BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierz LV800 LECO 2012 Zakres sił 0,3-50 kgf; urządzenie zaopatrzone w piramidkę Vickersa Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Lepkościomierz VISCO TESTER VT7R HAAKE bd. Termostat Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Spektrometr FTIR Nicolet 8700 Thermo Scientific 2009

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej, bądź stałej, metodą ATR bądź transmisyjną.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Mikroskop FTIR Nicolet iN10MX Thermo Scientific 2009

Możliwość wykonywania widm FTIR w zakresie 4000-400 cm-1 próbek w postaci ciekłej bądź stałej, metodami odbiciowymi bądź transmisyjnymi.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC822 2000 bd.

Zakres temperaturowy analiz: od -75 °C do 500 °C, maksymalna szybkość zmian temperatury (ogrzewanie/chłodzenie) 20 K/min. Aparat wyposażony w oprogramowanie STARe Software.

PN-EN ISO 11357-1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Zestaw do chromatografii żelowej Viscotek 1999

Detektory: refraktometr różnicowy Shodex RI-71, detektor rozpraszania światła (RALLS) wraz z detektorem wiskozymetrycznym Viscotek Model T-60A; oprogramowanie OmniSEC, wersja 4.2; możliwość pracy w THF, DMF lub DMAc; kolumny oraz wzorce dobierane wg potrzeb.

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
Reometr rotorowy 100 Monsanto 1972

Zakres momentu skrętnego: 0 - 200 dNm; kąt oscylacji wirnika: 1° ±0,03°; zakres temperatury: 100 - 200 °C; częstotliwość oscylacji: 1,67 Hz

badanie akredytowane: PN-ISO 3417:2015-12, PN-ISO 6502:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Reometr bezrotorowy MDR 2000 Monsanto 1991

Temperatura: 30 - 200 °C; kąt oscylacji dolnej komory: 1°; częstotliwość oscylacji: 1,67 Hz

badanie akredytowane: PN-ISO 6502:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Maszyna wytrzymałościowa 1445 Zwick 1993

Zakres siły rozciągającej: 0 - 2 kN; maksymalna prędkość: 1000 mm/min

badanie akredytowane: PN-ISO 37:2007, PN-ISO 37:2007/AC1:2008 wiosełka typu 1,2, PN-ISO 34-1:2007 metoda B (procedura a), metoda C Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Kolorymetr spektralny Specol 10 Carl Zeiss Jena 1979 Zakres długości fal 340 - 850 nm badanie akredytowane: QPB.34/BLC, PN-EN ISO 21587-2:2010 p.6.3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 800 Perkin Elmer 2011

Możliwość oznaczania pierwiastków techniką płomienia, pieca grafitowego i generacji wodorków (FIAS)

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
System mineralizacji mikrofalowej Multiwave 3000 Anton Paar 2011

Rotor 8-pozycyjny z naczyniami teflonowymi XF 100

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Zestaw do pomiaru siły Multitest 1-XT Mecmesin 2017 Automatyczne stanowisko pomiarowe, ze zmotoryzowaną kolumną z systemem pomiaru przemieszczeń. Analiza wyników programem Emperor. PN-EN ISO 527 Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Mikroskop Alphaphot-2 Nikon 1997 Mikroskop metalograficzny z przystawką EPI (światło odbite), połączony z aparatem Casio QV-2900UX. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Mikroskop Evolution 300 Delta Optical 2013 Mikroskop optyczny z kamerą HDCE-X3. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Kalorymetr LABSYS TM Setaram 2001 Aparat pracuje w atmosferze azotu, zakres temperatur: od temp. pokojowej do 600 °C, tygle otwarte. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Wagosuszarka MAX 60/1/NH RADWAG 2012 Waga z dokładnością suszenia do stałej masy 0,1 mg. Max. obciążenie 60 g, max. temp. 200 °C. Możliwość zastosowania przystawki do oznaczenia przepuszczalności pary wodnej. badania wykonywane wg procedur opracowanych przez producenta Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Waga elektroniczna z przystawką do wyznaczania gęstości AS160.X2 RADWAG 2016 Przystawka do wyznaczania gęstości. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni