BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Maszyna wytrzymałościowa 1115 Instron 1973

Zakres siły ściskająco-rozciągającej 0 – 10000 kG, zakres prędkości belki 0,05 - 50 cm/min, maksymalny zakres przesuwu belki 1200 mm

Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 3384:2002 metoda B Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Mikroskop optyczny z torem wizyjnym PZO bd. Wyposażony w stolik grzewczy (do 60 °C) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Skaningowy mikroskop elektronowy JSM-6010LA Jeol 2012

Zakres pracy: w warunkach wysoko-próżniowych (HV) z preparatami przewodzącymi prąd elektryczny; w warunkach nisko-próżniowych z dowolnymi preparatami z detektorem elektronów wstecznie rozproszonych (BSED). Parametry mikroskopu: zdolność rozdzielcza (HV) – 4.0 nm (20 kV), 8 nm (3 kV), 15 nm (1 kV); napięcie przyśpieszające: od 0,5 do 20 kV; powiększenie od 5 do 300 000 x; niska próżnia: 10 -100 Pa; systemy EDS, mapping pierwiastkowy

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Mikroskop Sił Atomowych AFM INNOVA Vesco 2010 Rozmiar próbki (XYZ): 45 mm x 45 mm x 18 mm; zmotoryzowany ruch głowicy w osi Z (18 mm), z możliwością przechyłu; skaner Closed Loop: > 90 um (XY), > 7,5 um (Z); skaner Open Loop: > 5 um (XY), > 1,5 um (Z); dopuszczalny szum w osi Z (RMS): < 50 pm; dopuszczalny szum układu Closed-Loop Z (RMS): < 200 pm; dopuszczalny szum układu Closed-Loop XY (RMS): < 1.2 nm; zmotoryzowany zoom optyczny 5x; rozdzielczość układu optycznego: < 2um (obiektyw 10 x), 0,75 um (obiektyw 50 x); tryby pracy - standardowe: ContactMode, TappingMode(TM), PhaseImaging(TM), LiftMode(TM), Magnetic Force Microscopy (MFM), Electrostatic Force Microscopy (EFM), Dark Lift, Lateral Force Microscopy (LFM), Nano-Indentation, Force Modulation Microscopy (FMM), Conductive Atomic Force Microscopy (CAFM) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa Zwick 1445 Zwick bd. Tryby pomiarowe: rozciąganie, ściskanie Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa z komorą temperaturową Zwick Z005 TH Allround-Line Zwick 2011 Zakres temp. pracy: od -80 °C do 250 °C (LN2). Tryby pomiarowe: rozciąganie, ściskanie Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Twardościomierz Zwick 3106 Zwick 1999 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Reometr Haake Mars III Thermo Fischer Scientific 2010 Zakres temp. pracy: 20 °C - 600 °C. Parametry: rozdzielczość kątowa czujnika: 0,12 mrad; szybkość obrotowa (tryb CR): 10-7 - 4500 obr./min; szybkość obrotowa (tryb CS): 10-7 - 4500 obr./min; naprężenie CR: 10 nNm - 200 mNm; naprężenie CS: 3 nNm – 200 mNm; łożyskowanie powietrzne; częstotliwość oscylacji: 10-4 - 100 Hz; siła normalna: 0,01 N - 50 N (w obu kierunkach); możliwość prowadzenia pomiarów przy stałym w czasie odkształceniu i naprężeniu; możliwość prowadzenia pomiarów przy sinusoidalnie zmiennym w czasie odkształceniu i naprężeniu, możliwość pomiarów z nastawianiem siły normalnej dla pomiarów w trybie CR i CS Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Wiskozymetr rotacyjny HAAKE 7 plus ThermoScientific 2010 Zakres temp. pracy: 10 °C - 40 °C, prędkości rotacyjne: 0,1-200 (dokładność większa niż ±0,5%) Badanie wykonywane wg normy ISO 2555 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Symultaniczny analizator TG/DSC STA 449 F3 Jupiter Netzsch 2009 Zakres temp. od -150 °C do 600 °C (LN2), atmosfera obojętna lub ultleniająca. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Urządzenie do pomiaru przewodnictwa cieplnego Fox 200 LaserComp Inc. 2000 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Urządzenie do badania przebiegu procesu spieniania Foamat LR 2-40 PFT Format 2012 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Aparat do badania palności metodą wskaźnika tlenowego Oxygene Index Module Concept bd.

Dane techniczne: temp. pracy: od 10 °C do 35 °C, przepływ (przez kolumnę):0 – 20 nl/min; stosowane gazy: O2 i N2 (2,5 Bar, 36 psi minimum); min. przepływ 25 nl/min; analizator O2: 0 - 100% O2; powtarzalność (typowa): ± 0.1% O2; liniowość (typowa): ± 0.1% O2. Kamera: chłodzony termoelektrycznie detektor HgCdTe, zakres widmowy: 3 - 5 μm, rozdzielczość przestrzenna: 5 mrad, rozdzielczość termiczna 2 °C, czas skanu 25 s. Kamera termowizyjna Vigo V-20E2-25, prod. Vigo-System Ltd

Badania zgodnie z normą PN-76/C-89020 (ISO 4589) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Aparat do wyznaczania współczynnika płynięcia polimerów Zwick Mflow BMF-001 Zwick/Roell 2011 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Reometr obrotowy HAAKE RT-20 bd. Układ pomiarowy stożek-płytka. Rheometr współpracuje z termostatem Haake DC5 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr obciążnikowy Zwick 4105.100 Zwick bd. Wyposażony w zestaw obciążników do pomiaru MFI w zakresie obciążenia od 1,2 kg do 5 kg. Temperatra pomiaru: 190 °C lub 230 °C Badanie wykonywane wg PN-EN ISO 1133:2006 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie Dynstat bd. Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Młot Charpy’ego bd. Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych Badanie wykonywane wg PN-EN ISO 179-2:2001 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Twardościomierz HPK 8411 bd. Na wyposażeniu znajdują się elementy umożliwiające zmianę obciążenia w zależności od potrzeb badawczych Badania wykonywane wg PN-EN ISO 2039-1:2004 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Twardościomierz Shore’a AFFRRI ART.13 bd. Na wyposażeniu znajdują się głowice oraz obciążenia umożliwiające pomiar metodą 00, A oraz D. Urządzenie umożliwia elektroniczny odczyt i rejestrację wyników pomiarów Badania wykonywane wg PN-EN ISO 868:2005 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych