BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Urządzenie do badania rozżarzonym drutem Centrum EMAG 2003 Stanowisko wg normy PN-EN 60695-2-10; stoper Badanie wg PN-EN 60695-2-12 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Urządzenie do badania zagrożenia ogniowego metodą wciskania kulki Centrum EMAG 2006 W skład stanowiska wchodzą: urządzenie do przykładania odciążenia, piec do ogrzewania, mikroskop Badanie wg PN-EN 60695-10-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Mostek pomiarowy 2818 Tettex 1992 Ogrzewane cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C Badania wg: PN-86/E-04403; PN-86/E-04409 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Teraomomierz, Sefelec 1992 Cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C Badania wg: PN-88/E-04405; PN-84/E-04409 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego 6171 Ceast 1992 Badanie wg PN-EN ISO 4589-2:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu Pensky-Martens Herzog-Lauda bd. Badanie wg PN-EN 22719:1999 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania rezystywności skrośnej i powierzchniowej 8009 Keithley 2012

Oznaczania rezystywności powierzchniowej (w zakresie 103÷1017 Ω) i skrośnej (w zakresie 103÷1018 Ω∙cm) w temp. (23 ± 2) °C/(55±5)%RH

Badania wg: ASTM D257; IEC 60093 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Aparat do oznaczania odporności na prądy pełzające T4-41 Testing Europe 2012 Oznaczanie odporności na prądy pełzające przy wysokim napięciu (300 V lub 600 V) z użyciem 0,1 % roztworu NH4Cl Badanie wg IEC 60112 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Stanowisko do badań palności 2012 Komora wykonana zgodnie z normą PN-EN ISO 11925-2 Badanie wg PN-EN ISO 11925-2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Komora do badania palności Firetesting Technology 2012 Badania wg UL 94 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego Po 36-4 2010 Komora spalania; moduł regulacji natężenia przepływu tlenu Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 4589 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Stanowiska do badań palności metodą rozżarzonego drutu 2008

Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-2-13:2011; PN-EN 60695-2-10:2005 Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Urządzenie do badania niepalności Taurus Wazaw 2005 Piec rurowy umożliwiający ogrzanie próbki do 750 °C
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 1182 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do badania zapalności Lab-Trade 2012 Komora badawcza, palnik gazowy
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11925-2 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do badania pojedyńczego płonącego przedmiotu Lab-Trade 2012 Komora badawcza z systemem wyciągowym i sekcjami pomiarowymi. Oznaczenie produktów spalania próbki, ilości dymu i temperatury w przewodzie kominowym
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN 13823 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do określania właściwości ogniowych posadzek podczas oddziaływania źródła promieniowania cieplnego Lab-Trade 2012 Komora badawcza, promiennik mieszaniny gazowej umożliwiający badanie próbek ułożonych poziomo
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 9239-1 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zbiornik sferyczny 201, Kula Siwka Anko 2012 Zapłonniki pirotechniczne, waga, sita kontrolne, sfera 20l, zasobnik pyłu, komputer, generator iskrowy Badania akredytowane/ badania wykonywane wg: PN-EN 14034-1, PN-EN 14034-2, PN-EN 14034-3, ASTM E1226-12a Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, piec, dysza wtryskowa, termopary Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 50281–2–1 (met. B) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu warstwy pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, komputer, termopary Badanie akredytowane/ badane wg PN-EN 50281-2-1 (met.A) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania minimalnej energii zapłonu Anko 2013 Waga, sita kontrolne Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 13821 ASTM E2019-03 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy