BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Automatyczny piknometr gazowy AccuPyc II 1340 Micrometrics bd. Nominalna objętość komory próbki 100 cm3; urządzenie wyposażone we wkładki redukujące objętość komory próbki zawierające aluminiowe kubki pomiarowe o nominalnych objętościach: 35 cm3, 10 cm3; środowisko pracy w temperaturze: od 15 do 35 °C; piknometr zasilany jest helem wysokiej czystości (99,995 %); stanowisko komputerowe do sterowania parametrami pomiaru; odtwarzalność wyników w granicach ± 0,02 % pomiaru objętości; dokładność odczytu w granicach 0,03 % Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań następujących obiektów: ciała stałe oraz proszki wg PN-EN ISO 18753 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Skaningowy mikroskop elektronowy 6460LV Joel 2004 Wyposażony w dużą komorę próbek (max. średnica próbki 152 mm, masa do 2 kg). Zdolność rozdzielcza mikroskopu w zależności od napięcia przyspieszającego wynosi 3-4 nm. Zakres napięcia przyspieszającego wiązkę elektronów w mikroskopie wynosi od 100 V do 30 kV. Mikroskop wyposażony jest w zestaw spektrometrów rentgenowskich: EDS INCA X-act Energy 350, WDS INCA Wawe i EBSD INCA Crystal (wszystkie spektrometry firmy Oxford Instruments) Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań makro i mikrostruktury następujących materiałów: stopy metali, ceramika, kompozyty, tworzywa sztuczne wg PN-EN ISO 9220:2001 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Plastometr obciążnikowy TEST 4004 Dynisco 2007 Automatyczny pomiar i zapis wyników. Zestaw obciążników Badanie wg PN-EN ISO 1133 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Mikroskop optyczny Eclipse E 400 Nikon 2000 Zestaw obiektywów; kamery: OPTA-TECH, GP KR 222E; system obrazowania; stolik grzejno-chłodzący Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Termograwimetr TG 209 FI LIBRA Netzsch 2011

Zakres pracy do 1000 °C; regulacja szybkości grzania i chłodzenia; moduł nawiewu azotu

Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11358 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Reometr MCR 301 Anton Paar 2010 Układy: stożek-płytka, płytka-płytka; przystawka dla próbek ciekłych; zakres temp.: - 150 °C do 450 °C; moduł z ciekłym azotem Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 6721 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Róźnicowy kalorymetr skaningowy Phoenix 204 F! Netzsch 2010 Wyposażony w intracooler; zakres pracy: od - 85 °C do 600 °C, moduł nawiewu azotu Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 11357 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego Po 36-4 2010 Komora spalania; moduł regulacji natężenia przepływu tlenu Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 4589 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Waga hydrostatyczna AXIS AD 2000 2012 Automatyczna kalibracja; oznaczanie gęstości w wodzie lub alkoholu; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 1183 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Młot udarowy Psd 50/15 Hecert 1990 Żeliwny korpus; młot miarowy; zakres pomiarów 0 - 50 J; uchwyty mocujące próbki; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 8256 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat Vicat FWY 633.10 1973 Komora powietrzna; trzy stanowiska pomiarowe; wyświetlacz temperatury Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 306 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz Shore’a 5109 Zwick 1995 Głowice pomiarowe dla skali A i skali D; automatyczna kalibracja; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 868 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Maszyna wytrzymałościowa 4481 Instron 1996 Oprogramowanie BLUEHILL; głowice pomiarowe 1 kN i 50 kN; zestaw uchwytów do próbek Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 527 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat do pomiaru odbojności 5109 Zwick 1999 Automatyczna kalibracja; wyświetlacz wyników; uchwyt do mocowania próbek Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 4662 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Młot udarowy PWS Instron 2000 Młot pomiarowy 25 J; elektroniczna kalibracja; wyświetlacz energii Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 179 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz KB 150R Pruftechnik 2012 Uniwersalne oprogramowanie badań twardości materiałów konstrukcyjnych; wgłębniki kulkowe Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 2039 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Zestaw do chromatografii żelowej GPC Max, TDA 305, UV PDA Viscotek (obecnie Malvern) 2011

System zaopatrzony w prekolumnę i dwie kolumny żelowe Jordi DVB Mixed bed o charakterystyce liniowej w zakresie 102-107 Da. Wyposażenie: pompa; odgazowywacz; automatyczny dozownik próbek (20 - 150 µL); 4 detektory: refraktometr (RI), wiskozymetr (IV), detektor rozpraszania światła (7° - LALS i 90° - RALS) i detektor UV (PDA 190 - 500 nm). Temp. pracy: 30 °C, eluent - dichlorometan (przepływ standardowy 1 ml/min), oprogramowanie OmniSEC 4.7

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Aparat do pomiaru wielkości cząstek ZetaSizer bd. Pomiary w roztworze / dyspersjach wodnych i niewodnych metodą DLS (dynamicznego rozpraszania światła); zakres wielkości mierzonych cząstek 1–6000 nm; pomiar potencjału Zeta dyspersji i koloidów (opcjonalnie możliwość podłączenia autotitratora) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Aparat do pomiarów wytrzymałoścowych Instron 5566 bd. 2 głowice pomiarowe do automatycznego pomiaru obciążenia próbki w trakcie eksperymentu (max obciążenie 100 N lub 10 kN); zestaw uchwytów do mocowania próbek o różnych kształtach (folie, żyłki, beleczki); 2 ekstensometry kontaktowe do precyzyjnego pomiaru odkształcenia próbek sztywnych lub elastycznych; komputer; oprogramowanie Bluehill 2 do kontroli parametrów pomiarowych oraz akwizycji i analizy danych Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Twardościomierz kulkowy bd. Analogowy Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 2039-1 Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska