BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Urządzenie do badań szczelności połączeń kielichowych GIG bd. Badanie wg PN-EN 1277 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do rozkładu termicznego wraz z analizą gazów bd. Piec rurowy, chromatograf gazowy VARIAN-3600, spektrofotometr, waga analityczna, termometr, higrometr, rotametr Badanie akredytowane, metoda własna Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do testu płomieniowego GIG bd. Badanie akredytowane/ wg: PN-93/C-05013; PN-EN ISO 340 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych GIG bd. Źródło zapłonu o małym płomieniu Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 60695-11-10+A1; PN-EN ISO 9773:2003+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów i wyrobów niemetalowych metodami płomieniowymi GIG bd. Badanie akredytowane, metoda płomieniowa – własna oraz znormalizowana zgodnie z normą PN-EN 1710+A1 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności materiałów niemetalowych spienionych metodą płomienową GIG bd. Badanie akredytowane Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania palności metodą sztolni modelowej GIG bd. Badanie akredytowane/ wg PN-93/C-05013:1993 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do oznaczanie gęstości pozornej GIG bd. Badanie wg PN–EN ISO 845:2000 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania trudnopalności węży metodą płomieniową GIG bd. Badanie wg PN–EN ISO 8030:1999 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badania trudnopalności taśm przenośnikowych metodą gorącej powierzchni GIG bd. Badanie wg: PN-93/C-05019; PN-EN 1554 Główny Instytut Górnictwa
Cirkometr (obwodowa taśma miernicza) CJU 950; 2200; 3460; 4720 Schwenk 2008 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 3126 Główny Instytut Górnictwa
Zestaw przyrządów do standardowych pomiarów: bd. Suwmiarki, średnicówki, taśmy miernicze, czujnik przemieszczeń, kątomierz, termometry i inne Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 3126 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do oznaczania temperatury mięknienia FP 83 HT FT 90 Mettler 1996 Zakres pomiarowy: od 30 oC do 200 oC Badanie akredytowane / wg PN-C-97067:1999 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wiskozymetr VT 550 Haake 2005 Reometr obrotowy typ CR (z regulowaną prędkością ścinania) Badanie akredytowane / wg PN-EN ISO 3219:2000 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Titrator Karla Fischera V30 KF Mettler Toledo 2010 Punkt końcowy miareczkowania jest ustalany za pomocą detekcji biwoltametrycznej Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/14/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator elementarny VarioMacro Cube Elementar 2010 Analizator elementarny wykorzystujący metodę wysokotemperaturowego spalania z detekcjami: TC (dla C,H,N) oraz IR (dla S) i metodę wysokotemperaturowej pirolizy z detekcją NDIR (dla O) Badanie akredytowane / wg: Procedura Q/LG/15/A:2011; Procedura Q/LG/16/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Osmometr 070-B Gonodec 2011 Zakres optymalnej temperatury pracy: 37 – 45 °C Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ekstraktor Avanti Tecator 2002 6-cio stanowiskowy system ekstrakcji, manulane podawanie rozpuszczalnika Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Szybki ekstraktor ASE 350 Dionex 2009 24 cele ekstrakcyjne, moduł organizacji rozpuszczalników (max. 4), eliminacja manualnego podawania rozpuszczalników oraz niebezpieczeństwa ewentualnego ich zapłonu, program komputerowy z zainstalowanym systemem kontroli składu rozpuszczalnika Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
System szybkiego odparowania rozpuszczalników RapidVap Labconco 2009 Szybkie, próżniowe odparowanie rozpuszczalników (26 stanowisk), wykorzystujące dodatkowo ruch wirowy typu vortex oraz podwyższoną temperaturę; sterowanie mikroprocesorowe; pułapka na rozpuszczalniki organiczne z wkładem z węgla aktywnego. Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla