BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierz Shore’a A Wilson Wolper 2003 Zakres pomiarowy: 0-100 st. Sh; zgodny z ISO 868, DIN 530505, ASTM D 2240, ISO 7619 Badania wykonywane wg PN-EN ISO 868 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Twardościomierz Shore’a A/D Zwick 1993 Całkowite obciążenie: 10 N - typ A, 50 N - typ D; dokładność pomiaru: 1 jednostka Sh Badania wykonywane wg PN-EN ISO 868 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora klimatyczna bd.

Komora testowa z kontrolą temperatury, wilgotności, Całkowity zakres nastawy temperatury: -5 °C do 100 °C. Zakres nastawiania wilgotności: 10% ~ 95%RH lub 20% ~ 95%RH. Zaawansowany system programowania umożliwiający konstruowanie i przeprowadzanie rozbudowanych, wieloetapowych eksperymentów

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Dylatometr DIL 402 E Netzsch bd.

Dylatometr w układzie poziomym zapewniający jednorodny rozkład temperatury w komorze pieca. Możliwość prowadzenia prób w atmosferze ochronnej: He, Ar, N2. Możliwość prowadzenia prób w atmosferze utleniającej (powietrze). Pomiar temperatury z próbki oraz z komory pieca grzewczego. Możliwość regulacji siły nacisku układu pomiarowego na próbkę

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Dyfraktometr rentgenowski Empyrean Series 2 Panalytical bd. Wysokorozdzielczy goniometr, wyposażony w układ optyczny PreFIX wiązki padającej i ugiętej w systemie. Do detekcji promieniowania ugiętego służą dwa detektory: proporcjonalny - ksenonowy oraz detektor PIXcel - paskowy krzemowy. Urządzenie jest wyposażone w sześć przystawek montowanych w systemie PreFIX do różnorodnej analizy próbek – litych oraz proszkowych
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Urządzenie do badania niepalności Taurus Wazaw 2005 Piec rurowy umożliwiający ogrzanie próbki do 750 °C
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 1182 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do badania zapalności Lab-Trade 2012 Komora badawcza, palnik gazowy
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 11925-2 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do badania pojedyńczego płonącego przedmiotu Lab-Trade 2012 Komora badawcza z systemem wyciągowym i sekcjami pomiarowymi. Oznaczenie produktów spalania próbki, ilości dymu i temperatury w przewodzie kominowym
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN 13823 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Urządzenie do określania właściwości ogniowych posadzek podczas oddziaływania źródła promieniowania cieplnego Lab-Trade 2012 Komora badawcza, promiennik mieszaniny gazowej umożliwiający badanie próbek ułożonych poziomo
Badania akredytowane, notyfikowane/ Badania wykonywane wg PN-EN ISO 9239-1 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Zestaw do chromatografii cieczowej HPLC-GPC Knauer bd. Detektory: RI, UV oraz PDA, pompy nisko- oraz wysokociśnieniowe do gradientu. Termostat do kolumn: od 5 °C do 85 °C, na 4 kolumny o średnicy 20 mm i długości 350 mm. Autosampler Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Zbiornik sferyczny 201, Kula Siwka Anko 2012 Zapłonniki pirotechniczne, waga, sita kontrolne, sfera 20l, zasobnik pyłu, komputer, generator iskrowy Badania akredytowane/ badania wykonywane wg: PN-EN 14034-1, PN-EN 14034-2, PN-EN 14034-3, ASTM E1226-12a Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu obłoku pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, piec, dysza wtryskowa, termopary Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 50281–2–1 (met. B) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania temperatury zapłonu warstwy pyłu Anko 2013 Waga, sita kontrolne, komputer, termopary Badanie akredytowane/ badane wg PN-EN 50281-2-1 (met.A) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania minimalnej energii zapłonu Anko 2013 Waga, sita kontrolne Badanie akredytowane/badania wg PN-EN 13821 ASTM E2019-03 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu par cieczy Herzog 2013 Waga Badania akredytowane/badania wg: PN-EN 2719, ASTM D93 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy i gazów Anko 2013 Termopary, czujniki ciśnienia dynamicznego, komputer, 20 l sfera, drut oporowy Badania akredytowane/ badania wg: PN-EN 1839, PN-EN 15967 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Palniki 50 W i 500 W 2011 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara Badania akredytowane/badania wg: PN-EN 60695-11-10, PN-EN 60695-11-20 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Palnik igłowy 2011 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60695-11-5 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania ciepła spalania Sychta 2006 Naczynia z płaszczem wodnym, bomba kalorymetryczna, butla z tlenem, drut oporowy, komputer, waga analityczna Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1716 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych Politechnika Szczecińska bd. Piec rurowy pionowy, termopary, sterowanie komputerowe Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1182 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy