BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Plastometr Melt Flow tester typ 6941.000 CEAST 1999 Sterowanie za pomocą programu komputerowego lub bezpośrednio z klawiatury aparatu. Czytnik przesunięcia tloka (rozdzielczość 0,06 mm). Zakres temp. 100-400 ºC (dokładność 0,2 ºC).Obciążniki: 1,05 kg; 2,16; 3,8; 5 kg (2 szt.) Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Reometr AR 2000 TA Instrument 2004 Płytka (ø 8 mm, 25 mm, 40 mm); współosiowe walce; układ do równoległego skręcania ciał stałych; pomiary w zakresie temperatur 25-500 ºC;Pomiary reologiczne materiałów w trybie płynięcia i oscylacji program TA Reology Advantage Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Plastometr MP600 Tinius Olsen 2006 Ekstensometr PPDT-600 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Reometr AR 2000 EX TA Instruments bd.

Wyposażony w dwie opcjonalne geometrie pomiarowe (płytka – płytka oraz cylindry współosiowe) i precyzyjne układy grzewcze Peltiera umożliwiające wykonywanie pomiarów w zakresie od - 40 do 200 °C z bardzo krótkimi czasami stabilizacji. W konstrukcji aparatu zastosowano unikalne rozwiązanie łożyskowania silnika rotora (łożysko powietrzne oraz porowaty węgiel), a także unikalny optyczny system pomiaru prędkości obrotowej rotora. Konfiguracja aparatu gwarantuje wykonywanie szeregu pomiarów z wysoką precyzją, zarówno w trybie rotacyjnym jak i oscylacyjnym, w bardzo szerokim zakresie częstotliwości i prędkości kątowych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Lepkościomierz Mooneya MV 2000E Monsanto 1991 Zakres temperatury: od 30 ºC do 200 ºC; prędkość kątowa wirnika: 2,00 obr/min; zakres lepkości: 10, 25, 50, 100, 200 ML Badanie akredytowane/ wg PN-ISO 289-1:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Wiskozymetr rotacyjny DV III Brookfield Engineering Labs. 1998 Układ płytka-stożek, komplet wrzecion pomiarowych, termostat. Program: Rheocalc Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Lepkościomierz szybkoobrotowy I.C.I. bd. Układ płytka-stożek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Plastometr obciążnikowy Melt Flow TQ 6841 Ceast 1993 Dysze o długości 8 mm, średnicy: 2,095 mm i 1,18 mm; temperatura pracy: od 100 °C do 400 °C, stosowane obciążenie: 11,77 N (1200g), 21,18 N (2160g); urządzenie sterowane komputerowo Badania wg ISO 1133, ASTM D 1238 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Plastometr kapilarny MFlow Zwick 2012 Zakres temperatury: od 50 oC do 450 oC; obciążenia: od 0,325 kg do 21,6 kg Badania wg PN-EN ISO 1133 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Elektroniczny twardościomierz Shore'a A i D Zwick 2008 Obciążniki: od 2,5 Ndo 37,5 N Badanie wg PN-EN ISO 868; PN-C-04238 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Plastometr Melt Flow Indexer LMI 4003 Dynisco 2001 Zakres: od 40 °C do 425 °C; dla obciążeń nominalnych: 1,20; 2,20; 5,0 kg Badanie wg PN-EN ISO 1133:2006 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wiskozymetr Rheotest-2 1985 Rotacyjny, wraz z termostatem Główny Instytut Górnictwa
Wiskozymetr Heplera KF-10 1993 Lepkościomierz przepływowy Badanie wg PN-EN ISO 8030 Główny Instytut Górnictwa
Łaźnia wiskozymetryczna TV2000 Inkom bd. Główny Instytut Górnictwa
Plastometr obciążnikowy MFI CFR-91 Hammel 2000 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1133-1 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do oznaczania temperatury mięknienia FP 83 HT FT 90 Mettler 1996 Zakres pomiarowy: od 30 oC do 200 oC Badanie akredytowane / wg PN-C-97067:1999 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wiskozymetr VT 550 Haake 2005 Reometr obrotowy typ CR (z regulowaną prędkością ścinania) Badanie akredytowane / wg PN-EN ISO 3219:2000 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Reometr RV DV III+ Brookfield 2000 Wzorcowany aparat dla wrzeciona SC4-21 do pomiaru lepkości w zakresie 20÷500 000 mPas. Badania w funkcji prędkości ścinania, czasu i temperatury Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Plastometr Mflow Zwick bd. Zakres obciążeń: od 0,325 kg do 21,6 kg; zakres temperatury: od 50 ºC do 450ºC; obciążenia badawcze: 0,325 kg i 3,16 kg; rozdzielczość wskazań temperatury: 0,1 ºC; granica błędu pomiaru drogi podczas wyznaczania objętościowego współczynnika płynięcia: ±0,02 mm (ISO 1133), ewentualnie: ±0,4 % od 6,25 mm (ASTM D 1238); rozdzielczość pomiaru drogi podczas wyznaczania objętościowego współczynnika płynięcia: < 0,005 mm; para dysz o średnicy wewnętrznej 2,095 mm, długość 8 mm; kanał i tłok badawczy do tworzyw zawierających fluor; automatyczna obcinarka; czujnik ruchu dla pomiaru drogi tłoka (badania wg ISO-1133 i ASTM D 1238) umożliwia precyzyjny odczyt czasu i drogi dla dokładnych wyników MFR i MVR Badanie wg ISO 1133; ASTM D 1328; ASTM D 3364; NF T51-038; JIS K 7210 Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Reometr Rheolyst AR 1000N TA Instruments bd. Układ pomiarowy: płytka-stożek, płytka-płytka, współosiowe cylindry; pomiar w zakresie temperatury: od 25 °C do 400 °C; tryb dynamiczny: zakres: 0,0001-100 Hz, dokładność: 0,62 mrad, minimalne dkształcenie 6x10-5; siły normalne: zakres 0,01-50 N, dokładność odczytu: 0,005 N Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów