BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do pomiaru rezystywności Resistivity Test Fixture 8009 Keithley Instruments 2012

Zakres pomiarowy rezystywności powierzchniowej: 103 – 1017 Ω, zakres pomiarowy rezystywności skrośnej: 103 – 1018 Ω*cm, max. grubość próbki – 3,2 mm; próbka o średnicy 100 mm

Badania wykonywane wg normy : ASTM D57, IEC 60093 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Dynamiczna analiza właściwości dielektrycznych DEA 2970 TA Instruments 2001 Zakres temperaturowy pomiaru: od -150 °C do 500 °C; częstotliwość: od 0,003 do 100000 Hz; szybkość grzania: 0,01-50/0,1-10 deg./min. Rodzaje próbek: filmy, ciecze, pasty, żele. Atmosfera: otoczenia lub gaz obojętny Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Aparat do badania palności metodą wskaźnika tlenowego Oxygene Index Module Concept bd.

Dane techniczne: temp. pracy: od 10 °C do 35 °C, przepływ (przez kolumnę):0 – 20 nl/min; stosowane gazy: O2 i N2 (2,5 Bar, 36 psi minimum); min. przepływ 25 nl/min; analizator O2: 0 - 100% O2; powtarzalność (typowa): ± 0.1% O2; liniowość (typowa): ± 0.1% O2. Kamera: chłodzony termoelektrycznie detektor HgCdTe, zakres widmowy: 3 - 5 μm, rozdzielczość przestrzenna: 5 mrad, rozdzielczość termiczna 2 °C, czas skanu 25 s. Kamera termowizyjna Vigo V-20E2-25, prod. Vigo-System Ltd

Badania zgodnie z normą PN-76/C-89020 (ISO 4589) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Aparat do wyznaczania wskaźnika tlenowego tworzyw bd. Urządzenie jest wyposażone w komorę pomiarową zgodną z obowiązującymi normami Badanie wg PN-EN ISO 4589-2:1999 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie do badania uniepalniania rur bd. Urządzenie jest wyposażone w komorę umożliwiającą badanie palności rur w zakresie średnic od 10 do 200 mm. Badania wg PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 60695-11-2:2004 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora do oznaczania palności FFT 2012

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego FTT 2009 Możliwość oznaczania LOI w temperaturze pokojowej i/lub podwyższonej Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego bd. Badanie wykonywane wg norm Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Elektrometr 6517A Keithley Instruments 2008 Pomiar napięcia w zakresie od 1 µV do 210 V. Pomiar prądu w zakresie od 10 aA do 21 mA. Pomiar oporu w zakresie od 10 Ohma do 210 Ohma. Wyposażony w elektrody Keithley 8009 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Aparat do oznaczania odporności tworzyw na wyładowania łukowe wysokonapięciowe, niskoprądowe Lectromec LEC5 Lectromechanical Design 2012 Badania wg: ASTM D495, PN-EN 60243, IEC61621 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Urządzenie do badań palności taśm metodą cierną 1979 Badania akredytowane/ wg: PN-EN 1554; PN-93/C-05019 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badania temperatury zapłonu AC F3-15 Cleveland 1995 Badanie wg PN-EN ISO 2592 Główny Instytut Górnictwa
Kalorymetr KL-10 1987 Do wyznaczania ciepła spalania i wartości opałowej, a także do analizy gazów
Kalorymetr stożkowy 2000 Amasd ApS 2001 Sterowany komputerowo Badanie wg PN-EN ISO 8030 Główny Instytut Górnictwa
Urządzenie do badań palności tworzyw CEST 2007 Badania wg normy UL 94 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań niepalności materiałów budowlanych 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych 2007 Sterowany komputerowo Badania wg EN-ISO 1182; EN-ISO 11925-2 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań tworzyw metodą rozżarzonego drutu 2007 Badanie wg PN-EN 60695-2- 10:2005 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badań palności (ruszt propanowy) 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparatura do oznaczania wskaźnika tlenowego 2010 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 4589-2+A1 Główny Instytut Górnictwa