BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora klimatyczna CTS 2006 Pojemność robocza 350 l, zakres temperatur: (-20 ÷ 180) °C. Zakres wilgotności względnej powietrza (10 ÷ 98) %, prędkość przepływu powietrza (0,2 ÷ 0,4) m/s Badanie akredytowane / badanie wykonywane wg: PB LO-004/4/09-1999/PN-EN ISO 7783, PN-EN 1015-19 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora do badań w atmosferze gazów agresywnych Braive Instruments 1998 Pojemność komory: 300 l. Kontrola temperatury do 50 °C Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora Kasternicha Elcometer 2003 Objętość komory testowej 300 l. Zakres regulacji temperatury (50 ± 3) °C. Wilgotność względna powietrza w komorze (97 ± 3) %. Automatyczna regulacja cykli pracy komory. W skład komory wchodzi gazometr dozujący SO2 od 0,2 l do 2,0 l Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Wiskozymetr Brookfield 1999 Zakres: lepkość minimalna - 100 cP (Pa·s·10-1), lepkość maksymalna - 13·106 cP (13·103 Pa·s). Badania wykonywane wg PN-ISO 2555 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora starzeniowa z lampami fluoroscencyjnymi i kondensacją Xenotest Beta Atlas 2010 Źródło światła: 8 lamp fluorescencyjnych (313 UVB lub 340 UVA). Natężenie promieniowania: od 0,35 W/m2 (UVA, UVB) do 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/ m2 (UVB). Zakres temperatury termometru czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35–80) °C, cykl kondensacji - BPT (35–60) °C Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik C PN-EN 607 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Xenotest Atlas 2004 16 uchwytów (320x80) mm; filtry optyczne o natężeniu promieniowania UV w zakresie długości fali (300 - 400) nm: XENOCHROME 300 (45 ÷ 120) W/m2 i XENOCHROME 320 (35 ÷ 100) W/m2; temp. czarnego termometru (20 ÷ 130) °C; temp. powietrza w komorze (20 ÷ 80) °C; wilgotność względna powietrza w komorze (10 ÷ 95) %. Badania wykonywane wg; PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik CPN-EN 607 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrofotometr Konica Minolta 2005 Przestrzeń barw L*a*b Badania wykonywane wg: PN-ISO 7724-1; PN-ISO 7724-2; PN-ISO 7724-3; PN-EN 12899-1; PN-EN 12899-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrofotometr HunterLab 2012 Geometria 45°/0° Badania wykonywane wg: PN-ISO 7724-1; PN-ISO 7724-2; PN-ISO 7724-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Komora klimatyczna 2000

Zakres temperatury od -70 oC do +180 oC z dokładnością do 0,1 oC; zakres wilgotności względnej od 10% do 98 % z dokł. od do 0,1 %; dopuszczalny błąd wskazań +/-2 oC dla temperatur mniejszych lub równych +100 oC; +/-5 oC dla temperatur powyżej +10 oC, dopuszczalny błąd wskazań wilgotności wzlędnej +/-5 % w całym zakresie

Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Komora klimatyczna Binder 2005 Zakres temperatury: (-40 ÷ 180) °C, dokładność od 0,5 °C. Zakres wilgotności względnej: (10% ÷ 98) %, dokładność od 0,5 % do 2,5 Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Młot Charpy’ego Zwick 1997 Zakres: 2 J, 4 J, 25 J, 50 J Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-049/2/02-2003; PN-EN ISO 179-1 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Twardościomierz Shore’a A, D MWS Gerhard Zorn 2000 Metody badania: Shorea A - zakres pomiarowy (30 ÷ 100) Sh A, działka elementarna 1 Sh A; Shorea D - zakres pomiarowy (0 ÷ 100) Sh D, działka elementarna 1 Sh D Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LOW-T01/3/09-2007 Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Oddział Wielkopolski
Maszyna wytrzymałościowa F. Heckert 2008 Zakres pomiarowy 5 kN, głowica pomiarową produkcji MEGATRON Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2 Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Oddział Wielkopolski
Maszyna wytrzymałościowa Instron 2014 Klasa dokładności głowicy pomiarowej siły 0,5 wg ISO 7500-1 w zakresie od 100 N do 100 kN; zakres prędkości badawczych od 0,00005 do 1000 mm/min; zakres przesuwu belki pomiarowej 1800 mm; prześwit pomiędzy kolumnami 550 mm; stolik mocowany do podstawy maszyny z rowkami montażowymi typu T o obciążalności ±100 kN i wymiarach: szerokość 500 mm x głębokość 500 mm, uchwyt do testów zginania 3-punktowego o obciążalności 10 kN i maksymalnym rozstawie podpór 800 mm, tarcze do testów ściskania o obciążalności 100 kN i średnicy 150 mm Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 527-3; PN-EN ISO 178 Laboratorium Okuć i Ślusarki Budowlanej - Oddział Wielkopolski
Aparat do badania przyspieszonego starzenia i trwałości barwy Ci3000+ Weather-Ometer Atlas 1996 Palnik ksenonowy (1700 ÷ 4500) W Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Xenotest Beta Heraeus 1994 Sterowanie urządzeniem za pomocą sensora Xenosensiv mierzącego natężenie promieniowania światła na powierzchni próbki w zakresie od 35 do 165 W/m2 dla długości fali z przedziału (300 ÷ 400) nm. Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Spektrokolorymetr Hunterlab 1998 Aparat do pomiaru barwy i oznaczania różnic barwy w pięciu skalach; światło - lampa ksenonowa (400 ÷ 700) nm o rozdzielczości 10 nm, źródło oświetlające: D 65, A i C, obserwator standardowy: 2 i 10 – stopniowy Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-034/1/02:1998; PN-EN 20105 A02 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora do wizualnej oceny kolorów bd.
Połyskomierz micro-gloss 60º Byk 2012 Zakres kąta pomiarowego 60º; dokładność pomiaru ± 0,24 (94) GU; rozdzielczość wskazań 0,1 Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 2813 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Maszyna wytrzymałościowa Zwick 1999 Zakres 10 kN, głowice pomiarowe 500 N i 10 kN; I klasa dokładności; ekstensometr długodrogowy o długości pomiarowej 10 ÷ 1000 mm; rozdzielczości 0,005 mm; w I klasie dokładności obsługa i sterowanie z PC Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 527-3 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych