BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Dyspersyjny Spektrometr Ramanowski Raman Station 400 PerkinElmer 2007 Detektor: kamera CCD, chłodzona układem Peltiera do -50 oC. Zapewnia wyjątkową czułość, rozdzielczość przestrzenną i elastyczność dopasowania do eksperymentu. System umożliwia pracę z jedną długością fali wzbudzającego promieniowania lasera równą 785 nm. Spektrometr umożliwia pomiar próbek z dużą rozdzielczością przestrzenną i tworzenie map spektralnych z dużych obszarów próbek. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Spektrometr IR z mikroskopem Spectrum 100+ PerkinElmer 2007 Wyposażony w przystawkę ATR. Zakres długości fali 7800 – 350 cm-1, rozdzielczość lepsza niż 0,5 cm-1 przy 10000 cm-1. Wyposażenie dodatkowe: Przystawka Golden Gate (Specac, Anglia) umożliwia analizę widm w temperaturze do 200 °C. Mikroskop FTIR posiada dwa zintegrowane systemy – system obrazowania FTIR oraz mikroskop optyczny. Maksymalna rozdzielczość obrazu: 512x512 pixeli. Zakres matrycy 7800 – 720 cm-1. Rozdzielczość: lepsza niż 2 cm-1. W trybie pomiaru punktowego zakres detektora 7800 – 600 cm-1. Rozdzielczość – lepsza niż 0,5 cm-1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Bioreaktor z mieszadłem Biostat A plus Sartorius 2011

Zbiornik szklany – pojemność robocza 2l. Mieszadło dyskowe z trzpieniem typ Rushton impeller 6 blade- obroty minimalne 20 rpm, maksymalne 1200 rpm. Zakres temperatury do 60 °C; 4 – drożny port do dozowania mediów; system napowietrzania typu „ring sparger”. Wyposażenie dodatkowe: czujnik temperatury pt 100, elektroda pH, elektroda pO2, kolumna z systemem recyrkulacji, oprogramowanie typu SCADA, pompa perystaltyczna z możliwością zmiany kierunku pracy.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Termocykler Mastercycler Pro Eppendorf 2011 Termocykler z funkcją gradienta temperatury i grzaną, odsuwaną pokrywą. Blok na minimum 96 probówek 0,2 ml lub 1 płytkę PCR 8 x 12. Prędkość nagrzewania: ok 4 °C/s, prędkość chłodzenia: ok 3 °C/s, gradient temperatury: 1 – 20 °C w obrębie 12 kolumn, dokładność kontroli: ± 0,2 °C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Termomikser Termomikser compact 3550 Eppendorf 2011 Termomikser z blokiem do termostatowania – minimum 24 probówek poj. 1,5 ml typu eppendorf; minimalny zakres termostatowania: od 4 ° powyżej temperatury pokojowej do 99 °C; minimalny zakres nastawności szybkości mieszania: od 300 do 1400 obr./min, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Transiluminator MultiDoc-It Imaging Systems M-20 UVP 2011 System dokumentacji wyposażony w ciemnię z wbudowanym transiluminatorem 302 nm, wymiary filtra minimum 20 x 20 cm. Ciemnia wyposażona w oświetlenie diodowe, okienko podglądu preparatu na żywo w drzwiach z filtrem UV, wbudowany kolorowy aparat fotograficzny. Filtr emisji: EtBr Red 570 – 640 nm. Wyposażenie dodatkowe: oprogramowanie zapewniające rozbudowaną analizę: żeli, płyt kolonii itd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Mikroskop odwrócony Axio Observer D1 Zeiss 2011 Optyka: tor oświetlenia fluorescencyjnego apochromatyczny; oświetlacz halogenowy 100 W, z pełną możliwością centrowania; kondensor typu „Long Distance” o odległości roboczej co najmniej 26 mm, aperturze numerycznej co najmniej 0,55; sześciopozycyjny (jasne pole, Ph1, Ph2, Ph3, 2 x kontrast interferencyjny). Automatycznie centrująca się lampa fluorescencyjna, palnik rtęciowy 100 W, filtry fluorescencyjne do fluorochromów: DAPI, GFP i CY3 (o transmisji co najmniej 95 %). Obiektywy: 10x/N.A. 0,25 / Ph1 (planachromatyczny), LD corr 20x/N.A. 0,4 (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm, LD corr 40x/ N.A. 0,60 (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm. Okulary: powiększenie 10x, szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm. Metody obserwacji: kontrast interferencyjny (kontrast Nomarskiego) dla obiektywów: 20x, 40x Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Komora PCR Workstation Eppendorf 2011 Komora oświetlana światłem białym i lampą do sterylizacji UV (254 nm); wyłącznik czasowy 30 minut; ściany wykonane ze szkła organicznego blokującego promieniowanie UV; blat i powierzchnia tylna komory stalowa powlekana powłoką antybakteryjną Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Aparat do elektroforezy bd. Pojemnik główny: tace przepuszczające UV do żeli o wymiarach: 10 x 7 i 10 x 10 cm; grzebienie 2 x 16 próbek; maksymalna ilość próbek 100; objętość buforu 300 ml Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Analizator wielkości cząstek Mastersizer 2000 Malvern 2008 Dwie wiązki promieniowania laserowego (laser czerwony λ=633 nm, laser niebieski λ=466 nm) Wyposażony w: przystawkę dyspergującą na mokro (Hydro MU) z systemem ultradźwięków do usuwania pęcherzyków powietrza z układu lub dyspergowania aglomeratów w badanej próbie, przystawkę do pomiaru na sucho (Scirroco 2000) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Goniometr Phoenix mini Surface Electro Optics 2007 Zakres długości ogniskowania: do 12 mm ± 3 %, zakres pomiarowy kąta zwilżania: 0 –180°, dokładność pomiaru kąta zwilżania ± 0,1°. Goniometr sterowany jest programem Image XP 5.6 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Maszyna wytrzymałościowa do badań mechanicznych materiałów opakowaniowych Zwick/Roell Z 2.5 Zwick 2005 Główna głowica pomiarowa zgodna z nominałem ramy (Fmax około 2,5 kN). Wysoki skok trawersy (1300 mm). Dodatkowe głowice pomiarowe Fmax 20 N i 200 N do obsługi testów tarcia i ściskania powłokowych materiałów hydrożelowych (mikrokapsułek). Komora do badania materiałów w zmiennych warunkach temperatury (temp. od -40 °C do 140 °C), z uchwytami śrubowymi wyposażonymi w wymienne wkładki stalowe, do pracy w komorze temperaturowej (Fmax 1 kN). Uchwyty pneumatyczne do testów zrywania i przedarcia wyposażone we wkładki kauczukowe. Osprzęt do testów ściskania i relaksacji, przebicia folii i papieru, zginania dwupunktowego folii (10 N) i papieru, tarcia dynamicznego i statycznego Badania wg norm: Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-ISO 1924-1,2; Wytrzymałość na zginanie wg PN-ISO 2493; Wytrzymałość na przebicie wg LPET DIN 53142 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Mikroskopowy analizator cząstek Morphology G3s Malvern Instruments 2003 W skład instrumentu wchodzi m. in. kamera cyfrowa, przystawka do dyspersji na sucho i cela do pomiaru na mokro Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr FT-Raman Nicolet NXR 9650 Thermo Scientific 2012 Laser 1064 nm Nd:YVO4; detektor InGaAs; zakres 3700 –150 cm-1; rozdzielczość 8 cm-1; wbudowana kamera video Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr FT-IR Nicolet iS10 Thermo Scientific 2012 Przystawki transmisyjna i ATR z kryształem diamentowym oraz germanowym Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrometr NMR Gemini 2000 Varian 1995 Umożliwia wykonanie widm: 1H, 13C, 15N, DEPT przy częstości rezonansowej 200MHz Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Titrator KF 701 NET Titrino typ: 1.721.0010 Metrohom 1996 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Dyfraktometr proszkowy Mini Flex Rigaku 1998 Anoda Cu, zakres pomiarowy 2q od 2 do 150°, geometria Bragg – Brentano q/2q, licznik scyntylacyjny Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 822 Mettler Toledo 2001 Temperatura pomiaru: od -65 °C do 700 °C; gaz nośny i ochronny –azot. Pomiary w tyglach aluminiowych 40 μl Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Mikroskop steroskopowy SL-T11/K CS-Creative Solutions 2004 W skład aparatu wchodzi aparat cyfrowy i płytka wzorcowa 5mm/0,1 (nr. świadectwa GUM: 1975-M11-419-1876/2004). Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej