BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Uniwersalna maszyna do testów twardości UH930 Instron 2012 2 głowice pomiarowe: 1 kN oraz 10 kN; badanie możliwe w zakresie prędkości od 0.001 do 1500 mm/min oraz zakresie temperatury: od -70 °C do 250 °C (komora temperaturowa). Maszyna wyposażona w ekstensometr i szereg uchwytów pneumatycznych (gumowane, radełkowane) oraz klinowych do mocowania materiałów Badania wg: ISO 6506; ISO 6507; ISO 6508; ASTM E18; ASTM E92; ASTM E10 Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Pyris-1 Perkin-Elmer 2004 Badania kalorymetryczne w zakresie od -60 oC do 550 oC, intracooler, prasa do zamykania próbek Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny MPI-2; Biolar PZO 1975 Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny wyposażony w dwa filtry polaryzacyjne (polaryzator, analizator) oraz głowicę interferencyjną z pryzmatami. Dodatkowo wyposażony w stolik grzewczy Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Urządzenie do badania polimerów metodą pomiaru intensywności światła depolaryzowanego, IPPT PAN 2010 Układ optyczny z filtrami polaryzacyjnymi, zaopatrzony w czułe detektory światła, możliwość prowadzenia badań na próbkach naprężonych, komora temperaturowa do ok. 300 oC Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Komora klimatyczna 3423/15 Feutron bd. Zakres temperatury: -40–100 °C; zakres wilgotności: 10–95 % Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora klimatyczna KBC-200GP Wamed 2009 Aparat do prowadzenia badań biodegradacyjnych metodą wyznaczania ubytku masy w podwyższonej temperaturze: 58 oC (środowisko kompostowe) i 30 oC (środowisko glebowe) Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurami badawczymi opracowanymi na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Komora badań cieplnych KBK-200WP Wamed 2012 Aparat do prowadzenia badań biodegradacyjnych metodą wyznaczania ubytku masy w podwyższonej temperaturze(środowisko kompostowe) i 30 oC (środowisko glebowe) Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurą badawczą opracowaną na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Wagosuszarka MAC50/1/NH Radwag 2011 Max. temperatura suszenia 160 oC, kalibracja zewnętrzna, wyświetlacz LCD Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Komora laminarna AC2-4E1 Esco 2008 4 klasa czystości, II klasa bezpieczeństwa, wyposażona w filtry HEPA/ULPA oraz w lampę UV Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Sterylizator parowy laboratoryjny ASL 80 Spółdzielnia Mechaników 2009 Sterowanie mikroprocesowe, 20 programów sterylizacji Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr FTIR ATI Matson 1996 Zestaw do sporządzania folii termoplastycznych przeznaczonych do analizy FTIR. Specjalistyczne oprogramowanie WIN-FIRST Badania prowadzone zgodnie z systemem GLP wg procedur badawczych opracowanych w IBWCh Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Chromatograf żelowy Hp-1050 Hewlett Packard bd. Chromatograf wyposażony w detektor UV/VIS, detektor refraktometryczny oraz wiskozymetryczny, specjalistyczne oprogramowanie dla metody chromatograficznej Badania prowadzone zgodnie z systemem GLP wg procedur badawczych opracowanych w IBWCh Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Wiskozymetr R/S-CPS+Rheometer Brookfield 2011 Oprogramowanie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Zestaw do oznaczenia lepkości Wytwórnia Aparatów Termoelektrycznych 1970 Wyposażony w ultratermostat z wiskozymetrami Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Fluorymetr Quantech Barnstead Turner 2006 Filtry: NB 360, NB 490, SC 415, SC 515 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Diamond Perkin Elmer 2007 Zakres temperatury: od -60 oC do 500 oC; szybkość skanowania: standardowo 10-20 oC/min; atmosfera beztlenowa (azot); kontroler przepływu Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Fotokolorymetr CADAS 200 LPG 343 DrLange 2000 Wyposażony w termostat Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Chromatograf gazowy 3400 Varian 1998 Wyposażony w kolumny kapilarne i generator wodoru Packard typ 9200; z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr L&W Elrepho 3000 typ 34042/SE 121 Lorentzen & Wettre 1994 Zakres pomiarowy: 400–760 nm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Przyrząd print-surf (PPS) SE 115 Lorentzen & Wettre 2000 Zakres pomiarowy: od 0,6 µm do10 µm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych