BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierze elektroniczne Shore’a A, B, C i D Zwick/Roell 2007 Wyposażenie: statywy, pierścienie kalibracyjne, oprogramowanie Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Aparat do oznaczenia zawartości wody w cieczach, ciałach stałych i gazach Methrohm Herisau 1992 Karl Fischer Automat Methrohm 633 Herisau; Multi Burette E485, 20ml; Multi Disimat 645, 10ml Badania wg PN-81/C-04959 Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla-Fishera DL 35 Mettler Toledo bd. Zakres pomiarowy: 0,01–40 % (m/m) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reometr rotacyjny R/S+CPS typ stożek-płytka Brookfield 2011 Stożek pomiarowy, ultratermostat recyrkulacyjny PolyScience 9006; program Rheo 3000. Typowy zakres temp. pomiarów: od 20 ºC do 90 ºC ( możliwość zwiększenia zakresu) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Mikroskop Elektronowy Transmisyjny Tesla BS 500 Tesla 1984 Napięcie przyspieszające 80 kV; możliwość uzyskiwania dyfrakcji elektronowych i powiększeń do 300 000 x Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Mikroskop optyczn prześwietleniowy PZO 13250, odbiciowy PZO 0128 oraz stereoskopowy PZO, PZO, Brasser 1990 Wyposażone w kamerę i urządzenie do zapisu cyfrowego obrazu powiększenia Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 7 Perkin-Elmer bd. Prowadzenie pomiarów w: azocie, argonie, helu, powietrzu, tlenie; zakres temperatur od -100 ºC do 550 ºC; szybkość grzania: od 0,1 do 200 ºC/min; masa próbki: od 0,5 do 30 mg Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Analizator termograwimetryczny TGA Pyris 1 PerkinElmer bd. Prowadzenie pomiarów w: azocie, argonie, helu, powietrzu, tlenie; zakres temperatur: od 50 ºC do 1000 ºC; szybkość grzania: od 0,1 do 200 ºC/min Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMA Q800 TA Instruments 2008 Zakres sił: od 0,0001 do 18 N; zakres częstotliwości: od 0,01 do 200 Hz; zakres temperatur: od -150 ºC do 600 ºC; możliwość pracy w trybie: zginanie, rozciąganie, ściskanie, ścinanie Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera DL-35 Mettler 1999 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Chromatograf gazowy HP 5890 II 1992 Wyposażony w integrator Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym LCMS-2020 Shimadzu bd. Chromatograf cieczowy HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem zaopatrzony w: detektor diodowy SPD-M20A, detektor masowy LCMS-2020, generator azotu (30 l/min, z wbudowaną sprężarką powietrza), automatyczny podajnik próbek SIL-20AHT, pompę dwutłokową LC-20AD, mieszalnik do gradientu, termostat CRO-10ASVP, degazer DGU-20A3, zawór niskiego ciśnienia Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym MS Engine HP 5989B/HP 5890 II-plus Hewlett Packard bd. Zakres mas: m/z 0–800 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym 7890A Agilent bd. Selektywny detektor mas typ 5975C Badania wykonywane wg norm: EN 14103, EN 14105, EN 14106, EN 14110 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas Hp 5890/2 1997 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Dyfraktometr rentgenowski KUMA KM-4 1996 Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski z licznikiem scyntylacyjnym. Wyposażony w przystawkę wysokotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 300 - 800 K Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii
Dyfraktometr rentgenowski Xcalibur Oxford 2001 Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski wyposażony w kamerę CCD. Umożliwia znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego w porównaniu do tych wykonywanych za pomocą licznika scyntylacyjnego, posiada zwiększoną czułość oraz umożliwia obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej. Wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80 - 370 K Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii
Mikroskop polaryzacyjny Zeiss, Jenapol 2001 Mikroskop wyposażony jest w: przystawkę niskotemperaturową Linkama; kamerę CCD sprzężoną z komputerem, umożliwiającą rejestrację obrazów oraz ich zmian przy użyciu komputera PC Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii
Aparat do elektroforezy kapilarnej P/ACE 5000 Beckman 1998 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Chromatograf cieczowy HPLC Merck-Hitachi bd. Detektor spektrofotometryczny UV-VIS typ L-7400, pompa wraz z czterorozpuszczalnikowym niskociśnieniowym systemem gradientowym typ L-7100. System sterowny programem HPLC System Menager Model D-7000 przez interface typ D-7000. Dodatkowo aparat wyposażony jest w Corona Aerosol Detektor (CAD) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego