BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora klimatyczna HC 4057 Heraeus bd.
Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Tensjometr CAM 200 bd.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Tensjometr t 60/2 Sita bd.

Zakres pomiarowy: 10 - 100 mN/m; czas życia pęcherzyka: 30 ms - 60 s. Oprogramowanie SITA-online v 3.1

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Kamera termowizyjna VIGOcam v50 bd. Zakres temp.: -20 oC do 1000 oC Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Przesiewacz powietrzny 200 LS-N bd. Sita: 40 μm, 63 μm, 125 μm, 425 μm, 180 μm, 4 mm Badanie wg normy PN-EN 615 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wagosuszarka MAC-210 bd.

Temp max. 160 oC; max 210 g obciążenia; odczyt 1mg; dokładność odczytu wilgotności 0,001 %. Element grzewczy – promiennik podczerwieni 400W

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Waga hydrostatyczna Ohaus bd.

Max. obciążenia 210 g, min. obciążenia 10 mg

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Suszarka Thelco bd. Temperatura do 240 °C; programowany czas pracy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Spektrofotometr 2014

Pojemność pamięci: 1024 referencji kolorów.

Pomiary: stopień krycia i siłą koloru próbki, stopień bieli i żółci.

Rodzaj pomiarów: Jednoczesny pomiar SCI/SCE/Gloss.

Typy oświetleń: C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12.

Detektor: fotodioda krzemowa z podwyższoną czułością w zakresie światła niebieskiego.

Zakres spektralny: 400÷700 nm.

Interwał spektralny: 10 nm.

Zakres fotometryczny: 0÷200 %.

Powtarzalność pomiarów: ok. 0,05 AE /ab na białych płytkach.

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora cieplna 2014

Pojemność komory: 110 litrów.

Zakres temp. pracy: od +5 °C powyżej To do +300 °C.

Zakres ustawienia temp.: od +20 °C do +300 °C.

Dokładność nastawienia temperatury: 0,1 °C.

Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Analizator termiczny STA 449 F3 Jupiter 2015

Rzeczywisty pomiar: TG, DTA-TG, DSC-TG.

Zakres temp. od -150 °C do 1000 °C.

Rozdzielczość TG: 0,1 mg.

Maksymalna naważka: 35 g.

Maksymalna objętość próbki w trybie TG: 5 ml.

Zakres ważenia termowagi: 0÷35 g.

Poziom szumów RMS dla trybu TG: < 0,5 mg.
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Dwukanałowy spektrometr FT-NMR z magnesem nadprzewodzącym typu ULTRASHIELD 500 PLUS Bruker AvanceII 500 MHz Bruker BioSpin GMBH 2006

Spektrometr o natężeniu pola magnetycznego 11,7440 T, wyposażony w sondę szerokopasmową gradientową (BBI-z, 5 mm) z gradientem w osi z o zakresie pomiarowym 31P/109Ag oraz maksymalnym zakresie temperatury -150 °C ÷ +180 °C, a także w sondę dwujądrową (DUL, 5 mm) o zakresie pomiarowym 1H/13C i maksymalnym zakresie temperatury -150 °C ÷ +180 °C. Spektrometr wyposażony jest także w przystawkę niskotemperaturową do pomiarów rezonansu w roztworach, dla której temperatura minimalna wynosi -150 °C. Wymienione wyżej sondy przeznaczone są do pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworach.

Politechnika Rzeszowska , Wydział Chemiczny, Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Dyfraktometr proszkowy małokątowy typu SAXS pracujący z lampą miedziową (promieniowanie o długości 1.54 A) pracujący w geometrii transmisyjnej Bruker AXS Gmbh 2013 Optyka przyrządu (skrzyżowane lustra Goebla) pozwala na otrzymanie wiązki równoległej o średnicy 500 mikronów. Aparat wyposażony jest w detektor dwuwymiarowy, co pozwala na szybką rejestrację sygnałów. Przystawka temperaturowa pozwala na pracę w zakresie od temperatury pokojowej do 350 °C, istnieje możliwość wykonywania pomiarów w osłonie gazów obojętnych. Aparat posiada również przystawkę tensometryczną. Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Wiskozymetr Bohlin Visco88 Malvern Instruments Ltd. bd. Wymiennik ciepła Medingen T150 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Plastometr obciążnikowy Instron CEAST MF20 Instron bd. Testy przy różnych standaryzowanych obciążeniach (możliwy zakres 0,325 kg – 21,6 kg); temperatura badania w zakresie od 100-300 °C. ISO 1133-1:2011, ISO 1133- 2:2011, ASTM D1238 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Reometr MCR 302 Anton Paar bd.

Przystawka CTD 450; przystawka do niskich temperatur.

Wrzeciona pomiarowe płytka/stożek (D = 25 mm).

Konwekcyjny układ kontroli temperatury (zakres temperatury pomiaru: –130 °C do +450 °C).

Układ do badań DMTA w pomiarach na skręcanie dla kształtek prostokątnych o grubości do 12 mm.

Bębnowy system do badań reologii wzdłużnej taśm, folii oraz włókien.
ASTM D4440, ASTM D4473, ASTM D5279, DIN 3219, DIN 53019-1, DIN 53019-2, DIN 51810 – Część 1, DIN 51810 – Część 2, DIN 54458, DIN 1342 1-3, DIN 13343, EN 14770, EN 3219, Farm. Eur. 2.2.10 – Metoda oparta na lepkościomierzu rotacyjnym, Farm. Eur. 2.2.8 – Lepkość, Farm. Eur. 0132 ISO 3219 ISO 6721-1 USP 912 – Metody oparte na reometrze rotacyjnym Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Reometr kapilarny Instron CEAST SR10 Instron bd.

Zestaw kapilar: D = 1 mm, L = 5, 20 i 30 mm.

Głowica pomiarowa siły o obciążalności 10 kN.

Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Aparatura do testów temperatury ugięcia (HDT) oraz temperatury mięknienia (Vicat) Instron CEAST HV3 Instron bd.

Do testów temperatury odkształceń tworzyw sztucznych poddanych obciążeniu (HDT) oraz temperatury ich mięknienia wg Vicata.

Zakres temperatur 20 – 300 °C.


ISO 75, ASTM D648, DIN 53461, ISO 306, ASTM D 1525 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Młot wahadłowy Instron CEAST 9050 Instron bd.

Młot przeznaczony do badań udarności wg metody Charpy’ego zgodnie z ISO 179. Maksymalna energia 25 J.

Zestaw do przygotowywania próbek (nacinanie karbu).
ISO 179 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Zestaw twardościomierzy Bareiss do badania twardości Shore'a wg skali A i skali D Bareiss bd.
DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, ASTM 2240, DIN 53505 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza