BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Palnik igłowy Centrum EMAG 2008 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper Badanie wg PN-EN 60695-11-5 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Urządzenie do badania rozżarzonym drutem Centrum EMAG 2003 Stanowisko wg normy PN-EN 60695-2-10; stoper Badanie wg PN-EN 60695-2-12 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Urządzenie do badania zagrożenia ogniowego metodą wciskania kulki Centrum EMAG 2006 W skład stanowiska wchodzą: urządzenie do przykładania odciążenia, piec do ogrzewania, mikroskop Badanie wg PN-EN 60695-10-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Mostek pomiarowy 2818 Tettex 1992 Ogrzewane cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C Badania wg: PN-86/E-04403; PN-86/E-04409 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Teraomomierz, Sefelec 1992 Cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C Badania wg: PN-88/E-04405; PN-84/E-04409 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego 6171 Ceast 1992 Badanie wg PN-EN ISO 4589-2:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu Pensky-Martens Herzog-Lauda bd. Badanie wg PN-EN 22719:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania rezystywności skrośnej i powierzchniowej 8009 Keithley 2012

Oznaczania rezystywności powierzchniowej (w zakresie 103÷1017 Ω) i skrośnej (w zakresie 103÷1018 Ω∙cm) w temp. (23 ± 2) °C/(55±5)%RH

Badania wg: ASTM D257; IEC 60093 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Aparat do oznaczania odporności na prądy pełzające T4-41 Testing Europe 2012 Oznaczanie odporności na prądy pełzające przy wysokim napięciu (300 V lub 600 V) z użyciem 0,1 % roztworu NH4Cl Badanie wg IEC 60112 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Stanowisko do badań palności 2012 Komora wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 11925-2 Badanie wg PN-EN ISO 11925-2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora do badania palności Firetesting Technology 2012 Badania wg UL 94 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego Po 36-4 2010 Komora spalania; moduł regulacji natężenia przepływu tlenu Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 4589 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Stanowiska do badań palności metodą rozżarzonego drutu 2008

Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-2-13:2011; PN-EN 60695-2-10:2005 Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Urządzenie do badania niepalności Taurus Wazaw 2005 Piec rurowy umożliwiający ogrzanie próbki do 750 °C
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 1182 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do badania zapalności Lab-Trade 2012 Komora badawcza, palnik gazowy
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11925-2 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do badania pojedyńczego płonącego przedmiotu Lab-Trade 2012 Komora badawcza z systemem wyciągowym i sekcjami pomiarowymi. Oznaczenie produktów spalania próbki, ilości dymu i temperatury w przewodzie kominowym
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN 13823 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do określania właściwości ogniowych posadzek podczas oddziaływania źródła promieniowania cieplnego Lab-Trade 2012 Komora badawcza, promiennik mieszaniny gazowej umożliwiający badanie próbek ułożonych poziomo
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 9239-1 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zbiornik sferyczny 201, Kula Siwka Anko 2012 Zapłonniki pirotechniczne, waga, sita kontrolne, sfera 20l, zasobnik pyłu, komputer, generator iskrowy Badania akredytowane/ badania wykonywane wg: PN-EN 14034-1, PN-EN 14034-2, PN-EN 14034-3, ASTM E1226-12a Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, piec, dysza wtryskowa, termopary Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 50281–2–1 (met. B) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu warstwy pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, komputer, termopary Badanie akredytowane/ badane wg PN-EN 50281-2-1 (met.A) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy