BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Reometr AR 2000 TA Instrument 2004 Płytka (ø 8 mm, 25 mm, 40 mm); współosiowe walce; układ do równoległego skręcania ciał stałych; pomiary w zakresie temperatur 25-500 ºC;Pomiary reologiczne materiałów w trybie płynięcia i oscylacji program TA Reology Advantage Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Plastometr MP600 Tinius Olsen 2006 Ekstensometr PPDT-600 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Reometr AR 2000 EX TA Instruments bd.

Wyposażony w dwie opcjonalne geometrie pomiarowe (płytka – płytka oraz cylindry współosiowe) i precyzyjne układy grzewcze Peltiera umożliwiające wykonywanie pomiarów w zakresie od - 40 do 200 °C z bardzo krótkimi czasami stabilizacji. W konstrukcji aparatu zastosowano unikalne rozwiązanie łożyskowania silnika rotora (łożysko powietrzne oraz porowaty węgiel), a także unikalny optyczny system pomiaru prędkości obrotowej rotora. Konfiguracja aparatu gwarantuje wykonywanie szeregu pomiarów z wysoką precyzją, zarówno w trybie rotacyjnym jak i oscylacyjnym, w bardzo szerokim zakresie częstotliwości i prędkości kątowych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Lepkościomierz Mooneya MV 2000E Monsanto 1991 Zakres temperatury: od 30 ºC do 200 ºC; prędkość kątowa wirnika: 2,00 obr/min; zakres lepkości: 10, 25, 50, 100, 200 ML Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 289-1:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Wiskozymetr rotacyjny DV III Brookfield Engineering Labs. 1998 Układ płytka-stożek, komplet wrzecion pomiarowych, termostat. Program: Rheocalc Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Lepkościomierz szybkoobrotowy I.C.I. bd. Układ płytka-stożek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Plastometr obciążnikowy Melt Flow TQ 6841 Ceast 1993 Dysze o długości 8 mm, średnicy: 2,095 mm i 1,18 mm; temperatura pracy: od 100 °C do 400 °C, stosowane obciążenie: 11,77 N (1200g), 21,18 N (2160g); urządzenie sterowane komputerowo Badania wg ISO 1133, ASTM D 1238 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Plastometr kapilarny MFlow Zwick 2012 Zakres temperatury: od 50 oC do 450 oC; obciążenia: od 0,325 kg do 21,6 kg Badania wg PN-EN ISO 1133 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Elektroniczny twardościomierz Shore'a A i D Zwick 2008 Obciążniki: od 2,5 Ndo 37,5 N Badanie wg PN-EN ISO 868; PN-C-04238 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Plastometr Melt Flow Indexer LMI 4003 Dynisco 2001 Zakres: od 40 °C do 425 °C; dla obciążeń nominalnych: 1,20; 2,20; 5,0 kg Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wiskozymetr Rheotest-2 1985 Rotacyjny, wraz z termostatem Główny Instytut Górnictwa
Wiskozymetr Heplera KF-10 1993 Lepkościomierz przepływowy Badanie wg PN-EN ISO 8030 Główny Instytut Górnictwa
Łaźnia wiskozymetryczna TV2000 Inkom bd. Główny Instytut Górnictwa
Plastometr obciążnikowy MFI CFR-91 Hammel 2000 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1133-1 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do oznaczania temperatury mięknienia FP 83 HT FT 90 Mettler 1996 Zakres pomiarowy: od 30 oC do 200 oC Badanie akredytowane / wg PN-C-97067:1999 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wiskozymetr VT 550 Haake 2005 Reometr obrotowy typ CR (z regulowaną prędkością ścinania) Badanie akredytowane / wg PN-EN ISO 3219:2000 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Reometr RV DV III+ Brookfield 2000 Wzorcowany aparat dla wrzeciona SC4-21 do pomiaru lepkości w zakresie 20÷500 000 mPas. Badania w funkcji prędkości ścinania, czasu i temperatury Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Plastometr Mflow Zwick bd. Zakres obciążeń: od 0,325 kg do 21,6 kg; zakres temperatury: od 50 ºC do 450ºC; obciążenia badawcze: 0,325 kg i 3,16 kg; rozdzielczość wskazań temperatury: 0,1 ºC; granica błędu pomiaru drogi podczas wyznaczania objętościowego współczynnika płynięcia: ±0,02 mm (ISO 1133), ewentualnie: ±0,4 % od 6,25 mm (ASTM D 1238); rozdzielczość pomiaru drogi podczas wyznaczania objętościowego współczynnika płynięcia: < 0,005 mm; para dysz o średnicy wewnętrznej 2,095 mm, długość 8 mm; kanał i tłok badawczy do tworzyw zawierających fluor; automatyczna obcinarka; czujnik ruchu dla pomiaru drogi tłoka (badania wg ISO-1133 i ASTM D 1238) umożliwia precyzyjny odczyt czasu i drogi dla dokładnych wyników MFR i MVR Badanie wg ISO 1133; ASTM D 1328; ASTM D 3364; NF T51-038; JIS K 7210 Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Reometr Rheolyst AR 1000N TA Instruments bd. Układ pomiarowy: płytka-stożek, płytka-płytka, współosiowe cylindry; pomiar w zakresie temperatury: od 25 °C do 400 °C; tryb dynamiczny: zakres: 0,0001-100 Hz, dokładność: 0,62 mrad, minimalne dkształcenie 6x10-5; siły normalne: zakres 0,01-50 N, dokładność odczytu: 0,005 N Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Wiskozymetr R/S-CPS+Rheometer Brookfield 2011 Oprogramowanie Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych