BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Mikroskop Eclipse E 200 Nikon 2005 Do obserwacji w świetle przechodzącym, odbitym i spolaryzowanym; wyposażony w kamerę cyfrową NIKON DIGITAL SIGHT DS-5M Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do pomiaru gęstości AS 220.3Y Radwag 2013 Zakres mas: 10 mg - 220 g Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowiska do badań palności metodą rozżarzonego drutu 2008

Badania wykonywane wg norm: PN-EN 60695-2-13:2011; PN-EN 60695-2-10:2005 Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Urządzenie do badania odporności na uderzenie bd. Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Kamera termowizyjna Testo 890 2012 Zakres pomiarowy: - 30 do 1200 °C Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do wyznaczania współczynnika tarcia 2013 Wyposażone w cyfrowy czujnik siły: 2 i 50 N Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do badania przewodnictwa cieplnego tworzyw 2013 Oznaczenie różnicy w temperaturze pomiędzy płytą gorącą i zimną oddzieloną badanym materiałem Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do oznaczania skurczu cieplnego folii bd. Do badania próbek o wymiarach 100 x 100 mm Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Piec muflowy ESCN-HT Snol 2013 Zakres temperatury: 50 – 1100 °C Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas HP 6890/HP 5973 Hewlett Packard bd. Chromatograf gazowy HP 6890 series; spektrometr mas Mass Selective Detector HP 5973 (kwadrupolowy), autosampler Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni
Maszyna wytrzymałościowa Instron 1993 Głowice pomiarowe: ± 5 kN i ± 50 kN, klasa dokładności wskazań 1. Oprogramowanie: Instron Seria IX/ Instron Merlin - wersja 22079 Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-107/2/01-2003; PN-EN ISO 1856 Metoda A, B, C; PB LL-108/1/02-2001; PN-C-89275; PN-EN 12089, Metoda B; PN-EN ISO 1798; PN-EN ISO 527-1, 527-2, 527-3, 527-4, 527-5; PN-EN ISO 899-2; PN-EN ISO 9967; PN-EN ISO 14125, Metoda A; PN-EN ISO 178, Metoda. A; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 8256 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Aparat Vicat Donserv 2005

Dokładność pomiaru igieł: 0,01mm; szybkość wzrostu temperatury: (50 ± 5) °C/godz., (120 ± 5) °C/godz.; dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 °C; dokładność obciążeń: 10 N ± 0,2 N, 50 N ± 1,0 N; dokładność wykonania średnic igieł pomiarowych: 1,000 mm ± 0,015 mm

Badania wykonywane wg: PN-EN 727, PN-EN ISO 306 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Spektrometr FTIR Mattson 2002

Rejestr widm w przedziale (5500 - 200) cm-1. Rozdzielczość 0,5 cm-1. W skład urządzenia wchodzi: przystawka ATR i detektor DTGS. Zakres pomiarowy (4000 - 625) cm-1. Oprogramowanie: certyfikat walidacji,WINFIRST 3,5, QUICK QUANT, PLS QUANT, QC-COMPLETE. Do oprogramowania dołączono bazę bibliotek widm związków nieorganicznych i polimerów

Badania wykonywane wg PN-EN 1767 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Analizator termograwimetryczny TA Instruments 2005 Zakres temperatur: (20 ÷ 1500) °C, naważka 100 mg, zakres regulacji narastania temperatury: (1 ÷ 100) °C/10 min Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11358 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Betonu
Aparat do badania odporności na światło UV UV 2000 Atlas 2006 Urządzenie do naprzemiennego narażania materiałów na promieniowanie UV i kondensację Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Aparat do badania odporności na warunki klimatyczne UVTest Atlas 2012 8 lamp fluorescencyjnych: 313 UVB lub 340 UVA (opcja 351 UVA); natężenie promieniowania: 0,35 W/m2 (UVA, UVB), 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/m2 (UVB); temperatura czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35 - 80) °C, cykl kondensacji - BPT (35 - 60) °C Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora kondensacyjna Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003 Temperatura wody w komorze: 40 - 2 °C; temperatura powietrza w komorze: 38 ±2 °C Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 6272-1, PN-EN 15183 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Urządzenie ścierające Tabera Taber Industries 2007 Badania wykonywane wg PN-EN ISO 5470-1:2001 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Aparat do badania zdolności pokrywania rys ITB 2008 Motoreduktor, dwa stoliki do mocowania próbki, śruba napędowa dwugwintowa, enkoder, kamera i centralka sterująca. Urządzenie zapewnia dwie prędkości rozsuwania próbek: 0,05 mm/min dla klas A2 i A3 oraz 0,5 mm/min dla klas A4 i A5 (klasy wg normy PN-EN 1062-7) Badania wykonywane wg PN-EN 1062-7 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Inkubator CO2 Heraeus 1993 Zakres temperatur: od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 50 °C. Elektroniczna regulacja CO2. Zakres: 0 do 20 % CO2. Dokładność ustawienia: 0,2 % CO2. Szybkość narastania: 1 % CO2/min Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-006/3/09-1999/PN-EN 1062-6 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych