BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Przyrząd do oceny odporności powłok na ścieranie Taber Abraser typ 352 Erichsen bd. Komplet krążków ściernych, odsysacz pyłu Badanie wg PN-EN ISO 7784-2 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania twardości powłok metodą ołówkową 291 Erichsen bd. 20 ołówków od 9B do 9H Badanie wg z PN-EN 13523-4 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do określania przyczepności powłok Erichsen bd.

Zestaw noży

Badanie wg PN-EN ISO 2409 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Przyrząd do oznaczania odporności powłok na uderzenie 304 Erichsen bd. Wyposażony w: ciężarek DIN/ISO, 1 kg, 20 mm; matryca DIN/ISO, 27 mm; ciężarek dodatkowy DIN/ISO 1 kg; połączenie gwintowane Badanie wg PN-EN ISO 6272-1 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Urządzenie do pomiaru grubości powłok 455 Erichsen bd. Zakres pomiarowy: 200/500/1000/2000 μm Badania wykonywane wg normy AS 1580 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Maszyna wytrzymałościowa Z2.5; Z150 Zwick/Roell bd. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Przyrząd do pomiaru błędów okrągłości F1000 Hommel Tester bd. Zakres pomiarowy: oś obrotowa C 220 mm, oś Z 220 mm, oś pozioma R 170 mm; max. sprawdzana średnica 300 mm; max. wysokość mierzonego przedmiotu 300 mm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Wysokościomierz M350 Tesa bd. Zakres pomiarowy: oś Z 365 mm; oś X 13 mm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Vista Zeiss bd. Zakres pomiarowy: oś X 220 mm; oś Y 220 mm; oś Z 170 mm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Laserowy system pomiarowy LSP30 Compact bd. Zakres pomiarowy: od 0 do 30 m; rozdzielczość pomiarowa 0,1 μm Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Komora do szoków termicznych oraz komora klimatyczna SH-661; STE-11 bd. T.Warda@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Maszyna wytrzymałościowa 1120.25 Zwick 1996 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 2kN, z oprogramowaniem; ekstensometr nożycowy; różne uchwyty prób Badania wg: PN-ISO 37:1998; PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN 638:1997; PN-EN ISO 6259-1:2005 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Maszyna wytrzymałościowa 144503/00 Zwick 2003 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa 10 kN z oprogramowaniem oraz oprzyrządowanie do oznaczania wytrzymałości na zginanie, ściskanie; ekstensometr foto-optyczny; pneumatyczny uchwyt prób Badania wg: PN-EN ISO 527-1:1998; PN-EN 638:1997; PN-EN ISO 6259-1:2005; PN-EN ISO 178:2006; PN-EN ISO 604:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Plastometr obciążnikowy 4106 Zwick 1991 Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Twardościomierze Shore'a A i D 3123/24; 3115/17 Zwick 1992 Badanie wg PN-ISO 868:2005 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Młot wahadłowy Charpy'ego bd. Młoty: 0,5 J; 1 J; 2 J; 4 J Badanie wg PN-EN ISO 179-1:2004 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Komory cieplne T 6120/1; T 6120/2; T 6120/3 Heraeus Instruments 1992 Zakres temp.: 25-250 °C Badania wg: PN-C-89265-4:1998; PN-EN ISO 177:2003; PN ISO 11501:1999; PN-EN 743:1996; PN-EN ISO 2505:2006; PN-EN 479:1997; PN-EN ISO 62:2000; PN ISO 1567:2000; PN-75/C-89097 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Komora klimatyczna VTRK Heraeus Vötsch 1992 Komora symulująca klimat tropikalny Badania wg: PN-84/E-04604/02; PN-C-89265-4:1998 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Xenotesty 150 S; Alpha+ Heraeus Hanau; Atlas 2008 Badania wg: PN-EN ISO 4892-2:2009; PN-ISO 105-A02:1996; PN-EN 20105-A02:1996; PN-EN 20105-A03:1996 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Mostek pomiarowy 2818 Tettex 1992 Ogrzewane cele pomiarowe do badania prób stałych i ciekłych, napięcie do 1500 V, temp. grzania do 200 °C Badania wg: PN-86/E-04403; PN-86/E-04409 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.