BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej otulin TT100 Tuber 2003 Średnia temperatura badania w zakresie (15 ÷ 65) °C; średnice rdzeni: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 89 mm Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 8497:1999 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Bomba kalorymetryczna Gallenkamp Sanyo 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 1716:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Single Burnig Item Fire Testing Technology 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN 13823:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Mała komora Apero 2003 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 11925-2:2010 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy COBRO PIB 2004 Badania akredytowane/ wg PN-ENV 1187:2004; PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Maszyna wytrzymałościowa H10KM Hounsfield 2000 Zakres do 50 N lub 5 kN; dokładność 0,5 %; komora do badań w temperaturach (-70÷300) °C; ekstensometr laserowy Badania akredytowane wg szeregu norm Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Maszyna wytrzymałościowa 20 KN Matest 2009 Zakres do 20 kN; dokładność 1 % Badania akredytowane wg szeregu norm Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania odporności na przenikanie powietrza Ampero 2006 Zakres: od 5 dm3/h/m2/50Pa do 600 m3/h/m2/50Pa Badania akredytowane/ wg PN-EN 12114:2003 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania odporności na uderzenie Ampero 2005 Zakres do 2000 mm Badania akredytowane/ wg PN-EN 12691:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania giętkości BDA Keuringsinstitutuut B.V. 2001 Zakres do -40 °C Badania akredytowane/ wg PN-EN 1109:2001 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania maksymalnej temperatury stosowania COBR PIB; Ampero 2006 Zakres: (23÷1000) °C Badania akredytowane/ wg: PN-EN 14706:2006; PN-EN 14707+A1:2007 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-1 Mettler Toledo 2009 Intracooler TC 100 do pracy w temp. -85o C÷500 oC; przystawka UV; kontroler przepływu gazów Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy Pyris 6 PerkinElmer 2004 Intracooler do pracy w temp. -80 oC÷450 oC; przystawka UV Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Termograwimetr TG 209 Netsch 2011 Zakres temp. : od 20 °C do 1000 °C Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Wiskozymetr DVII+Pro Brookfield 2006 Zakres temp. : od 20 °C do 100 °C Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Aparat do badania odporności powłok na zarysowanie Lineartester 249 Erichsen 2010 Mikroskop Motic SMZ-143 z kamerą cyfrową oraz laptop z programem do wyznaczania odporności na zarysowanie Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Twardościomierz Shore’a A i D Zwick-Roell bd. Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Plastometr obciążnikowy LMI 4004 Dynisco 2007 Badanie wg ISO 1133 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Roell Z020 Zwick 2008 Komorą temperaturowa (zakres temp. badań: od –80 oC do 250 oC); ekstensometr video; maksymalny zakres obciążeń: 20 kN. Wyposażenie: głowica 20 kN; głowica 100 N; uchwyty śrubowo-klinowe do 30 kN; uchwyty pneumatyczne do niskiego zakresu sił (próbki foliowe); przystawka do zginania 3-punktowego; przystawka do testów ściskania oraz zgniatania; -przystawka do badania współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego; przystawka do prób przebicia folii Badania wg: PN EN 14477; ISO 8295 Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 200 Netzsch bd. Zakres temp. pracy : od -170 oC do 530 oC; maks. szybkość grzania: 60 K/min; możliwość pracy w środowisku ciekłego azotu Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów