BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Stanowisko do testu płomieniowego GIG bd. Badanie akredytowane/ wg: PN-93/C-05013; PN-EN ISO 340 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych GIG bd. Źródło zapłonu o małym płomieniu Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 60695-11-10+A1; PN-EN ISO 9773:2003+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów i wyrobów niemetalowych metodami płomieniowymi GIG bd. Badanie akredytowane, metoda płomieniowa – własna oraz znormalizowana zgodnie z normą PN-EN 1710+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych spienionych metodą płomienową GIG bd. Badanie akredytowane Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności metodą sztolni modelowej GIG bd. Badanie akredytowane/ wg PN-93/C-05013:1993 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania trudnopalności węży metodą płomieniową GIG bd. Badanie wg PN–EN ISO 8030:1999 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni GIG bd. Badanie wg: PN-93/C-05019; PN-EN 1554 Główny Instytut Górnictwa
Kalorymetr automatyczny AC-500 WC; AC-350 LECO 2007 Metoda kalorymetryczna. Zakres pomiarowy: dla próbki 1 g od 14 000 KJ/kg do 35 000 KJ/kg Badanie akredytowane/wg: 1) Procedur IChPW: Q/LP/03/A:2011; Q/LP/12/A:2011; Q/LP/23/A:2011; Q/LP/42/A:2011; Q/LP/43/A:2011 2) Norm: DIN 51900-1:2004; DIN 51900-2:2003; PN-EN Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kalorymetr automatyczny C-5000 IKA-Werke 2012 Metoda kalorymetryczna. Spalanie próbek do oznaczania zawartości chloru. Zakres pomiarowy do 40 000 J Badanie akredytowane/wg: 1) Procedur IChPW: Q/LP/03/A:2011; Q/LP/12/A:2011; Q/LP/23/A:2011; Q/LP/42/A:2011; Q/LP/43/A:2011 2) Norm: DIN 51900-1:2004; DIN 51900-2:2003; PN-EN Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Bomba kalorymetryczna Gallenkamp Sanyo 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 1716:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Single Burnig Item Fire Testing Technology 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN 13823:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Mała komora Apero 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 11925-2:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy COBRO PIB 2004 Badania akredytowane/ wg PN-ENV 1187:2004; PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania maksymalnej temperatury stosowania COBR PIB; Ampero 2006 Zakres: (23÷1000) °C Badania akredytowane/ wg: PN-EN 14706:2006; PN-EN 14707+A1:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Urządzenie do prób przepięciowych AP 5 bd. Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Aparatura do pomiaru wskaźnika tlenowego FTA Stanton Redcroft 1984 Urządzenie kontrolne i pomiarowe przepływu gazów wraz z układem doprowadzającym gazy; stoper Badanie wg PN-EN ISO 4589-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik 50W Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki 2003 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper Badania wg PN-EN ISO 9773; PN-EN 60695-11-10 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik 500W Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki 2003 Urządzenie kontrolne i pomiarowe przepływu gazów wraz z układem doprowadzającym gazy do palnika, stoper Badania wg PN-EN 60695-11-20 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik 1 kW Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki 2002 Urządzenie kontrolne i pomiarowe przepływu gazów wraz z układem doprowadzającym gazy do palnika, stoper Badania wg PN-EN 60695-11-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik igłowy Centrum EMAG 2008 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper Badanie wg PN-EN 60695-11-5 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG