BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny Labophot-2 Nikon bd. Wyposażony w przystawkę grzewczą typu Linkam TP93 i kamerę CCD Panasonic KR222. Zakres temp. pracy: do 600 °C Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy bd.
Analizator powierzchni właściwej, porowatości i adsorpcji chemicznej gazów Autosorb1 Quantachrome Ins. 2008 Składa się z analizatora i zestawu komputerowego Instytut Włókiennictwa
Plastometr MFI 450C2 Sciteq A/S 2008 Składa się z: elementu mierzącego temperaturę, systemu odcinającego, systemu obciążania, automatycznego systemu kontroli czasu Instytut Włókiennictwa
Termokalorymetr DSC Phox 200 PC Netzsch 2001 Chłodzenie ciekłym azotem; zakres temperatury badania: od -190 do 600 °C Badania wg PN-EN ISO 11357-1:2009 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Analizator DMA 242 C Netzsch 2001 Kontrolery: TASC 414/3A i C200L; chłodzenie ciekłym azotem Badania wg PN–EN ISO 6721-1:2006 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Urządzenie do badania właściwości cieplnych N8 Haake bd. Obciążenie: 10 N / 50 N (temperatura mięknienia wg Vicata); naprężenie zginające: 1,8 MPa (HDT) Badania wg: PN-EN ISO 306, PN-EN ISO 75-1, PN-EN ISO 75-2 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Plastometr D 4993 DE Dynisco 1998 Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Waga półmikroanalityczna CP 225 Sartorius bd. Z osprzętem do wyznaczania gęstości. Zakres mas: 1 mg - 220 g Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Mikroskop inspekcyjny stereoskopowy SMZ 800 Nikon 2005 Do obserwacji w świetle odbitym; wyposażony w kamerę cyfrową NIKON DIGITAL SIGHT DS-5M Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Mikroskop bd.
Mikroskop Lab 1 Stuart bd. Obserwacja w świetle przechodzącym Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Polaryskop SV 1000 Strainoptics Inc. bd.

Badanie wg ASTM D 4093 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Wagosuszarka WPS 50 SX Radwag 2007 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa Inspekt Desk 20 Hegewald & Peschke bd. Dwukolumnowa, zakres pomiarowy: 20 kN Badania wg: PN-EN ISO 527-1; PN-EN ISO 527-2; PN-EN ISO 604; PN-EN ISO 178 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Młot udarowy IT 503 Toropol 2009

Wahadła o energii: 1; 4; 7,5 J

Badania wg: PN-EN ISO 179-1:2001; PN-EN ISO 180 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Połyskomierz Elcometer 406L Novo-Gloss 2008 Przenośny Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Kolorymetr SP 60 X-rite 2008 Przenośny spektrofotometr sferyczny Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Twardościomierz cyfrowy Max Control 2011 Skala Shore'a A i Shore'a D Badania wg: PN-EN ISO 868 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Urządzenia do określania właściwości tłumiących tworzyw 2007 Badanie próbek o średnicy 29 mm i grubości 8 (metoda Lüpkego) lub 12 mm (metoda Schoba) Badania wykonywane wg norm: PN-EN ISO 4651; PN-C-04255:1997 Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów