BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr FTIR FTS 40A Bio-Rad 1993 dynamiczne zestrajanie układu, interferometr Michelsona, zakres podczerwieni: 4000-400 cm-1.Wyposażenie: przystawka temperaturowa (od 20 °C do 250 °C); przystawka do wykonywania widm techniką rozproszonego odbicia („Seagull”); dla próbek stałych twardych i trudno rozpuszczalnych, nie dających się rozetrzeć z bromkiem potasu - przystawka ATR z diamentowym kryształem pozwalająca na wykonywanie widm próbek bez przygotowania wstępnego Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrometr FTIR ATR Nicolet 6700 Thermo Scientific/Nicolet 2009 Wyposażony w przystawki: Smart Orbit z kryształem diamentowym oraz ZnS i przystawkę PIKE Vee Max II o zmiennym kącie Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Spektrofotometr podczerwieni FTS-165 Biorad bd. Próbki do badań: proszki, cienkie folie, kształtki z tworzyw sztucznych. Wyposażony w przystawkę ATR (kryształ ZnSe) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego UV/VIS Micropack Mini-D2 Photonics Spectra bd. Zakres widmowy: 340 - 900 nm. Wyświetlacz z ekranem dotykowym, port USB Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr nadfioletu/światła widzialnego Evolution 201 ThermoScientific 2011 Zakres falowy: 190 - 1100 nm. Układ optyczny: Double Beam (próbka i wzorzec); monochromator: Czerny-Turner Monochromator. Źródło światła: lampa ksenonowa. Detektor: Dual Silicon Photodiodes Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr Ramana EZRaman-M Enwave-Optronics bd. Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr podczerwieni z mikroskopem Spectrum 65/Spotlight 150 PerkinElmer 2010 Próbki do badań: substancje proszkowe (tabletkowanie z KBr), cienkie folie Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Spektrometr CM5 Konica Minolta 2012 Program do recepturowania mieszanek. Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Spektrofotometr UV-VIS UNICAM UV 309 1999 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
Spektrometr podczerwieni PU 9804 1990 bd. Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni
Spektrometr FTIR Nicolet Nexus Nicolet 2002 Wyposażony w przystawkę ATR Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni
Spektrofotometr UV-VIS-NIR 670 Jasco 2010 Wyposażony w kulę całkującą Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
Spektrofotometr UV-VIS 650 UV-VIS JASCO 2010 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
Spektrometr FTIR Nicolet 6700 THERMO 2008 Oprogramowanie Omnic i TQ Analyst. Wyposażony w przystawkę ATR (firmy SPECAC) do badania ciał stałych. Biblioteki wzorcowe widm polimerów Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Spektrofotometr FTIR Nicolet iS10 Thermo Scientific 2007 Zakres spektralny: od 7800 do 350 cm-1; maksymalna zdolność rozdzielcza < 0,4 cm-1; detektor DTGS. Przystawka do badań metodą ATR Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Spektrofotometr UV-VIS Evolution 220 Thermo Scientific 2011 Lampa ksenonowa. Zakres spektralny: od 190 do 1100 nm. System skupienia wiązki umożliwiający badanie materiałów stałych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Spektrometr FTIR Tensor 27 Bruker bd.

Wyposażony w jednoodbiciową przystawkę ATR (Golden Gate) pozwala na obserwację widma substancji w zakresie liczb falowych od 400 do 4000 cm-1 (600 do 4000 cm-1 dla ATR). W skład zestawu wchodzi również standardowy układ do badań transmisyjnych z wykorzystaniem kuwety lub tabletek KBr

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Spektrofotometr FTIR Nexus Thermo Nicolet 2001 Przystawka ATR Golden Gate; stolik grzejny. Program: Omnic Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Spektrofotometr X-Rite SP-62 X-Rite 2002 Spektrofotometr o geometrii pomiarowej d/8 i zakresie długości fali 400-700 nm (VIS) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Spektrometr Cd 6834 Byk Gardner 2010 Geometria sferyczna d/8; zakres długości fali: od 400 do 700 nm; połysk: od 0 do 180 GU Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych