawczą opracowaną na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Komora laminarna AC2-4E1 Esco 2008 4 klasa czystości, II klasa bezpieczeństwa, wyposażona w filtry HEPA/ULPA oraz w lampę UV Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Sterylizator parowy laboratoryjny ASL 80 Spółdzielnia Mechaników 2009 Sterowanie mikroprocesowe, 20 programów sterylizacji Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Bioreaktor z mieszadłem Biostat A plus Sartorius 2011

Zbiornik szklany – pojemność robocza 2l. Mieszadło dyskowe z trzpieniem typ Rushton impeller 6 blade- obroty minimalne 20 rpm, maksymalne 1200 rpm. Zakres temperatury do 60 °C; 4 – drożny port do dozowania mediów; system napowietrzania typu „ring sparger”. Wyposażenie dodatkowe: czujnik temperatury pt 100, elektroda pH, elektroda pO2, kolumna z systemem recyrkulacji, oprogramowanie typu SCADA, pompa perystaltyczna z możliwością zmiany kierunku pracy.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Termocykler Mastercycler Pro Eppendorf 2011 Termocykler z funkcją gradienta temperatury i grzaną, odsuwaną pokrywą. Blok na minimum 96 probówek 0,2 ml lub 1 płytkę PCR 8 x 12. Prędkość nagrzewania: ok 4 °C/s, prędkość chłodzenia: ok 3 °C/s, gradient temperatury: 1 – 20 °C w obrębie 12 kolumn, dokładność kontroli: ± 0,2 °C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Termomikser Termomikser compact 3550 Eppendorf 2011 Termomikser z blokiem do termostatowania – minimum 24 probówek poj. 1,5 ml typu eppendorf; minimalny zakres termostatowania: od 4 ° powyżej temperatury pokojowej do 99 °C; minimalny zakres nastawności szybkości mieszania: od 300 do 1400 obr./min, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Transiluminator MultiDoc-It Imaging Systems M-20 UVP 2011 System dokumentacji wyposażony w ciemnię z wbudowanym transiluminatorem 302 nm, wymiary filtra minimum 20 x 20 cm. Ciemnia wyposażona w oświetlenie diodowe, okienko podglądu preparatu na żywo w drzwiach z filtrem UV, wbudowany kolorowy aparat fotograficzny. Filtr emisji: EtBr Red 570 – 640 nm. Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie zapewniające rozbudowaną analizę: żeli, płyt kolonii itd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Komora PCR Workstation Eppendorf 2011 Komora oświetlana światłem białym i lampą do sterylizacji UV (254 nm); wyłącznik czasowy 30 minut; ściany wykonane ze szkła organicznego blokującego promieniowanie UV; blat i powierzchnia tylna komory stalowa powlekana powłoką antybakteryjną Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Aparat do elektroforezy bd. Pojemnik główny: tace przepuszczające UV do żeli o wymiarach: 10 x 7 i 10 x 10 cm; grzebienie 2 x 16 próbek; maksymalna ilość próbek 100; objętość buforu 300 ml Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Aparat do elektroforezy kapilarnej G1600A Perlan Technologies 2005 Detektor diodowy PDA; zakres długości fali: 190 – 600 nm; oprogramowanie CE ChemStation Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Oxidizer Model 307 Perkin Elmer 2013 Automatyczny system preparatyki próbki paliwa alternatywnego i/lub polimerów pod kątem analizy ciekłoscyntylacyjnej badania akredytowane: PN-EN 15540:2011, CN/TS 16640:2014 - zawartość węgla biogennego, udział składników odnawialnych metodą izotopu węgla C14 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Bioreaktory do określenia procesu rozkładu materiałów opakowaniowych w warunkach kompostowania produkcja własna 2015 Bioreaktory o pojemności 120 l wykonane ze stali nierdzewnej, z systemem drenowania i z automatycznym rejestratorem temperatury. badania nieakredytowane: PN-EN 13432:2002, PN-EN 14045:2005 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
Komora cieplna 2014

Pojemność komory: 110 litrów.

Zakres temp. pracy: od +5 °C powyżej To do +300 °C.

Zakres ustawienia temp.: od +20 °C do +300 °C.

Dokładność nastawienia temperatury: 0,1 °C.

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego FTA II Polymer Labs Associates A/S bd. Elektroniczny odczyt wskaźnika IO %, aparat kalibrowany za pomocą wzorca kształtek metakrylanu metylu o ustalonej przez producenta wartości indeksu IO Badania wykonywane wg normy PN-ISO 4589-2-1999 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania indeksu tlenowego Fire Testing Technology Limited bd. Wyposażony w komorę spalania, analizatory gazów, butle, urządzenie zapalające Badania wykonywane wg normy ASTM D2863-97 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora płomieniowa HVUL Atlas bd. Wyposażona w miernik przepływu gazu, podstawki, uchwyty do próbek oraz miernik temperatury płomienia Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-11-10.2002 oraz PN-C89297:1998 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Stanowiska do badań palności tworzyw polimerowych 2008 Stanowisko składa się z palników, statywów i urządzenia wentylacyjnego Badania wykonywane wg norm: UL94, UL95V, UL94V-5, GWIT, PN-EN ISO 4589-3, PN-EN 60695-2-136, (IEC) DIN EN 60695-11-10A, (IEC) DIN EN 60695-11-10B, (IEC) DIN EN 60695-11-20 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Kalorymetr stożkowy Cone Calorimeter Fire Testing Technology 2011 Badania wykonywane wg normy ISO 5660 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw