BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Goniometr DSA 100 Kruss bd. Sterowany w dwóch płaszczyznach (za pomocą systemu komputerowego) stolik do pozycjonowania próbek, z możliwością rozszerzenia o funkcję wysokotemperaturową (400 °C); kamera wizyjna o rozdzielczości 752×582 punkty i prędkości filmowania 25 klatek na sekundę do rejestracji kształtu kropli; precyzyjny, sterowany komputerowo dozownik cieczy z 4 dyszami oraz jeden dozownik manualny; lampa halogenowa o modulowanej komputerowo intensywności świecenia wraz z monitoringiem temperatury oraz pakiet oprogramowania służącego zarówno do sterowania układem pomiarowym jak również rejestracji i opracowania wyników pomiarów Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Waga Langmuira-Blodgett KSV NIMA bd. Urządzenie posiada studnię, nad którą znajduje się uchwyt do montowania stałych podłoży, umożliwiający zanurzanie ich i wynurzanie prostopadle do powierzchni wanny z prędkością od 0,2 do 170 mm/min. Wanna posiada dwie ruchome bariery teflonowe, które mogą kompresować monowarstwę z prędkością od 0,1 do 800 mm/min (kompresja z jednej strony) lub od 0,1 do 400 mm/min (kompresja symetryczna - z obu stron). Wanna zaopatrzona jest w platynową płytkę Wilhelmiego, umożliwiającą rejestrowanie zmian napięcia powierzchniowego, która połączona jest z wagą elektroniczną i sprzężona z komputerem Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Chromatograf żelowy Aliance 2695 Waters bd. Wyposażony w detektor refraktometryczny (RI) Waters 2414 oraz zestaw trzech kolumn zestawionych w układzie szeregowym. Układ wyposażony jest również w autosampler oraz piec termostatujący do kolumn Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Chromatograf cieczowy UPLC Acquity Waters bd. Zestaw charakteryzuje się możliwością pracy przy większych ciśnieniach (o rząd wielkości) w stosunku do standardowego HPLC. Wpływa to korzystnie na rozdzielczość otrzymywanych chromatogramów, znacznie podnosi poziom wykrywalności badanych substancji, skraca czas trwania analizy i ogranicza ilość zużywanych eluentów. Wyposażony jest w dwa uzupełniające się detektory: detektor UV z tzw. ławą diodową (PDA), pozwalającą na rejestrację widma badanej próbki w zakresie do 195 do 500 nm w każdym punkcie chromatogramu; tzw. detektor analizy światła rozproszonego (ELS) pozwalający na analizę ilościową substancji nie będących chromoforami. Analizie z wykorzystaniem tego detektora można poddać substancje będące ciałami stałymi lub cieczami o temperaturach wrzenia wyższych od temperatury wrzenia eluentu Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Termograwimetr TG/SDTA 851e Mettler Toledo 1999 Zakres temperatury pracy pieca 25÷1100 ºC. Pomiary w atmosferze azotu / powietrza Metoda badania składu gumy akredytowana / procedura Laboratorium QPB.30/BLC opracowana w oparciu o ISO 9924-1,2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Kjeltec System 1026 Tecator 1994 Możliwość badania próbek w postaci stałej po roztworzeniu ich w mineralizatorze QPB.06/BLC Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Soxtec System Tecator 1992 Możliwość prowadzenia ekstrakcji w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika i/lub na zimno.Zalecana temperatura pracy termostatu: 100 – 200 oC; automatyczny odzysk rozpuszczalnika. badanie akredytowane: PN-92/C-04219 metoda A Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Mikroskop optyczny BX-40 Olympus 2000 Okular 10x; obiektywy: 4, 5, 10, 20 i 40x; światło odbite, przechodzące. Kontrast fazowy BX-40, kamera wideo, program analizy obrazu. ISO 11345 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Wytrząsarka wibracyjna z kompletem sit Analysette 3 Fritsch 2004 Zakres amplitudy drgań 0,1-3,0 mm, czas drgań 0-99 min ASTM D 1508 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Piec laboratoryjny komorowy CSF 11/3 i CWF/5 Carbolite 1995 Temperatura pracy pieca: od 250 oC do 1100 oC. Pojemność komory – ok. 4 l badanie akredytowane: PN-ISO 247:1996 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Lepkościomierz Mooneya MV 2000E Monsanto 1991 Zakres temperatury: od 30 ºC do 200 ºC; prędkość kątowa wirnika: 2,00 obr/min; zakres lepkości: 10, 25, 50, 100, 200 ML Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 289-1:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Maszyna wytrzymałościowa 1115 Instron 1973 Zakres siły ściskająco-rozciągającej: do 10 000 kG; zakres prędkości belki: od 0,05 do 50 cm/min; maksymalny zakres przesuwu belki: 1200 mm Badanie akredytowane relaksacji wg PN-ISO 3384:2002 metoda B, próbka badawcza w kształcie walca (p. 6.1.2) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do badań dynamicznych Wallace 1973 Amplituda odkształcenia: 0 - 30 mm Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora ozonowa 0300 Orec 1970 Zakres stężenia ozonu: 0 - 100 pphm; zakres temperatury: od 20 ºC do 70 ºC Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora ozonowa 0900 Orec 1994 Zakres stężenia ozonu: 0 - 2,5 ppm, 2,5 - 300 ppm; zakres temperatury: od 10 ºC powyżej temp. wody chłodzącej do 90 ºC Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 1431-1:2007 procedura A i B (odkształcenie statyczne); PN-EN 50396:2007 p. 8.1 metoda B Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora klimatyczna HC 7020 Hereaus 1995

Zakres temperatury: od -70 ºC do 180 ºC; wilgotność: do 98%

Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 815:1998 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Komora cieplna UT 6420 Hereaus 1994 Zakres temperatury: do 300 ºC Badanie akredytowane/ wg ISO 188:2011 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do oznaczania ścieralności wg Schoppera Fritz Heckert 1983 Prędkość obrotowa bębna: 40 obr/min; siła dociskowa: 1000 g; średnica walca: 150 mm; długość walca: 560 mm Badanie akredytowane: PN-ISO 4649:2007 metoda A Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Fleksometr de Mattia Wallace bd. Częstotliwość odkształcania próbek: 5 Hz; maksymalna odległość między uchwytami: 75 mm; skok: 57 mm Badanie zgodnie z PN-ISO 132 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Aparat do oznaczania elastyczności Frank 1973 Zakres pomiarowy elastyczności: od 0 do 100 %; masa wahadła – 0,25 kg Badanie akredytowane/ wg PN-C-04255:1997 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”