BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Urządzenie do pomiaru grubości powłok metodą nacięć 455 Erichsen bd. Zakres pomiarowy: 200, 500, 1000, 2000 μm Badanie wg AS 1580 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do pomiaru błędów okrągłości F1000 Hommel Tester bd. Zakres pomiarowy: oś obrotowa C 220 mm, oś Z 220 mm, oś pozioma R 170 mm; max. sprawdzana średnica 300 mm; max. wysokość mierzonego przedmiotu 300 mm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Wysokościomierz M350 Tesa bd. Zakres pomiarowy: oś Z 365 mm; oś X 13 mm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Vista Zeiss bd. Zakres pomiarowy: oś X 220 mm; oś Y 220 mm; oś Z 170 mm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Laserowy system pomiarowy LSP30 Compact bd. Zakres pomiarowy: od 0 do 30 m; rozdzielczość pomiarowa 0,1 μm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Sortownik laserowy Analysette 22 Fritsch 1992 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Refraktometr RL-3 PZO 1992 Badanie wg PN-C-04952:1981 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Piknometry 133/00000/00; 133/34010/00; 1340 Micrometrics 2008 Pojemność cel pomiarowych: 1 cm3; 10 cm3 Badanie wg PN-EN ISO 1183-3:2003 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Wagosuszarka HR 73 Mettler Toledo 2004 Badanie wg PN-EN ISO 845:2010 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Waga analityczna XS 205 DU Mettler Toledo 2004 Wyposażona w przystawkę do pomiaru gęstości tworzyw porowatych Badanie wg PN-EN ISO 845:2010 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Grubościomierz tarczowy Mitutoyo bd.

Badanie wg PN ISO 4593:1993 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Wirówka Heraeus bd. Badania wg PN-EN ISO 4608 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Przesiewarka z wakuometrm Alpine 1980 Badanie wg PN-EN ISO 4610 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Urządzenia do pomiaru barierowości dla pary wodnej (metoda czujnika podczerwieni) Permatran 3/33/20 ML Mocon 2007 Moduł 3/33 przeznaczony może być do badania materiałów o niskiej barierowości (w tym celulozowych), dzięki zastosowaniu unikatowej blendy do kantów. Badanie wg norm: ASTM F 1249/06; PN-EN ISO 15105-2:2007. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 1450 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Urządzenia do pomiaru barierowości dla tlenu (metoda czujnika kulometrycznego) OX-TRAN 2/20 ML i 2/10 Mocon 2000 Moduł 2/10 przeznaczony do badania materiałów o niskiej barierowości (w tym celulozowych), dzięki zastosowaniu m.in. specjalnej blendy do kantów. Moduł 2/20 przeznaczony do badania materiałów o dobrych i bardzo dobrych właściwościach barierowych Badanie wg norm: ASTM F 2622-08; ASTM D 3985-05; ASTM F 1927-07;PN-EN ISO 15105-2:2007. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 1450 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Krystalizatory szklane projekt IChP, wykonawca - Labit 2013 Wymienniki ciepła typu rura w rurze, od dołu wtopiony kran spustowy. Króćce przyłączeniowe płaszcza zewnętrznego do podłączenie termostatu. Pojemności robocze od 0,2 do 2,0 l. Zakres temp. od -20 °C do 250 °C Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Gęstościomierz Densito 30 PX Mettler 2013 Cyfrowy, przenośny gęstościomierz (pomiar zmian częstotliwości drgającej rurki) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Pirometr AMF-010 Elmetron 2012 Bezdotykowy termometr pozwalający na zdalny pomiar temperatury obiektu metodą analizy promieniowania IR Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Automatyczny piknometr gazowy AccuPyc II 1340 Micrometrics bd. Nominalna objętość komory próbki 100 cm3; urządzenie wyposażone we wkładki redukujące objętość komory próbki zawierające aluminiowe kubki pomiarowe o nominalnych objętościach: 35 cm3, 10 cm3; środowisko pracy w temperaturze: od 15 do 35 °C; piknometr zasilany jest helem wysokiej czystości (99,995 %); stanowisko komputerowe do sterowania parametrami pomiaru; odtwarzalność wyników w granicach ± 0,02 % pomiaru objętości; dokładność odczytu w granicach 0,03 % Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań następujących obiektów: ciała stałe oraz proszki wg PN-EN ISO 18753 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Waga hydrostatyczna AXIS AD 2000 2012 Automatyczna kalibracja; oznaczanie gęstości w wodzie lub alkoholu; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 1183 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych