BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr FTIR 3800 Nicolet 2006 Główny Instytut Górnictwa
Spektrofotometr UV/VIS 2009 Główny Instytut Górnictwa
Spektrometr FTIR Tensor 37 Bruker 2010 Zakres pomiarowy 4000-370 cm-1. Detektor chłodzony ciekłym azotem. Dodatkowe wyposażenie: przystawka ATR, przystawka DRIFT, komora ogrzewana, celka cieczowa Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Spektrofotometr FTIR ATI Matson 1996 Zestaw do sporządzania folii termoplastycznych przeznaczonych do analizy FTIR. Specjalistyczne oprogramowanie WIN-FIRST Badania prowadzone zgodnie z systemem GLP wg procedur badawczych opracowanych w IBWCh Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Fluorymetr Quantech Barnstead Turner 2006 Filtry: NB 360, NB 490, SC 415, SC 515 Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Fotokolorymetr CADAS 200 LPG 343 DrLange 2000 Wyposażony w termostat Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrofotometr L&W Elrepho 3000 typ 34042/SE 121 Lorentzen & Wettre 1994 Zakres pomiarowy: 400–760 nm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Kolorymetr SP 60 X-rite 2008 Przenośny spektrofotometr sferyczny Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Spektrofotometr fourierowski Nicolet 6700 Thermo Nicolet 2003 Zakres: średnia podczerwień; rozdzielczość: od 16 cm-1 do 0,5 cm-1. Wyposażony w przystawkę fotoakustyczną działajaca w zakresie pomiarowym MIR, służącą do rejestracji widm wszelkich substancji (w tym gum zawierających sadzę) w stanie pierwotnym, bez preparatyki mechanicznej Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Moduł ramanowski Nicolet 2001 Wyposażony w laser YAG 1064 nm. W komorze pomiarowej przystawka „Micro-Stage” do pomiarów map spektralnych wraz z kamerą wideo do bezpośredniego podglądu preparatu. Plamka lasera o średnicy 50 µm lub 1 mm może być przesuwana po polu mapy o skok 1µm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Mikroskop MIR Continuum bd. Do badań w zakresie średniej podczerwieni (MIR) z parametrami spektrofotometru „Nicolet 6700”. Mikroskop wyposażony w: zautomatyzowany stolik 3D do rejestracji map spektralnych z polem pomiaru min. 5 x 5 µm i skokiem 1µm; polaryzator MIR. Możliwość badań w świetle przechodzącym i odbitym (z bezpośrednim podglądem preparatu za pomocą kamery) Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Spektrofotometr UV/VIS Evolution 600 Thermo Electron Corporation bd. Zakres: 190÷900 nm. Rozdzielczość spektrofotometru: 0.2 nm. Wyposażony w fotopowielacze i kulę całkujacą do badań promieniowania rozproszonego Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Spektrofotometr VIS 723 G Rayleigh bd. Zakres pomiarowy: 320–1100 nm Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrofotometr Data Color 400 bd. Zakres pomiarowy: 360–700 nm; rozdzielczość długości fali – 3 nm; geometria pomiarowa – d/8o; 3 filtry odcięcia promieniowania UV: 395 nm, 420 nm i 460 nm, 3 wymienne średnice pomiarowe (30, 9 i 5 mm), 3 systemy oświetlenia: A, C, D65 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrofotometr UV/VIS Lambda 2 PerkinElmer 1992 Zakres pomiarowy: VIS 400÷700 nm; UV < 400 nm PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrofotometr FTIR Spectrum 2000 PerkinElmer 1992 Możliwość badania cieczy, folii i ciał stałych; praska do przygotowania próbek w postaci folii i tabletek PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrofotometry do pomiaru barwy Cs-5; SP-62; Color i5 Datacolor; X-Rite; X-Rite 2009

Spektrofotometry z oprogramowaniem

Badania wg: PN-EN 20105-A02:1996; PN-EN 20105-A03:1996 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Spektrometr FTIR z mikroskopem Tensor-27 Brucker 2012

Pomiar w trybie refleksyjnym i transmisyjnym, rozdzielczość 0,8 cm-1. Dwa detektory: DLATGS (12 000-340 cm-1) i detektor MCT, szerokopasmowy (12 000-420 cm-1). Przystawki: ATR jednoodbiciowa z monolitycznym kryształem diamentowym (40000-10 cm-1); refleksyjno/dyfuzyjna o zmiennym kącie (5-85°), sterowana komputerowo; DRIFT z komorą reakcyjną HVC-DRP-4.

Mikroskop FTIR typu Lumos (prod. Brucker, 2013 r.). Pomiar w trybie refleksyjnym, transmisyjnym i ATR. Zakres pomiarowy: 450-7800 cm-1 z detektorem MCT. Rozdzielczość: od 2 cm-1 do 0.8 cm-1. Dokładność obliczenia częstości: lepiej niż 0.05 cm-1 (przy 1576 cm-1). Obszar obserwacji 1,5x1,2 mm. Możliwość badania próbek o grubości do 40 mm. ATR na bazie kryształu Ge

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Dyspersyjny Spektrometr Ramanowski Raman Station 400 PerkinElmer 2007 Detektor: kamera CCD, chłodzona układem Peltiera do -50 oC. Zapewnia wyjątkową czułość, rozdzielczość przestrzenną i elastyczność dopasowania do eksperymentu. System umożliwia pracę z jedną długością fali wzbudzającego promieniowania lasera równą 785 nm. Spektrometr umożliwia pomiar próbek z dużą rozdzielczością przestrzenną i tworzenie map spektralnych z dużych obszarów próbek. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Spektrometr IR z mikroskopem Spectrum 100+ PerkinElmer 2007 Wyposażony w przystawkę ATR. Zakres długości fali 7800 – 350 cm-1, rozdzielczość lepsza niż 0,5 cm-1 przy 10000 cm-1. Wyposażenie dodatkowe: Przystawka Golden Gate (Specac, Anglia) umożliwia analizę widm w temperaturze do 200 °C. Mikroskop FTIR posiada dwa zintegrowane systemy – system obrazowania FTIR oraz mikroskop optyczny. Maksymalna rozdzielczość obrazu: 512x512 pixeli. Zakres matrycy 7800 – 720 cm-1. Rozdzielczość: lepsza niż 2 cm-1. W trybie pomiaru punktowego zakres detektora 7800 – 600 cm-1. Rozdzielczość – lepsza niż 0,5 cm-1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych