BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr FT-Raman Nicolet NXR 9650 Thermo Scientific 2012 Laser 1064 nm Nd:YVO4; detektor InGaAs; zakres 3700 –150 cm-1; rozdzielczość 8 cm-1; wbudowana kamera video Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr FT-IR Nicolet iS10 Thermo Scientific 2012 Przystawki transmisyjna i ATR z kryształem diamentowym oraz germanowym Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrofotometr UV-VIS Evolution 220 Thermo Scientific 2012 Spektrometr dwuwiązkowy (zapewniający równoczesny pomiar próbki i roztworu odnośnika); zakres 190 – 1100 nm. Źródło promieniowania: wysokoenergetyczna lampa ksenonowa01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr FTIR Mattson 2002

Rejestr widm w przedziale (5500 - 200) cm-1. Rozdzielczość 0,5 cm-1. W skład urządzenia wchodzi: przystawka ATR i detektor DTGS. Zakres pomiarowy (4000 - 625) cm-1. Oprogramowanie: certyfikat walidacji,WINFIRST 3,5, QUICK QUANT, PLS QUANT, QC-COMPLETE. Do oprogramowania dołączono bazę bibliotek widm związków nieorganicznych i polimerów

Badania wykonywane wg PN-EN 1767 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Spektrofotometr Konica Minolta 2005 Przestrzeń barw L*a*b Badania wykonywane wg: PN-ISO 7724-1; PN-ISO 7724-2; PN-ISO 7724-3; PN-EN 12899-1; PN-EN 12899-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrofotometr HunterLab 2012 Geometria 45°/0° Badania wykonywane wg: PN-ISO 7724-1; PN-ISO 7724-2; PN-ISO 7724-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrokolorymetr Hunterlab 1998 Aparat do pomiaru barwy i oznaczania różnic barwy w pięciu skalach; światło - lampa ksenonowa (400 ÷ 700) nm o rozdzielczości 10 nm, źródło oświetlające: D 65, A i C, obserwator standardowy: 2 i 10 – stopniowy Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-034/1/02:1998; PN-EN 20105 A02 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora do wizualnej oceny kolorów bd.
Spektrofotometr 2014

Pojemność pamięci: 1024 referencji kolorów.

Pomiary: stopień krycia i siłą koloru próbki, stopień bieli i żółci.

Rodzaj pomiarów: Jednoczesny pomiar SCI/SCE/Gloss.

Typy oświetleń: C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12.

Detektor: fotodioda krzemowa z podwyższoną czułością w zakresie światła niebieskiego.

Zakres spektralny: 400÷700 nm.

Interwał spektralny: 10 nm.

Zakres fotometryczny: 0÷200 %.

Powtarzalność pomiarów: ok. 0,05 AE /ab na białych płytkach.

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Spektrometr FTIR Nicolet 8700 Thermo Scientific 2009

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej, bądź stałej, metodą ATR bądź transmisyjną.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Kolorymetr spektralny Specol 10 Carl Zeiss Jena 1979 Zakres długości fal 340 - 850 nm badanie akredytowane: QPB.34/BLC, PN-EN ISO 21587-2:2010 p.6.3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 300 PerkinElmer bd. Wyposażony w przystawkę FIAS-100. Techniki pomiarowe: FAAS, HGAAS, CVAAS. Lampy jednopierwiastkowe: As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, In, Ir, La, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Pd, Rb, Rh, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Ti, Tl, W, V, Zn, Zr. Lampy wielopierwiastkowe: Co-Cu-Fe-Mn-Mo, Al-Cu-Fe-Ti, Ca-Mg, Pt-Ru Badania akredytowane w zakresie oznaczania: baru, kadmu, chromu, ołowiu i antymonu (certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800 PerkinElmer bd. Techniki pomiarowe: FAAS, GFAAS Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr absorpcji atomowej Scan-1 Thermo Jarrell Ash 1994 Lampy z katodą wnękową do oznaczania Ag, Al. As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn. Piec grafitowy. Przystawka do generacji wodorków i zimnych par. Piec mikrofalowy do mineralizacji próbek Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800 PerkinElmer 2011 Atomizacja technikami: płomieniową, pieca grafitowego, generacji wodorków. Lampy jednopierwiastkowe i wielopierwiastkowe - HCL i EDL Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Spektrometr emisyjny ICP-OES iCAP 6500 Thermo Fisher Scientific 2011 Spektrometria emisyjna optyczna z plazmą argonową indukcyjnie sprzężoną. Spektrometr z optyką typu Echelle i detektorem półprzewodnikowym. Palnik poziomy z osiową i promieniową obserwacją plazmy.Zakres pomiarowy: od 50 ppb do 100 %. Niezbędna jest kalibracja spektrometru i mineralizacja próbek do badań.Wyposażenie dodatkowe: dwa mineralizatory mikrofalowe ETHOS, ONE; 2011 i 2012 r. (prod. Milestone) Badanie akredytowane/ wg procedur IChPW: Q/LP/55/A:2011; Q/LP/56/A:2011; Q/LP/57/A:2011; Q/LP/58/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 800 Perkin Elmer 2011

Możliwość oznaczania pierwiastków techniką płomienia, pieca grafitowego i generacji wodorków (FIAS)

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektroskop korelacji fotonów Zeta-Master 4 Malvern bd. Wyposażony w laser He-Ne o mocy 5 mW Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Detektor ładunku cząstek PCD 03 µMütek 1999 Pomiar potencjału cząstek w zawiesinach wodnych; automatyczna stacja miareczkowa Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Microlab 350 Thermo Electron 2004 Spektrometr AES opcjonalnie wykorzystywany jako spektrometr XPS: źródło emisji elektronów Schottky'ego, analizator sferyczny, działo XPS wyposażone w podwójną anodę Al/Mg, działo jonowe argonowe, mikroskop SEM Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk