BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Maszyna wytrzymałościowa 5544 Instron 1999 Pojedyncza kolumna systemu testującego (max. 2kN); komora termiczna ( do 120 °C). Komputerowe oprogramowanie zrywarki pozwala wyznaczyć specyficzne parametry i funkcje dla określonych badań, zawiera wykresy, tabele wyników, obliczenia i statystykę oraz test szybkości Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
System termoanalityczny DSC 910; DTA TA Instruments 1997 W skład systemu wchodzą: kalorymetr skaningowy DSC 910 (pomiary w zakresie:-60 °C÷750 °C) oraz wysokotemperaturowy różnicowy analizator termiczny DTA (pomiary do 1600 °C) Badania wykonywane wg. norm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
System termoanalityczny 5100 TA Instruments 2000 W skład systemu wchodzi: kalorymetr skaningowy DSC 2920 (w układzie standardowym oraz z modulowanym programem temperatury MDSC); dynamiczny analizator termomechaniczny DMA 2980; elektryczny system chłodzący RCS-DSC umożliwiający uzyskiwanie temperatury pomiaru od ok. -70 °C; azotowy system chłodzący LNCA-DMA umożliwiający uzyskiwanie temperatury pomiaru od ok. -150 °C. System posiada oprogramowanie sterujące Thermal Advantage Version 1.0F (TA1999) oraz oprogramowanie do analizy danych Universal Analysis Version 2.6D (TA1998-1999). Badania realizowane są w kontrolowanej atmosferze inertnej lub utleniającej Badania wykonywane wg norm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Analizator termograwimetryczny Q500 TA Instuments bd. Zakres temp.: od temp. pokojowej do 1000 °C. Badania realizowane są w kontrolowanej atmosferze inertnej lub utleniającej Badania wykonywane wg norm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Chromatograf gazowy HP 5890 Hewlett-Packard bd. Integrator tej samej firmy typ HP 3396A, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Aparat wyposażony w kolumny upakowane i kapilarne Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy 6820 Agilent bd. Detektory FID i TCD. Sterowany programem komputerowym Cerity NDS for Chemical QA/QC. Aparat wyposażony w kolumny kapilarne Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy GC 17A, GC 2010 Shimadzu Corp. bd. Kolumny kapilarne: ZB1, ZB-WAX, ZB- FFAP; analizy w temp. do 450 °C; autosampler AOc 20i; detektor FID Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparatura do pomiaru wskaźnika tlenowego FTA Stanton Redcroft 1984 Urządzenie kontrolne i pomiarowe przepływu gazów wraz z układem doprowadzającym gazy; stoper Badanie wg PN-EN ISO 4589-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik 50W Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki 2003 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper Badania wg PN-EN ISO 9773; PN-EN 60695-11-10 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik 500W Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki 2003 Urządzenie kontrolne i pomiarowe przepływu gazów wraz z układem doprowadzającym gazy do palnika, stoper Badania wg PN-EN 60695-11-20 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik 1 kW Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki 2002 Urządzenie kontrolne i pomiarowe przepływu gazów wraz z układem doprowadzającym gazy do palnika, stoper Badania wg PN-EN 60695-11-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Palnik igłowy Centrum EMAG 2008 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper Badanie wg PN-EN 60695-11-5 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Urządzenie do badania rozżarzonym drutem Centrum EMAG 2003 Stanowisko wg normy PN-EN 60695-2-10; stoper Badanie wg PN-EN 60695-2-12 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Urządzenie do badania zagrożenia ogniowego metodą wciskania kulki Centrum EMAG 2006 W skład stanowiska wchodzą: urządzenie do przykładania odciążenia, piec do ogrzewania, mikroskop Badanie wg PN-EN 60695-10-2 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Maszyna wytrzymałościowa 4466 Instron 1995 Siła max. 10 kN. Wydłużenie wzgl. do 1250 % Badania wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 527-3 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Spektrofotometr VIS 723 G Rayleigh bd. Zakres pomiarowy: 320–1100 nm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrofotometr Data Color 400 bd. Zakres pomiarowy: 360–700 nm; rozdzielczość długości fali – 3 nm; geometria pomiarowa – d/8o; 3 filtry odcięcia promieniowania UV: 395 nm, 420 nm i 460 nm, 3 wymienne średnice pomiarowe (30, 9 i 5 mm), 3 systemy oświetlenia: A, C, D65 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Analizator termograwimetryczny Q50 TA Instruments bd. Zakres pomiarowy: 25–1000 ºC; maks. masa próbki – 1 g; dokładność pomiaru masy ±0,01 %; czułość – 0,1 µg; szybkość grzania: od 0,01 do 100 ºC/min Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Analizator termograwimetryczny TGA/SDTA 851e Mettler Toledo bd. Zakres temp. do 1100 oC, maks. obj. próbki – 900 µl, maks. masa próbki – 5 g Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Kalorymetr różnicowy DSC 822e Mettler Toledo bd. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego