BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych Politechnika Szczecińska 2005 Komora spalania z palnikiem propanowym i systemem mocowania próbki badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 11925-11 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Bomba kalorymetryczna Politechnika Szczecińska bd. Sterowanie komputerowe, termopary Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN ISO 1716 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Single Burnig Item SBI Taurus 2009 Pomieszczenie z komorą spalania, system mocowania próbki, wyciąg z sekcją pomiarową, analizator spalin, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 13823 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora spalania próbki podłogi lub wykładziny przez oddziaływanie promieniowania cieplnego Politechnika Szczecińska bd. Komora testowa z wyciągiem, promiennik ciepła, palnik, fotometr, oprogramowanie komputerowe Badania akredytowane/badania wg PN-EN ISO 9239-1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora testowa bd.
Badanie akredytowane/badanie wg BS 5852 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania palności urządzenia przeciwhałasowego CNBOP-PIB bd. Podstawa, kosze z materiałem palnym stanowiące źródło płomienia Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 1794 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy CNBOP-PIB bd. Stanowisko umożliwiające ustawienie próbki pod kątem 15° i 45°, kosz z materiałem palnym stanowiący źródło płomienia Badania akredytowane/badania wg: PN-ENV 1187, PKN-CEN/TS 1187 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na ściany CNBOP-PIB 2014 Hala badawcza, uchwyt do mocowania ściany, podstawa dla źródła zapalenia Badanie akredytowane/badanie wg PN-B-02867 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparatura do badanie stopnia palności wyrobów elastycznych CNBOP-PIB bd.
Badanie akredytowane/Procedura Badawcza /BW/1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora do badania palności pionowych wiązek kabli FTT 2013 Komora testowa z wyciągiem, sekcja pomiarowa, analizator spalin, fotometr, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50399 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora badawcza do badania dymotwórczości kabli Pumpa 2013 Komora testowa z wyciągiem, fotometr, oprogramowanie komputerowe, uchwyt do mocowania próbki Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN 61034-2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania kwasowości gazów powstałych podczas spalania kabli elektrycznych Sychta Laboratorium 2014 Piec rurowy do spalania próbki, termopary, pehametr, konduktometr, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50267-2-3 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora do badania rozprzestrzeniania płomieni po pojedynczym pionowym kablu Anko 2013 Komora testowa, palnik 1 kW, uchwyt do mocowania próbki Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60332-1-2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Tensjometr cyfrowy K9 ET bd.

Pomiary metodami: pierścieniową Du Noüy’a i płytkową Wilhelmy’ego.

Zakres pomiarowy: napięcie powierzchniowe/międzyfazowe 1 - 999 mN/m; gęstość 1- 2200 kg/m³; rozdzielczość: napięcie powierzchniowe/międzyfazowe 0,1 mN/m; gęstość 1 kg/m³; temperatura pracy: -10 do 100 oC; rozdzielczość wyświetlacza: +/- 0,1 oC


Badania akredytowane/badanie wg normy PN-EN 14370:2005 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Lepkościomierz Höpplera bd.

Zakres pomiarowy: 0,6 ÷ 80 000 mPas; czas opadania: 30 ÷ 300 s; dokładność: 0,5 % ÷ 2 %.
zakres temperatur: -20 oC ÷ 120 oC; objętość napełniania: 40 cm³. Utrzymanie stałej wartości temperatury realizowane jest za pomocą ultratermostatu W skład zestawu wchodzi pięć kulek: dwie szklane i trzy metalowe o różnych średnicach i gęstościach, dobieranych zależnie od przewidywanego czasu opadania i wartości lepkości dynamicznej


Badania wg normy PN-EN ISO 12058-1:2005 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wiskozymetr rotacyjny bd. Zakres lepkości: 1 – 109 mPas; naprężenie ścinające: 1 – 105 Pa; szybkość ścinania: 0,6 - 30000 /s; szybkość obrotowa: 0,5 - 800 obr/min; temperatura: -50 ÷ 250 oC; rozrzut: +/- 0,5% pełnego zakresu; interfejs: RS232C Badania wg norm: PN-EN 1568 cz. 1-4:2010; PN-EN ISO 3219:2000 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Zestaw do oznaczania gęstości nasypowej bd.
Badanie wg normy PN-C-04532:1980 metoda B Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Mikroskop optyczny bd.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora solna AKT-500 bd.
Badania wg norm: PN-EN ISO 9227:2012; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1866-1:2010 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna LM10 Uni-Mors 2013

Badania w zakresie: temp. od -50 do 80 °C, wilgotność 10-95 %


Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy