BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Chromatograf gazowy System Series II Agilent 6850 Agilent Technologies bd. Sprzężony z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Chromatograf gazowy HP 5890 II 1992 Wyposażony w integrator Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Chromatograf gazowy 6890 Agilent bd. Detektory: FID i AED Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy 5710A/FID/TCD Hewlett Packard bd. Detektory: FID, TGD Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy 610 Unicam 1992 Detektor FID, pirolizer Curie-Point. Temperatura pracy pirolizera: 50-2500 ºC; czas pirolizy 0,5-5,0 s. Kolumny pakowane i kapilarne Metoda badania akredytowana/ procedura Laboratorium QPB.28/BLC opracowana wg norm: ISO 4650:2005 i PN-ISO 7270:1994 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Chromatograf gazowy SRI 8610C SRI Instruments bd. Temperatura kolumny do 400 °C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Chromatograf gazowy 8000 CE Instruments 1999 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), termodesorber prod. Politechniki Gdańskiej (2007 r.), termodesorber Master TD firmy Dani (2012 r.) Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/05/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy CP 3800 Varian 2004

Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) oraz detektor płomieniowo-fotometryczny (TCD)

Badanie akredytowane / wg PN-93/C-96012, Procedura Q/LG/07/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy GP 3800 Varian 2009 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor pulsacyjno płomieniowo – fotometryczny (PFPD) Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/08/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy GC 8160 Fisons 1994 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) Badanie akredytowane / wg: Procedura Q/LG/01/A:2011; PN-C-82056:2000; Procedura Q/LG/04/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy Trace GC Thermo Scientific 1999 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) Badanie akredytowane / wg PN-C-82056:2000; Procedura Q/LG/04/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Dozownik Head Space Master DHS/P&T Dani 2012 Zakres temp.: od 40 °C do 300 °C; z funkcją wytrząsania próbek; pracujący w 3 różnych trybach jako: statyczny Head Space, dynamiczny Head Space zastępujący układ Purge & Trap oraz Head Space zastępujący SPME wraz z 65-pozycyjnym systemem automatycznego dozowania próbek do układu chromatograficznego Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy Trace GC Ultra Thermo Scientific 2008 Wyposażony w port nastrzykowy, termostatowaną pętlę dozującą, detektory TCD, FID i ECD Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Przenośny chromatograf gazowy Micro GC CP-4900 Varian 2008 Detektor TCD Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy 3400 Varian 1998 Wyposażony w kolumny kapilarne i generator wodoru Packard typ 9200; z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Chromatograf gazowy HP 5890 Hewlett-Packard bd. Integrator tej samej firmy typ HP 3396A, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Aparat wyposażony w kolumny upakowane i kapilarne Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy 6820 Agilent bd. Detektory FID i TCD. Sterowany programem komputerowym Cerity NDS for Chemical QA/QC. Aparat wyposażony w kolumny kapilarne Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy GC 17A, GC 2010 Shimadzu Corp. bd. Kolumny kapilarne: ZB1, ZB-WAX, ZB- FFAP; analizy w temp. do 450 °C; autosampler AOc 20i; detektor FID Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy Prkin Elmer 1995 Przystawka HeadSpace Badania wg PN-EN ISO 6401 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Chromatograf gazowy GC-2010 Shimadzu 2009 Detektor FID, dozownik split/splitless, autosampler AOC-20i Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej