BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierze Shore'a A i D 3123/24; 3115/17 Zwick 1992 Badanie wg PN-ISO 868:2005 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Młot wahadłowy Charpy'ego bd. Młoty: 0,5 J; 1 J; 2 J; 4 J Badanie wg PN-EN ISO 179-1:2004 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat HDT VICAT 6510; 6911 Ceast 2006 Oprzyrządowanie do oznaczania temperatury ugięcia Badania wg: PN-EN ISO 306:2006; PN-EN 727:1998; PN-EN ISO 75-2:1998; PN-EN ISO 75-3:1998 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Z010 TH Allround + komora temperaturowa Zwick 2013

Konstrukcja dwukolumnowa, rozciąganie, ściskanie, zginanie, próby tarcia, oprogramowanie komputerowe, głowice pomiarowe: 20 N, 500 N, 10 kN, uchwyty śrubowo-klinowe, szczypcowe, bezdotykowy ekstensjometr video, komora temperaturowa: do 250 °C. Certifikat Zwick Polska zgodności z MD 2006/42/WE, ISO 7500

Badania wykonywane wg: ISO 6892, ISO 10113, ISO 10275, ISO 178, ASTM D 790, ISO 8285, DIN 53375, ASTM D 1894 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Młot do badań udarności Testlab 2013 Udarność metodami: Charpy'ego (masa wahadła 1,38 kg); Izoda (masa wahadła 1,00 kg); zrywania udarowego. Energia wahadeł: od 0,5 do 5,0 J, oprogramowanie, stanowisko komputerowe Badania wykonywane wg: ISO 13802, ASTM D256, ISO 180, ISO 179, ISO 8256 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora termiczna HV 3 Ceast 2013 Zakres temperatury do 250 °C; oprzyrządowanie do badań HDT, temp.mięknienia wg Vicata; sterowanie mikroprocesorowe, komputerowe Badania wykonywane wg: ASTM D648, DIN 53461, ISO 306, ASTM D1525 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
System do badania szczelności i wytrzymałości zgrzewu Lippke 4500 SL Lippke 2007

Ciśnienie robocze: 4,0 – 8,0 bar (60 – 120 psi). Czas testu: 1 s – 9.999 min. Zakresy pomiarów: 1) 0 ... 1.000 mbar ( 0 ... 14,5 psi); 2) 0 ... 3.000 mbar (0 ... 43,5 psi); 3) 0 ... 7.000 mbar (0 ...101,5 psi). Dokładność pomiarów: 1) 0,1 mbar (0,0015 psi); 2) 1 mbar (0,015 psi); 3) 1 mbar (0,015 psi)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Maszyna wytrzymałościowa do badań mechanicznych materiałów opakowaniowych Zwick/Roell Z 2.5 Zwick 2005 Główna głowica pomiarowa zgodna z nominałem ramy (Fmax około 2,5 kN). Wysoki skok trawersy (1300 mm). Dodatkowe głowice pomiarowe Fmax 20 N i 200 N do obsługi testów tarcia i ściskania powłokowych materiałów hydrożelowych (mikrokapsułek). Komora do badania materiałów w zmiennych warunkach temperatury (temp. od -40 °C do 140 °C), z uchwytami śrubowymi wyposażonymi w wymienne wkładki stalowe, do pracy w komorze temperaturowej (Fmax 1 kN). Uchwyty pneumatyczne do testów zrywania i przedarcia wyposażone we wkładki kauczukowe. Osprzęt do testów ściskania i relaksacji, przebicia folii i papieru, zginania dwupunktowego folii (10 N) i papieru, tarcia dynamicznego i statycznego Badania wg norm: Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-ISO 1924-1,2; Wytrzymałość na zginanie wg PN-ISO 2493; Wytrzymałość na przebicie wg LPET DIN 53142 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Uniwersalny system do badań wytrzymałościowych 3345 Instron 2010 Uniwersalna jednokolumnowa maszyna wytrzymałościowa: uchwyty pneumatyczne szczękowe; stolik do testów zginania 3-punktowego dla obciążeń do 5 kN; bezkontaktowy ekstensometr wideo; aparat do badania twardości-penetracji (Seba-Penetromet) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Uniwersalny tester do badań tribologicznych UMT-2Mt CETR 2009 Zakres temperatury badań: od 20 do 1000 °C; zakres prędkości obrotowej dysku: od 0,1 do 2000 obr/min; zakres pomiaru sił: od 1 do 100 N; możliwość programowania różnych przebiegów czasowych obciążenia, przemieszczenia, nagrzewania itd. za pomocą skryptów Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań następujących obiektów: stopy metali, ceramika, kompozyty, powłoki. Badania metodą Ball-On-Disc wg. ISO 20808 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Młot udarowy Psd 50/15 Hecert 1990 Żeliwny korpus; młot miarowy; zakres pomiarów 0 - 50 J; uchwyty mocujące próbki; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 8256 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat Vicat FWY 633.10 1973 Komora powietrzna; trzy stanowiska pomiarowe; wyświetlacz temperatury Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 306 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz Shore’a 5109 Zwick 1995 Głowice pomiarowe dla skali A i skali D; automatyczna kalibracja; wyświetlacz wyników Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 868 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Maszyna wytrzymałościowa 4481 Instron 1996 Oprogramowanie BLUEHILL; głowice pomiarowe 1 kN i 50 kN; zestaw uchwytów do próbek Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 527 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat do pomiaru odbojności 5109 Zwick 1999 Automatyczna kalibracja; wyświetlacz wyników; uchwyt do mocowania próbek Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 4662 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Młot udarowy PWS Instron 2000 Młot pomiarowy 25 J; elektroniczna kalibracja; wyświetlacz energii Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 179 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz KB 150R Pruftechnik 2012 Uniwersalne oprogramowanie badań twardości materiałów konstrukcyjnych; wgłębniki kulkowe Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 2039 Politechnika Poznańska, Instytut Techn. Maszyn, Zakład Tworzyw Sztucznych
Aparat do pomiarów wytrzymałoścowych Instron 5566 bd. 2 głowice pomiarowe do automatycznego pomiaru obciążenia próbki w trakcie eksperymentu (max obciążenie 100 N lub 10 kN); zestaw uchwytów do mocowania próbek o różnych kształtach (folie, żyłki, beleczki); 2 ekstensometry kontaktowe do precyzyjnego pomiaru odkształcenia próbek sztywnych lub elastycznych; komputer; oprogramowanie Bluehill 2 do kontroli parametrów pomiarowych oraz akwizycji i analizy danych Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Twardościomierz kulkowy bd. Analogowy Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 2039-1 Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
Stanowisko do wyznaczania współczynnika tarcia 2013 Wyposażone w cyfrowy czujnik siły: 2 i 50 N Zakład Przetwórstwa Polimerów, Instytut Technologii Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska