BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr FTIR sprzężony z chromatografem gazowym i pirolizerem Spectrum 2000/ AutosystemXL PerkinElmer bd. Zakres liczb falowych: od 7800 do 400 cm-1 , rozdzielczość od 64 do 0,15 cm-1, detektor MCT. Software umożliwia zarejestrowanie i przetworzenie widm substancji tworzących piki chromatograficzne z prędkością do 20 widm/sek. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr FTIR FTS 165 Biorad bd.

Spektrometr transmisyjny

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Spektrometr FTIR Spectrum 1000 PerkinElmer bd. Zakres pomiarowy: 7500 – 400 cm-1 Badania akredytowane w zakresie identyfikacji tworzyw sztucznych i dodatków do tworzyw. Certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr FTIR z przystawką TGA-IR bd. Tryby pomiarowe: kontaktowy oraz transmisyjny z zastosowaniem proszku KBr. Zakres liczb falowych: 500–3500 cm-1. Przystawka TGA-IR umożliwia pomiar widm w podczerwieni gazowych produktów rozkładu z jednoczesnym pomiarem zmiany masy w funkcji czasu Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Spektrometr FTIR Nicole iS10 Thermo Scientific 2012 Zakres spektralny: 7800-350 cm-1. Przystawki: ATR, Smart iTR i pastylkarka KBr Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Spektrometr FTIR Genesis II Mattson 1998 Przystawka ATR i detektor fotoakustycznym. Zakres liczb falowych 4000 – 400 cm-1. Rozdzielczość 2 cm-1 Metoda badania akredytowana / procedura Laboratorium QPB.28/BLC opracowana wg norm ISO 4650:2005 i PN-ISO 7270:1994 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektrometr FTIR Nexus Nicolet 5700 2004

Zakres - bliska i średnia podczerwień, do 65 skanów/sek (możliwość pomiarów kinetycznych), horyzontalna przystawka transmisyjna do fotopolimeryzacji in-situ, przystawka ATR (ZnSe), baza widm polimerów

Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Spektrometr FTIR Magna-IR 860 Step Scan Nicolet 1997 Spektrofotometr wyposażony w przystawkę „Step-Scan” umozliwiajacą wykonywanie pomiarów spektroskopowych w modulowanych interferogramach. Zakres: bliska (NIR) i średnia (MIR) podczerwień, rozdzielczość: 32 cm-1 - 0.125 cm-1. Wyposażenie komory pomiarowej: zwierciadlany kolimator wiazki 16x , komora termiczna ( do 300°C ). Dodatkowe przystawki: ATR 45º, przystawka dyfuzyjna „Easy Diff”, przystawka odbiciowa 45º, polaryzator MIR Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Spektrofotometr UV/VIS Carl Zeiss Jena 1973

Zakres liczb falowych: UV - 50 000 do 28 000 cm−1,VIS - 30 500 do 12 500 cm−1

Metoda badania akredytowana / procedura Laboratorium QPB.29/BLC Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektrofotometr UV/VIS bd. Specjalistyczne oprogramowanie spektrofotometru: An/Aurora Scan Software, An/Aurora Quant Software Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr UV/VIS V-630 Jasco 2013 Zakres pomiarowy: 190-1100 nm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrofotometr UV/VIS PU 8700 Philips bd. Zakres pomiarowy: 190-900 nm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrofotometr UV-VIS-NIR V-670 Jasco 2009 Spektrofotometr dwuwiązkowy o zakresie długości fali od 190 nm do 2700 nm + wyposażenie dodatkowe: 1) sfera całkująca 150 mm ILN-725 2) komputer Komputronik Pro DX-220 XP 3) monitor LCD 19” iiyama ProLite B1902S 4) drukarka HP Color LaserJet 1215 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Spektrofotometr UV/VIS SPECORD M40 Carl Zeiss Jena 1982 Badania w świetle przechodzącym, aparat dwuwiązkowy. Oprogramowanie firmy MEDSON S.C. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Spektrofotometr UV/VIS Helios Gamma ThermoSpectronic bd. Zakres 180-800 nm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr UV/VIS V-530 Jasco 2000 Zakres 200–800 nm Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Spektrofotometr UV/VIS U1100 Hitachi 1995 Zakres pomiarowy: 190–800 nm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr UV/VIS CM 3600d Konica Minolta 2007 Urządzenie do pomiaru barwy, interpretacja koloru np. w układzie CIE-Lab, XYZ, LCh, Luv, Yxy. Możliwość pomiaru próbek ciał stałych i cieczy Aparat certyfikowany przez producenta. Możliwość wykonywania badań zgodnie ASTM E313;73,96,70, ISO 2471, ISO 2470 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Spektrofotometr NIR/IR 6700 Thermo Scientific Niclolet 2010 Pomiar NIR-IR, przystawki DRIFT (metoda dyfuzyjna), NIR, ATR, fotoakustyczna, kuwety do cieczy Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Spektrofotometr IR SPECORD M80 Carl Zeiss Jena 1983 Badania w świetle przechodzącym, aparat dwuwiązkowy. Dodatkowo: przystawka do mikropróbek, oprogramowanie firmy MEDSON S.C. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów