BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Lepkościomierz Brookfield bd. Zakres 1 mPas–6 mln mPas (minimalny osiągany za pomocą przystawki do niskich lepkości). Wyposażony w sondę temperaturową Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wiskozymetr kulkowy Höpplera BH bd. Aparat termostatowany, z możliwoscią pomiarów w zakresie temp. od -40 ºC do 165 ºC Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wiskozymetr rotacyjny HB DV II CP Brookfield bd. Komplet wrzecion; komplet układów pomiarowych stożek – płytka Badania wykonywane wg normy PN-ISO 2555:1999 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz DV-II Brookfield bd. Współpracuje z komputerem i drukarką. Udostępnia dane pozwalające na wyznaczenie krzywych płynięcia lub lepkości. Z przystawką Helipath przydatną w przypadku próbki posiadającej dość zwartą konsystencję, dużą sprężystość i słabą przyczepność do powierzchni elementów pomiarowych (np. wrzecion) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz stożek/płytka DV-II Brookfield bd. Precyzyjna geometria typu stożek/płytka zapewniająca dużą dokładność pomiaru; niewielka objętość próbki (0,5–2 ml); wysokie wartości szybkości ścinania (400–1500 1/s); możliwość pomiaru bardzo niskich lepkości (od 0,1 cP); zakres temperatury: od 0 ºC do 100 ºC; możliwość współpracy z komputerem klasy PC (umożliwia gromadzenie danych z lepkościomierza i zapisywanie ich na dysk, druk oraz analizę zebranych danych) Pomiar zgodnie z normą ISO 2555:1989 i jej odpowiednikiem PN-92/C/89402 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz Höpplera Thermo Haake bd. Zakres pomiaru lepkości: 0,5–105 mPa·s (CP); zakres temp.: -20–120 ºC; powtarzalność 0,5 %; odtwarzalność 1 % Badania wg: DIN 53015; ISO 12058; PN-86/C-89408 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Lepkościomierz specjalny stożek/płytka CAP 200 Brookfield bd. Zmienna prędkość obrotowa od 5 do 1000 obr/min; zakres temperatury pracy: od 50 ºC do 235 ºC; zintegrowana kontrola temperatury (płytka Peltier'a); zakres mierzonych lepkości od 0,04 Pa·s do 1500 Pa·s; zakres używanych prędkości ścinania od 20 1/s do 13 300 1/s,możliwość badania bardzo małej objętości próbki (poniżej 0,2 ml) Aparat spełnia wymagania norm ASTM D4287, ISO 2884 i BS 3900 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reometr HA DVII+CP Brookfield bd. Zakres pomiarowy lepkości: 3,3–1 966 000 mPa·s. Metoda pomiaru stożek-płytka. Urządzenie wyposażone w zewnętrzny termostat umożliwiający uzyskiwanie stałych temperatur pomiaru Badania wg: ISO 2555:1989; PN-92/C/89402 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Mikrotwardościomierz LM 700 AT Leco bd. Stosowane obciążenia dla wgłębników: 1, 5, 10, 50, 100, 300, 500, 1000 g Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Twardościomierz bd. Badania wg PN-EN ISO 2039 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Młoty udarowe Zwick bd. Zakresy pomiarowe: do 4 J i do 50 J Badania wg: PN-EN ISO 6272-1, PN-EN ISO 179-1, PN-EN ISO 180 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat Königa-Persoza 299/300 Erichsen bd. Wyposażony w wahadło Königa do badania powłok o twardości względnej powyżej 0,5 i wahadło Persoza do określenia twardości względnej poniżej 0,5 Badania zgodnie z normami: PN, ISO, BS, DIN, ASTM, NF, NEW oraz SNV Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Twardościomierz Persoza-Kőniga Braive Instruments bd. Wyposażony w: wahadło Königa i wahadło Persoza; półautomatyczny system startu wahadła; elektroniczny system zliczania ilości wahnięć i pomiaru czasu wahania Badanie wg PN-79/C-81530 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Twardościomierz Persoza-Kőniga 299/300 Erichsen bd. Wyposażenie: wahadło Königa, wahadło Persoza Badanie wg PN-79/C-81530 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do badania tłoczności powłok 200 Erichsen bd. Aparat wyposażony w: cyfrowy wyświetlacz głębokości tłoczenia (dokładność do 0,1 mm); tłocznik wykonany z utwardzonej, wypolerowanej stali stanowiący półkulę o średnicy 20 mm. Siła tłoczenia – 30 kN. Badanie wg PN-EN ISO 1520 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do oznaczania odporności powłok na zarysowania 239/II Erichsen bd. Uniwersalny adapter Badanie wg PN-EN ISO 1518 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do badania stopnia wyschnięcia 415 Erichsen bd. Obciążenie – do 20 kg, średnica trzpienia pomiarowego – 24 cm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania elastyczności i przyczepności 266 Erichsen bd. Przyrząd składa się z obracającej się dźwigni i 14 łatwo wymienialnych cylindrycznych sworzni (Ø 3-32 mm) Badania zgodnie z normami ASTM, BS, DEF, DIW, ISO Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania elastyczności powłok 266 Erichsen bd. Komplet znormalizowanych sworzni Badania wg PN-EN ISO 1519 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do pomiaru odporności na uderzenie Du Pont bd. Masa ciężarka – 1000 gramów; max wysokość, z której spada ciężarek – 50 cm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego