BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrofotometr UV-VIS 650 UV-VIS JASCO 2010 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
Młot do badań udarności HIT50 Zwick/Roell 2011 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Plastometr Aflow BMF-005 Zwick/Roell 2011 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Skaningowy mikroskop elektronowy TM 3000 Hitachi 2010 Z przystawką EDS Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Wysokosprawny chromatograf cieczowy UltiMate 3000 Dionex 2011 Z detektorem diodowym UV-VIS; zakres: od 190 do 800 nm Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Reomikser PolyLab QC Haake bd. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Maszyna wytrzymałościowa Instron bd. Szczęki pneumatyczne, ekstensometr Badania wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Plastometr Zwick bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Wulkametr WG-03 Metalchem bd. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Lepkościomierz Brookfielda bd. Przystawka wysokotemperaturowa Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Twardościomierz Shore`a bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Hot-Set test bd. Komora termostatowana z laserowym miernikiem wydłużenia Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF Autoflex speed TOF/TOF Bruker Daltonik 2011 Działa w trybie liniowym oraz z odbiciem (z reflektronem); umożliwia przeprowadzanie eksperymentów MS i MS/MS. Wyposażony w laser ciała stałego umożliwiający regulację repetycji impulsów od 1 Hz do 1000 Hz (w trybie MS) i do 200 Hz w trybie MS/MS. Analizator masowy TOF: wyposażony w technologię TOF/TOF dla eksperymentów MS/MS; dwustrefowy reflektron dla eksperymentów z odbiciem zwiększającym rozdzielczość oraz dokładność pomiaru mas. Możliwość wykrywania fragmentów o niskiej masie; możliwość eksperymentów przez wysokoenergetyczną dysocjację zderzeniową (ang. Collision Induced Dissociation) dla analizy komplementarnych fragmentów wysokoenergetycznych; możliwość eksperymentów rozpadu w źródle (ang. In-Source Decay) w celu bezpośredniej fragmentacji i sekwencjonowania Badania zgodne z normą PN-EN ISO 10927:2011 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDI-TOF-MS). Badania wykonywane zgodnie z publikacjami Elsevier na temat wykorzystania tej techniki. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Spektrometr FTIR Nicolet 6700 THERMO 2008 Oprogramowanie Omnic i TQ Analyst. Wyposażony w przystawkę ATR (firmy SPECAC) do badania ciał stałych. Biblioteki wzorcowe widm polimerów Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Chromatograf żelowy GPCmax VISCOTEK 2011 Zintegrowany moduł zawierający: degazer, pompę oraz autosampler. System potrójnej detekcji: RI, wiskozymetryczny i rozproszenia światła Certyfikat DPL: wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych polimeru Mn, Mw, Mz i współczynnika polidyspersji Mw/Mn Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Zestaw do chromatografii żelowej Knauer 1992 Detektor UV Certyfikat DPL: Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych polimeru Mn, Mw, Mz i współczynnika polidyspersji Mw/Mn; Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Zestaw do chromatografii żelowej Merck/ Viscotek bd. Detektor RI Certyfikat DPL: wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych polimeru Mn, Mw, Mz i współczynnika polidyspersji Mw/Mn; Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Termowaga TGA/SDTA-851 Mettler Toledo 2001 Termowaga z jednoczesną różnicową analizą termiczną, piec SF/1100°C, układ poziomy. System termoanalityczny STAR Certyfikat DPL: analiza składu materiałów polimerowych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-822 Mettler Toledo 2000 Typu heat flux, sensor DSC FRS5. Z systemem termoanalitycznym STAR Certyfikat DPL: badanie stabilności termicznej i termooksydacyjnej, oznaczanie temperatury i ciepła przemian fizycznych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"