BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Dynamiczny Analizator Mechaniczny DMA Q800 TA Instruments 2001 Praca w zakresie temperatury: od -150 ºC do 550 ºC. Rozdzielczość pomiaru przemieszczenia: 10 nm. Zastosowane łożysko powietrzne zapewniające brak oporów mechanicznych. Stosowane uchwyty: zginanie dwu i trójpunktowe, rozciąganie filmów, rozciąganie włókien,ściskanie, ściskanie w płynie (do 80 °C) Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q100 TA Instruments 2001 Praca w zakresie temperatury od -80 °C do 550 °C. Automatyczny podajnik próbek na 50 tygli. Tygle aluminiowe (standardowe lub hermetyczne). Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Termograwimetr Q500 TA Instruments 2001 Praca w zakresie temperatury: od pokojowej do 1000 °C Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Reometr Ares TA Instruments 2006 Z przystawką do badań właściwości magnetycznych. Piec konwekcyjny: z wymuszonym obiegiem powietrza, z dwiema grzałkami, z przepływem powietrza w przeciwprądzie umożliwia badania od temp. pokojowej do 600 °C. Wyposażony w okna szklane umożliwia wizualną kontrolę próbek lub poddawanie ich naświetlaniu różnymi źródłami promieniowania. Układ pomiarowy z termostatowaniem Peltiera na zakres temperatury: od -30 °C do 150 °C, zapewniający liniowe prędkości ogrzewania i chłodzenia (do 30 °C/min) ze stabilnością temperatury do 0.01 °C. Przystawka magnetyczna umożliwia badania cieczy i polimerów magnetoreologicznych w zmiennym (0 – 0,6 T), programowalnym polu magnetycznym w temp. od temp. pokojowej do 80 °C. Wyposażony w osobne, izolowane moduły: odrębny napęd do zadawania zaprogramowanej deformacji lub prędkości ścinania (silnik prądu stałego); bezinercyjny przetwornik momentu obrotowego z wymuszaniem równowagi (FRT). Wyposażenie: zestaw narzędzi pomiarowych kompatybilnych z układem pieca oraz układem Peltiera obejmujący układy pomiarowe typu: stożek – płytka (25 mm); płytka – płytka (25 mm); płytka – płytka z wymiennymi płytkami jednorazowymi (do analiz próbek termoutwardzalnych). Uchwyty do analizy prostokątnych ciał stałych podczas skręcania; zestaw specjalnych niemagnetyzujących się uchwytów i płytek pomiarowych (20 mm) kompatybilnych z przystawką magnetoreologiczną Badania wykonywane zgodnie z normami ASTM Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Lepkościomierz z wiskozymetrem DV-II+pro Digital Brookfield bd. Dokładność pomiaru: 1% pełnego zakresu pomiarowego; powtarzalność pomiaru: błąd na poziomie 0,2 %; 54 zaprogramowane prędkości pomiarowe. Prędkość pomiaru od 0,01 do 200 obr/min (rpm). Ciągły pomiar temperatury Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Młot udarowy Resil Ceast 2002 Wyposażony w rejestrator siły uderzenia DAS 8000 Junior. Możliwość zastosowania młotka o energii 0,5; 4 i 5 J; dodatkowy młotek z czujnikiem piezoelektrycznym do rejestracji siły o energii 4 lub 5 J Badania wykonywane wg: ISO 179; DIN 53453 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Reometr kapilarny RHEO-TESTER 1000 GOETFERT bd. Zakres pracy: temperatura: 60-400 oC; szybkość ścinania: 0,5-11 500 s-1; maksymalny nacisk tłoka: 10 kN. Oprogramowanie: WinRheo, poprawki Bagleya i Rabinowitscha, prawo potęgowe Ostwalda-deWaele, Carreau. Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Reometr rotacyjny ROTOVISCO RT20 Haake bd. Zakres pracy: temperatura: do 500 oC; prędkość obrotowa: 0,1 (tryb CR) lub 10-6 (tryb CS) ÷ 1000 obr/min; częstotliwość ruchu tłoka: 0,001 – 40 Hz. Oprogramowanie: RheoWin Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Dynamiczno-termiczna analiza mechaniczna Thermal Analysis bd. Zakres pracy: temperatura: od -150 oC do 600 oC; częstotliwość drgań: 0,01–200 Hz; tryb pracy: rozciąganie, zginanie Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Aparat HDT-Vicat HDT-3-Vicat Ceast bd. Temp. pracy: 20-300 °C. Komputerowa rejestracja przebiegu odkształcenie-temperatura Badania wg: ISO 75, ASTM D 648, ASTM D 5941, DIN 53461, BSI 2782, UNE 53075, UNI 5641, ASTM D 1525, ISO 306, DIN 53460, BSI 2782, UNE 53118, UNI 5462 Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Maszyna wytrzymałościowa LR 10K Lloyd bd. Zakres pracy: obciążenie: do 10 kN; szybkość odkształcenia: 0,1-500 mm/min. Oprogramowanie: Nexygen Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Młot udarowy Resil 5,5 Ceast bd. Zakres energii zniszczenia: 0,5 – 5,5 J. Rejestracja przebiegu zniszczenia urządzeniem DAS2000 Badania wg: DIN 53453, ISO 179, ASTM D 5942, ASTM D 256, BSI 2782-359, DIN 53448, ISO 8256 Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Młot spadowy Dartester Ceast bd. Zakres pracy: energia zniszczenia: do 50 J; prędkość uderzenia: do 4,43 m/s; wysokość swobodnego spadania: 1000 cm Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Komora starzeniowa SunTest Atlas bd. Programowalna i automatyczna kontrola natężenia promieniowania (w W/m2) i temperatury powierzchniowej czarnego wzorca. Źródło światła: chłodzony powietrzem palnik ksenonowy o mocy 2200 W. Łączna powierzchnia przeznaczona na próbki: 980 cm2. Zakres regulacji temperatury powierzchniowej czarnego wzorca BST: od 35 °C do 90 °C. Pomiar i wyświetlanie temperatury powietrza w komorze roboczej; jednorodny rozkład promieniowania na próbkach Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Różnicowy kalorymetr skaningowy Q20 TA Instruments bd. Z wyposażeniem chłodzącym umożliwia pracę w maksymalnym zakresie temperatury: od -180 °C do 725 °C Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Wagosuszarka WPS 110S Radwag bd. Maksymalna temperatura suszenia próbki wynosi 160 °C. Komory suszenia z dwoma grzejącymi lampami halogenowymi. Dokładność odczytu wilgotności dla wersji 110 g i 210 g wynosi 0,01%. Wagosuszarka z obciążeniem 30 g posiada możliwość suszenia z dokładnością 0,01% lub 0,001%. Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Waga do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy 210/C/1 bd. System kalibracji zewnętrznej. Możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe). Jest to alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach oraz wytwarzających pole magnetyczne. Ten sposób ważenia jest wykorzystywany również w przypadku wyznaczania gęstości ciał stałych Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Tensjometr Sigma 700 KSV bd. Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej wyrobów płaskich FOX 314; FOX 600 LaserComp 2002 Średnia temperatura badania w zakresie (-10 ÷ 50) °C; grubość badanych wyrobów w zakresie (10 ÷ 70) lub (20 ÷ 180) mm Badania akredytowane/ wg PN-EN 12667:2002; PN-EN 12939:2002 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej wyrobów płaskich GHP Titan 456 Netzsch 2011 Średnia temperatura badania w zakresie (-160 ÷ 700) °C; grubość badanych wyrobów w zakresie (15 ÷ 70) mm Badania akredytowane/ wg PN-EN 12667:2002 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej