BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Teraomomierz, Sefelec 1992 Cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C Badania wg: PN-88/E-04405; PN-84/E-04409 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania zawartości wody Titrino KF 701 Metrhom 1992 Badanie wg PN-81/C-04959 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Sortownik laserowy Analysette 22 Fritsch 1992 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Refraktometr RL-3 PZO 1992 Badanie wg PN-C-04952:1981 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Konduktometr 1.660.0010 Metrhom 1992 Badania wg: PN-76/C-89291; PN-EN 27888:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
pHmetr 1.691.0020 Metrhom 1992 Badania wg: BN-90/6016-63; PN-90/C-04540.01; PN-EN ISO 1264:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat HDT VICAT 6510; 6911 Ceast 2006 Oprzyrządowanie do oznaczania temperatury ugięcia Badania wg: PN-EN ISO 306:2006; PN-EN 727:1998; PN-EN ISO 75-2:1998; PN-EN ISO 75-3:1998 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego 6171 Ceast 1992 Badanie wg PN-EN ISO 4589-2:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu Pensky-Martens Herzog-Lauda bd. Badanie wg PN-EN 22719:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Reometr kapilarny LCR 7001 Dynisco 2011 Zakres temp.: 40 – 430 °C; zestaw dysz; szybkości ścinania: od 0,1 s-1 do 100 000 s-1; nacisk tłoka 10 kN Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11443 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Lepkościomierz Syncho-Lectric Brookfield 1992 Zestaw wirników Badanie wg PN-ISO 2555:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrofotometr UV/VIS Lambda 2 PerkinElmer 1992 Zakres pomiarowy: VIS 400÷700 nm; UV < 400 nm PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrofotometr FTIR Spectrum 2000 PerkinElmer 1992 Możliwość badania cieczy, folii i ciał stałych; praska do przygotowania próbek w postaci folii i tabletek PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrofotometry do pomiaru barwy Cs-5; SP-62; Color i5 Datacolor; X-Rite; X-Rite 2009

Spektrofotometry z oprogramowaniem

Badania wg: PN-EN 20105-A02:1996; PN-EN 20105-A03:1996 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-7 PerkinElmer 1992 PN-92/C-89425 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Piknometry 133/00000/00; 133/34010/00; 1340 Micrometrics 2008 Pojemność cel pomiarowych: 1 cm3; 10 cm3 Badanie wg PN-EN ISO 1183-3:2003 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Wagosuszarka HR 73 Mettler Toledo 2004 Badanie wg PN-EN ISO 845:2010 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Waga analityczna XS 205 DU Mettler Toledo 2004 Wyposażona w przystawkę do pomiaru gęstości tworzyw porowatych Badanie wg PN-EN ISO 845:2010 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Termostat elektryczny LT-S-350-84-5 Liebisch 2010 Ø probówek 5 mm Badania wg PN-C-89265-4:1998; PN-91/C89291/14 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania stabilności termicznej Metrastat IR 7 B Dr Stapfer 2005

PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.