BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora klimatyczna Weather Ometer Ci 4000 Atlas 2006 Komora klimatyczna do symulowania warunków pogodowych. Możliwość regulowania natężenia promieniowania słonecznego (lampy ksenonowe), temperatury, wilgotności oraz możliwość uruchomienia opadów Wykonywanie badań według norm: ISO 105-B10, SAE J2527, SAE J2412, ISO 12040, ISO 4892-2, ISO 4892-1, ISO 105-B06, ISO 105-B04, ISO 105-B02, AATCC TM16-1998, GMW 3414, VW PV 3930, PV 3929, PV 1303, VDA 75202, VDA 621-430, VDA 621-429, JASO M346, ISO 3917, ASTM D6695, ASTM G155, ASTM G151, AATCC TM169, AATCC TM16-2007 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora UV UV 2000 Atlas 2006 Komora do badania symulowanego starzenia za pomocą promieniowania UV. Możliwość zastosowania zmiennych cykli dziennych i nocnych. Możliwość regulowania zmiennej temperatury Wykonywanie badań według norm: ASTM D4329, ASTM G154, EN 927-6, ISO 11507, ISO 4892-3, SAE J2020, ASTM G151, DIN EN 1297, DIN EN 12224, DIN EN 13523-10, ISO 11997-2, DIN EN ISO 4892-1, ASTM D4587, ASTM D5208, ASTM D4799, pr EN 1062-4 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora klimatyczna Solar SC 340 Atlas 2011

Komora do badania symulowanego starzenia klimatycznego. Możliwość zastosowania promieniowania słonecznego (lampy halogenowe metali ziem rzadkich). Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania kilku zmiennych cykli starzenia. Istnieje także możliwość dylowania warunków zimowych.

Zakres temperatury od +200 do -60 °C

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora szoków termicznych TSE-11 Espeq 2010 Komora do badania degradacji materiałów pod wpływem nagłych zamian temperaturowych. Zakres temperatury od +200 do -60 oC. Zmiana temperatur już od 1 sekundy Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora ozonowa SIM 6050-T Anseros 2009 Komora do badania starzenia materiałów pod wpływem ozonu. Zakres stężenia ozonu od 10-300pphm, max. temperatura 40oC. Możliwość badania próbek przy odkształceniu statycznym. Komora wyposażona w generator oraz analizator ozonu Urządzenie zgodne z normami: ASTM, ISO i DIN Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Respirometr zamknięty Sapromat E Labortechnik H+P bd. 12 cel pomiarowych, pomiar ilości zużytego tlenu co 36 sek., ilość tlenu wytwarzanego w 36-sekundowym cyklu: 0,025 – 0,500 mg Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Respirometr Micro-Oxymax Columbus Instrument 2011 Aparatura do badania biodegradacji materiałów. Urządzenie wyposażone w detektor emisji dwutlenku węgla. Możliwość wykonywania pomiarów rozkładu materiałów w kompoście Możliwość wykonywania badań według norm: ASTM D5271, ISO 14855, EN 13432, ASTM D5209, ASTM 5338, ISO 14852, ASTM 5210, ASTM D5511, ISO 159855 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Spektrofluorymetr Lumina Thermo Scientific 2010

Zakres długość fali: 190 – 900 nm (promieniowanie UV, VIS i NIR). Możliwość pomiaru próbek ciał stałych i cieczy

Aparat zgodny z ISO 9001-2000 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Spektrometr FTIR sprzężony z chromatografem gazowym i pirolizerem Spectrum 2000/ AutosystemXL PerkinElmer bd. Zakres liczb falowych: od 7800 do 400 cm-1 , rozdzielczość od 64 do 0,15 cm-1, detektor MCT. Software umożliwia zarejestrowanie i przetworzenie widm substancji tworzących piki chromatograficzne z prędkością do 20 widm/sek. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr FTIR FTS 165 Biorad bd.

Spektrometr transmisyjny

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Spektrometr FTIR Spectrum 1000 PerkinElmer bd. Zakres pomiarowy: 7500 – 400 cm-1 Badania akredytowane w zakresie identyfikacji tworzyw sztucznych i dodatków do tworzyw. Certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr FTIR z przystawką TGA-IR bd. Tryby pomiarowe: kontaktowy oraz transmisyjny z zastosowaniem proszku KBr. Zakres liczb falowych: 500–3500 cm-1. Przystawka TGA-IR umożliwia pomiar widm w podczerwieni gazowych produktów rozkładu z jednoczesnym pomiarem zmiany masy w funkcji czasu Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Spektrometr FTIR Nicole iS10 Thermo Scientific 2012 Zakres spektralny: 7800-350 cm-1. Przystawki: ATR, Smart iTR i pastylkarka KBr Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Spektrometr FTIR Genesis II Mattson 1998 Przystawka ATR i detektor fotoakustycznym. Zakres liczb falowych 4000 – 400 cm-1. Rozdzielczość 2 cm-1 Metoda badania akredytowana / procedura Laboratorium QPB.28/BLC opracowana wg norm ISO 4650:2005 i PN-ISO 7270:1994 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektrometr FTIR Nexus Nicolet 5700 2004

Zakres - bliska i średnia podczerwień, do 65 skanów/sek (możliwość pomiarów kinetycznych), horyzontalna przystawka transmisyjna do fotopolimeryzacji in-situ, przystawka ATR (ZnSe), baza widm polimerów

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Spektrometr FTIR Magna-IR 860 Step Scan Nicolet 1997 Spektrofotometr wyposażony w przystawkę „Step-Scan” umozliwiajacą wykonywanie pomiarów spektroskopowych w modulowanych interferogramach. Zakres: bliska (NIR) i średnia (MIR) podczerwień, rozdzielczość: 32 cm-1 - 0.125 cm-1. Wyposażenie komory pomiarowej: zwierciadlany kolimator wiazki 16x , komora termiczna ( do 300°C ). Dodatkowe przystawki: ATR 45º, przystawka dyfuzyjna „Easy Diff”, przystawka odbiciowa 45º, polaryzator MIR Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Spektrofotometr UV/VIS Carl Zeiss Jena 1973

Zakres liczb falowych: UV - 50 000 do 28 000 cm−1,VIS - 30 500 do 12 500 cm−1

Metoda badania akredytowana / procedura Laboratorium QPB.29/BLC Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektrofotometr UV/VIS bd. Specjalistyczne oprogramowanie spektrofotometru: An/Aurora Scan Software, An/Aurora Quant Software Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr UV/VIS V-630 Jasco 2013 Zakres pomiarowy: 190-1100 nm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrofotometr UV/VIS PU 8700 Philips bd. Zakres pomiarowy: 190-900 nm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego