BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat D-Vicat Donserv 2006 Dwa stanowiska, obciążniki: 10, 50 N (VST); 0,45, 1,8 MPa (HDT) Badania wg PN-EN ISO 306; PN-EN ISO 75 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Urządzenie do badania udarności rur metodą spadającego ciężarka IMPiB 2006 Max. wysokość zrzutu: 2 m; ciężarki: od 25 g do 1600 g Badanie wg PN-EN 744 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Urządzenie do badania szczelności połączeń rur i kształtek IMPiB 2008 Ciśnienia: P1 = 0,005 MPa; P2 = 0,15 MPa; P3 = - 0,03 MPa Badania wg PN-EN 1277; PN-EN 1053; PN-EN 1054 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Urządzenie do badania ścieralności rur IMPiB 2008 Zakres: 20 wahnięć/min; średnice rur: do 600 mm Badanie wg PN-EN 295-3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Zestaw pomiarowy do badania pełzania rur IMPiB 2009 Max. obciążenie: do 500 kg Badanie wg PN-EN ISO 761 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Aparat do badania udarności folii metodą spadającego grota CSI Atlas 1975 Pneumatyczne mocowanie próbek; rzutnia: 2 m; obciążniki: 400 g Badanie wg PN-ISO 7765-1 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Maszyna do badań wytrzymałościowych TiraAtest 27025 Tira 2001 Maks. obciążenie 2,5 kN; głowice pomiarowe: 10 N, 100 N, 3 kN Badania wg: PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN ISO 527-2:1998; PN-EN ISO 527-3:1998; PN-EN ISO 178:2011; PN-C-89258-1 (p. 3.18); PN-EN ISO 8295:2005 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Aparat do pomiaru udarności i rozciągania udarowego IMPats-15/50 ATS FAAR 2006 Maks. energia udaru 5 J Badania wg: PN-EN ISO 179-1:2010; PN-EN ISO 180; PN-EN ISO 8256:2006 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Aparat do oznaczania wytrzymałości folii metodą spadającego grotu Metalchem 2006 Zakres obciążenia: od 0,05 kg do 1,03 kg Badanie wg PN-EN ISO 7765-1:2005 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Twardościomierz cyfrowy HH-332 Mitutoyo 2005 Badanie akredytowane/ wg PN-80/C04238; PN-ISO 868 Główny Instytut Górnictwa
Twardościomierz do gumy IRHD 15012 1983 Główny Instytut Górnictwa
Maszyna wytrzymałościowa FPZ-100.1 VEB Rauenstein 1983 Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 283; PN-EN 12814-1+AC; PN-EN 12814-2; PN-EN 12814-8+AC; PN-EN ISO 527-1,2,3,4,5; PN-ISO 37+AC1; PN-EN ISO 6259-1; PN-EN ISO 178; PN-EN ISO 14125+AC+A1; PN-EN ISO 3386-1,2+A1; PN ISO 5893; PN-EN 12390-3; PN-93/C-89071; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 9969; PN-EN 1228; PN-EN ISO 13967; PN-EN ISO 13968 Główny Instytut Górnictwa
Dynamiczno-mechaniczny analizator termiczny DMTA 1994 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparat Vicata HDT Hammel 1995 Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 727; PN-EN ISO 2507-1,2,3; PN-EN ISO 306; PN-EN ISO 75-1,2 i (3+AC) Główny Instytut Górnictwa
Stacja ciśnień Model 2000 Hammel 1995 Z kompletem uchwytów. Kabina ciśnień typ - 2014 (prod. 1995 r.); wanna temperaturowa model 4220 (prod. 1996 r.) Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1167-1,2,3,4 Główny Instytut Górnictwa
Maszyna wytrzymałościowa 4465 Instron 1996 Sterowana komputerowo z oprog. BLUE HILL 2. Ekstensometr STATIC model 2630-113 prod. 2003 r. Badania akredytowane/ wg: PN-EN ISO 283; PN-EN 12814-1+AC; PN-EN 12814-2; PN-EN 12814-8+AC; PN-EN ISO 527-1,2,3,4,5; PN-ISO 37+AC1; PN-EN ISO 6259-1; PN-EN ISO 178; PN-EN ISO 14125+AC+A1; PN-EN ISO 3386-1,2+A1; PN ISO 5893; PN-EN 12390-3; PN-93/C-89071; PN-EN ISO 604 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badań pełzania GIG bd. Badanie wg ISO 16770 Główny Instytut Górnictwa
Urządzenie do badania wskaźnika pełzania GIG bd. Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 9967; PN-EN 761 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badania udarności VD-0573-B 1998 Badanie akredytowane/ wg: PN-EN 744; ISO 3127; PN-EN 1411 Główny Instytut Górnictwa
Młot Charpyego Pendulum Hammel 2000 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 179-1; PN-EN ISO 8256 Główny Instytut Górnictwa