BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Grubościomierz tarczowy Mitutoyo bd.

Badanie wg PN ISO 4593:1993 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Chromatograf gazowy Prkin Elmer 1995 Przystawka HeadSpace Badania wg PN-EN ISO 6401 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Wirówka Heraeus bd. Badania wg PN-EN ISO 4608 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Lepkościomierz Lauda 1994 Badanie wg PN-EN ISO 1628-2 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Przesiewarka z wakuometrm Alpine 1980 Badanie wg PN-EN ISO 4610 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrometr FTIR z mikroskopem Tensor-27 Brucker 2012

Pomiar w trybie refleksyjnym i transmisyjnym, rozdzielczość 0,8 cm-1. Dwa detektory: DLATGS (12 000-340 cm-1) i detektor MCT, szerokopasmowy (12 000-420 cm-1). Przystawki: ATR jednoodbiciowa z monolitycznym kryształem diamentowym (40000-10 cm-1); refleksyjno/dyfuzyjna o zmiennym kącie (5-85°), sterowana komputerowo; DRIFT z komorą reakcyjną HVC-DRP-4.

Mikroskop FTIR typu Lumos (prod. Brucker, 2013 r.). Pomiar w trybie refleksyjnym, transmisyjnym i ATR. Zakres pomiarowy: 450-7800 cm-1 z detektorem MCT. Rozdzielczość: od 2 cm-1 do 0.8 cm-1. Dokładność obliczenia częstości: lepiej niż 0.05 cm-1 (przy 1576 cm-1). Obszar obserwacji 1,5x1,2 mm. Możliwość badania próbek o grubości do 40 mm. ATR na bazie kryształu Ge

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Wezerometr Ci4000 Atlas 2013 Badania wg: ISO 105-B02, 105-B04, 105-B06, 11341, 3917, 4892-1, 4892-2, 12040; AATCC TM 16-2003, TM 16E- 1998; ASTM G151, G155, D6695; FORD FLTM B0-116-11; GME 60292; GMW 3414; VDA 75202, 621-429, 621-430; W PV 1211, PV 1303, PV 3929, PV 3930; SAE 2312, J2527, J2412, J2527; JASO M 346; MIL STD 810 F; Marks & Spencer C9, C9A Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Aparat do oznaczania rezystywności skrośnej i powierzchniowej 8009 Keithley 2012

Oznaczania rezystywności powierzchniowej (w zakresie 103÷1017 Ω) i skrośnej (w zakresie 103÷1018 Ω∙cm) w temp. (23 ± 2) °C/(55±5)%RH

Badania wg: ASTM D257; IEC 60093 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Aparat do oznaczania odporności na prądy pełzające T4-41 Testing Europe 2012 Oznaczanie odporności na prądy pełzające przy wysokim napięciu (300 V lub 600 V) z użyciem 0,1 % roztworu NH4Cl Badanie wg IEC 60112 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Stanowisko do badań palności 2012 Komora wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 11925-2 Badanie wg PN-EN ISO 11925-2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z010 TH Allround + komora temperaturowa Zwick 2013

Konstrukcja dwukolumnowa, rozciąganie, ściskanie, zginanie, próby tarcia, oprogramowanie komputerowe, głowice pomiarowe: 20 N, 500 N, 10 kN, uchwyty śrubowo-klinowe, szczypcowe, bezdotykowy ekstensjometr video, komora temperaturowa: do 250 °C. Certifikat Zwick Polska zgodności z MD 2006/42/WE, ISO 7500

Badania wykonywane wg: ISO 6892, ISO 10113, ISO 10275, ISO 178, ASTM D 790, ISO 8285, DIN 53375, ASTM D 1894 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Młot do badań udarności Testlab 2013 Udarność metodami: Charpy'ego (masa wahadła 1,38 kg); Izoda (masa wahadła 1,00 kg); zrywania udarowego. Energia wahadeł: od 0,5 do 5,0 J, oprogramowanie, stanowisko komputerowe Badania wykonywane wg: ISO 13802, ASTM D256, ISO 180, ISO 179, ISO 8256 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora termiczna HV 3 Ceast 2013 Zakres temperatury do 250 °C; oprzyrządowanie do badań HDT, temp.mięknienia wg Vicata; sterowanie mikroprocesorowe, komputerowe Badania wykonywane wg: ASTM D648, DIN 53461, ISO 306, ASTM D1525 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Mikroskop laboratoryjny z kamerą video LV 100 ND Nikon 2013 Mikroskop metalograficzny; praca w jasnym, ciemnym polu; kolorowa polaryzacja; kontrast Nomarskiego; zdjęcia: 2D, 3D; stolik grzewczy, stolik mechaniczny; kamera video + oprogramowanie; stanowisko komputerowe Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Reometr AR-G2 TA Instruments 2004 Wyposażony jest w innowacyjne łożysko magnetyczne zapewniające sztywność w kierunku pionowym (oprócz klasycznych łożysk powietrznych zapewniających osiową sztywność napędu). Rozwiązanie to pozwala na przykładanie (w trybie kontrolowanych naprężeń) lub wyznaczanie (w trybie kontrolowanych odkształceń) momentu na poziomie 3 nanonewtonów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Urządzenia do pomiaru barierowości dla pary wodnej (metoda czujnika podczerwieni) Permatran 3/33/20 ML Mocon 2007 Moduł 3/33 przeznaczony może być do badania materiałów o niskiej barierowości (w tym celulozowych), dzięki zastosowaniu unikatowej blendy do kantów. Badanie wg norm: ASTM F 1249/06; PN-EN ISO 15105-2:2007. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 1450 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Urządzenia do pomiaru barierowości dla tlenu (metoda czujnika kulometrycznego) OX-TRAN 2/20 ML i 2/10 Mocon 2000 Moduł 2/10 przeznaczony do badania materiałów o niskiej barierowości (w tym celulozowych), dzięki zastosowaniu m.in. specjalnej blendy do kantów. Moduł 2/20 przeznaczony do badania materiałów o dobrych i bardzo dobrych właściwościach barierowych Badanie wg norm: ASTM F 2622-08; ASTM D 3985-05; ASTM F 1927-07;PN-EN ISO 15105-2:2007. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 1450 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
System do badania szczelności i wytrzymałości zgrzewu Lippke 4500 SL Lippke 2007

Ciśnienie robocze: 4,0 – 8,0 bar (60 – 120 psi). Czas testu: 1 s – 9.999 min. Zakresy pomiarów: 1) 0 ... 1.000 mbar ( 0 ... 14,5 psi); 2) 0 ... 3.000 mbar (0 ... 43,5 psi); 3) 0 ... 7.000 mbar (0 ...101,5 psi). Dokładność pomiarów: 1) 0,1 mbar (0,0015 psi); 2) 1 mbar (0,015 psi); 3) 1 mbar (0,015 psi)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Mikroskop stereoskopowy SteREO Discovery V20 Zeiss 2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Skaningowy mikroskop elektronowy SEM VEGA 3-LMU Tescan 2011 Możliwość badania próbek w wysokiej próżni (0,005 Pa; detektory SE i BSE); próbki przewodzące lub napylone warstwą metalu (rozdzielczość 3.0 nm); możliwość badania próbek w zmiennej próżni (3 – 500 Pa, detektory LVSTD i BSE, rozdzielczość 3.5 nm); próbki nieprzewodzące mogą być badane w ich naturalnym stanie (bez napylania); powiększenia: 4 – 1000000 x; napięcie przyspieszające: 200 V – 30 kV. Mikroskop zintegrowany jest z oprogramowaniem do uzyskiwania obrazów 3D (Alicona Imaging) oraz dyspersyjnym analizatorem rentgenowskim (EasyEDX) umożliwiającym przeprowadzenie analizy składu chemicznego, wyposażony jest w napylarkę próżniową (Au) oraz stolik Peltiera do zamrażania wilgotnych próbek i zawiesin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych