BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Zestaw do chromatografi żelowej Agilent, Dr Bures, Wyatt bd. Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2010, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, rok 2007, detektor wiskozymetryczny ETA 2010 Dr. Bures, rok 2009, detektor MALLS DAWN EOS Wyatt, rok 2003 (pracujący w THF) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Zestaw do chromatografii żelowej Agilent, Dr Bures, Wyatt bd. Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2008, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, rok 2007, detektor MALLS DAWN HELEOS Wyatt, rok 2006 (pracujący w DMF) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Zetasizer Nano ZS Malvern 2012

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Goniometr BI-200 Brookhaven 2005 Wyposażony w laser He-Ne (λ=632,8 nm) o mocy 35 mW. Dzięki termostatowanej celce pomiary mogą być wykonywane w zakresie temperatur 15 - 80 °C. Autokorelator PCI BI-9000AT z 2005 r. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Mikroskop Sił Atomowych MultiMode/NanoScope 3D Veeco 2007 Celka do badań w cieczy, możliwość pomiarów w temperaturze do 60 oC. Skaner 10 µm. Maksymalny rozmiar próbki: średnica 15 mm lub powierzchnia 10 mm x 10 mm, maksymalna grubość próbki z podłożem: 7 mm, maksymalna chropowatość badanej powierzchni próbki: 3.5 µm Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 250 FEG FEI Company 2009 Wyposażony w działo elektronowe z emisją polową (emiter Schottky'ego), z możliwością pracy w trzech trybach próżniowych: wysoka próżnia (HiVac), niska próżnia (LoVac), rozszerzona niska próżnia (ESEM). Mikroskop wyposażony jest w: detektory elektronowe typu SE i BSE: ETD, LFD, GAD, GSED, VCD, BSED i kamerę CCD; detektor elektronów przechodzących WetSTEM; stolik chłodzący Peltiera; rentgenowski spektrometr EDS EDAX Genesis XM 4i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Transmisyjny mikroskop elektronowy TECNAI F20 TWIN FEI Company 2010 Działo elektronowe z emisją polową (emiter Schottky'ego) umożliwiające pracę w zakresie napięć przyspieszających 20 ‑ 200 kV w trybach: TEM, HR-TEM, STEM (z detektorem obrazowym HAADF), tomografii elektronowej oraz dyfrakcji elektronowej. Wszystkie podzespoły mikroskopu są sterowane elektronicznie. Uchwyty do preparatów: jednopochyłowy, dwupochyłowy z niskim poziomem tła, do tomografii o rozszerzonym polu widzenia. Kamera CCD Eagle 4k HS 200 kV. Dodatkowo mikroskop wyposażony jest w przystawkę do pracy w technice Cryo, w skład której wchodzą: krioholdery Gatan 70 z systemem przenoszenia preparatów zamrożonych do kolumny mikroskopu, stacja Gatan 655 do suchego odpompowywania krioholderów oraz urządzenie Vitrobot Mk4 do witryfikacji preparatów mikroskopowych FEI Company. Wyposażenie do preparatyki: ultramikrotom Leica EM UC7 z komorą mrożeniową, urządzenie do czyszczenia plazmowego Fischione Model 1020 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Chromatograf gazowy z detektorem mas GC/MS Series II 5890, model 5971A Hewlett-Packard bd. Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Chromatograf gazowy System Series II Agilent 6850 Agilent Technologies bd. Sprzężony z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Chromatograf żelowy Knauer 2006 Detektor reflektometryczny, kolumny: Polysep GFC-P4000 i Polysep GFC-P6000 (Schimadzu), wzorce kalibracyjne PEG Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Chromatograf cieczowy i żelowy Knauer bd. Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrofotometr podczerwieni FTS-165 Biorad bd. Próbki do badań: proszki, cienkie folie, kształtki z tworzyw sztucznych. Wyposażony w przystawkę ATR (kryształ ZnSe) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego UV/VIS Micropack Mini-D2 Photonics Spectra bd. Zakres widmowy: 340 - 900 nm. Wyświetlacz z ekranem dotykowym, port USB Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego Evolution 201 ThermoScientific 2011 Zakres falowy: 190 - 1100 nm. Układ optyczny: Double Beam (próbka i wzorzec); monochromator: Czerny-Turner Monochromator. Źródło światła: lampa ksenonowa. Detektor: Dual Silicon Photodiodes Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr Ramana EZRaman-M Enwave-Optronics bd. Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr podczerwieni z mikroskopem Spectrum 65/Spotlight 150 PerkinElmer 2010 Próbki do badań: substancje proszkowe (tabletkowanie z KBr), cienkie folie Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Analizator termograwimetryczny TG 209 Netzsch bd. Zakres: 20 °C - 600 °C; atmosfera: obojętna lub utleniająca. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg). Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 200 Netzsch bd.

Zakres badań: od -150 °C do 300 °C (LN2), atmosfera obojętna. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg)

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy z modulacją temperatury MT-DSC 822 Mettler-Toledo 2005 Zakres temp.: od -50 °C do 300 °C (intracooler), atmosfera obojętna. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Analizator termomechaniczny DMA DMA 242C Netzsch 2008

Zakres temp. od -150 °C do 400°C (LN2), atmosfera utleniająca. Próbki do badań: kształtki, folie (w zal. od trybu pomiarowego). Tryby pomiarowe: 3-punktowe zginanie, ścinanie, rozciąganie, ściskanie

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów