BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do wyznaczania współczynnika płynięcia polimerów Zwick Mflow BMF-001 Zwick/Roell 2011 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Reometr obrotowy HAAKE RT-20 bd. Układ pomiarowy stożek-płytka. Rheometr współpracuje z termostatem Haake DC5 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr obciążnikowy Zwick 4105.100 Zwick bd. Wyposażony w zestaw obciążników do pomiaru MFI w zakresie obciążenia od 1,2 kg do 5 kg. Temperatra pomiaru: 190 °C lub 230 °C Badanie wykonywane wg PN-EN ISO 1133:2006 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr obciążnikowy IIRT-M bd. Plastometr obciążnikowy jest wyposażony w zestaw obciążników do pomiaru MFI w zakresie obciążenia od 1,2 kg do 5 kg. Jest możliwa płynna regulacja temperatury komory pomiarowej plastometru do 400 °C Badania wg PN-EN ISO 1133:2006 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastografometr Mooney’a PGi bd. Plastografomert składa się z układu napędowego, komory pomiarowej oraz układu rejestrującego. Na stanowisku znajdują się trzpienie do umieszczania próbek w komorze pomiarowej Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr BK PIP bd. Składa się z zespołu roboczego zasilanego układem hydraulicznym oraz układu sterowania, regulacji i rejestracji danych pomiarowych. Na wyposażeniu znajdują się dysze o różnej średnicy kanału przepływowego Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr kapilarny Galaxy 1 Dynisco 2000 Wyposażony w zestaw obciążników Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr kapilarny CEAST SMART RHEO CEAST-Instron 2010 Wyposażony w zestaw kapilar o różnej średnicy i długości oraz czujnik PVT Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr obrotowy RheoStress RS6000 Haake 2010 Wyposażony w układ termostatowania Paeltiera i różnego rodzaju układy pomiarowe: stożek-płytka, płytka-płytka, cylinder-cylinder oraz stożek-płytka (jednorazowe do badania żelowania żywic chemoutwardzalnych) Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr z oscylującym rotorem Mon Tech 2012 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr oscylujący Rheometer 100S Monsanto bd. Zakres temperatury: od 145 ºC do 195 ºC Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Plastometr BMF-001 Zwick/Roell 2012 Zakres temp.: od 50 ºC do 450 ºC; kanał badawczy: średnica 9,55 mm, długość 170 mm; standardowe dysze wg DIN EN ISO 1133; tłok badawczy z talerzem obciążeniowym: średnica 9,48 mm, ciężar 325 g Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Reometr rotacyjny R/S+CPS typ stożek-płytka Brookfield 2011 Stożek pomiarowy, ultratermostat recyrkulacyjny PolyScience 9006; program Rheo 3000. Typowy zakres temp. pomiarów: od 20 ºC do 90 ºC ( możliwość zwiększenia zakresu) Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Plastometr Aflow BMF-005 Zwick/Roell 2011 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Reomikser PolyLab QC Haake bd. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Plastometr Zwick bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Lepkościomierz Brookfielda bd. Przystawka wysokotemperaturowa Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Plastometr Aflow BMF-005 Zwick/Roell 2011 Zakres badawczy: obciążenia od 0,325 do 50 kg, zakres temperatury od 50 oC do 450 oC, Pomiar zgodny z normami: ISO 1133, ASTM D 1238, ASTM D 3364, JIS K 7210 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Plastometr REO-100 Hydrapress bd. Pomiar temperatury: 30 - 300 oC. Obciążenia: 0,325, 2,16, 5, 10 kg Badania zgodnie z PN-EN Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Inżynierii Mechanicznej
Plastometr Melt Flow tester typ 6941.000 CEAST 1999 Sterowanie za pomocą programu komputerowego lub bezpośrednio z klawiatury aparatu. Czytnik przesunięcia tloka (rozdzielczość 0,06 mm). Zakres temp. 100-400 ºC (dokładność 0,2 ºC).Obciążniki: 1,05 kg; 2,16; 3,8; 5 kg (2 szt.) Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych