BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Chromatograf gazowy 8000 CE Instruments 1999 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), termodesorber prod. Politechniki Gdańskiej (2007 r.), termodesorber Master TD firmy Dani (2012 r.) Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/05/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy CP 3800 Varian 2004

Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) oraz detektor płomieniowo-fotometryczny (TCD)

Badanie akredytowane / wg PN-93/C-96012, Procedura Q/LG/07/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy GP 3800 Varian 2009 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor pulsacyjno płomieniowo – fotometryczny (PFPD) Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/08/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy z detektorem masowym DSQ II model Focus Thermo Scientific 2008 Chromatograf gazowy wyposażony w kolumnę kapilarną i detektor spektrometrii mas (MS) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy GC 8160 Fisons 1994 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) Badanie akredytowane / wg: Procedura Q/LG/01/A:2011; PN-C-82056:2000; Procedura Q/LG/04/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy Trace GC Thermo Scientific 1999 Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) Badanie akredytowane / wg PN-C-82056:2000; Procedura Q/LG/04/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf jonowy Dionex 2010 Wyposażony w kolumny pakowane, detektor konduktometryczny Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zestaw SPE (ekstrakcja do fazy stałej) Supelco 2012 6-cio stanowiskowa ekstrakcja do fazy stałej (SPE), kolumienki chromatograficzne LC-Si-SPE Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Dozownik Head Space Master DHS/P&T Dani 2012 Zakres temp.: od 40 °C do 300 °C; z funkcją wytrząsania próbek; pracujący w 3 różnych trybach jako: statyczny Head Space, dynamiczny Head Space zastępujący układ Purge & Trap oraz Head Space zastępujący SPME wraz z 65-pozycyjnym systemem automatycznego dozowania próbek do układu chromatograficznego Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny TGA-HP 150 s TA Instruments 2012 Pozwala na rejestrację zmian masy do 1200 °C i 50 atm. Kwadrupolowy spektrometr masowy do analizy składu produktów gazowych sprzężony on-line. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kwadrupolowy spektrometr masowy Omnistar GSD 320 O3 2012 bd. Zakres masy: 1 – 300 amu; analiza ilościowa i jakościowa gazów; grzana linia transferowa (do 200 °C) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf gazowy Trace GC Ultra Thermo Scientific 2008 Wyposażony w port nastrzykowy, termostatowaną pętlę dozującą, detektory TCD, FID i ECD Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator O2, CO i CO2 on-line S700 SICK bd.

Analiza O2 w zakresie 0– 40 %, oraz CO i CO2 w zakresie 0–100 %. Błąd względny 2 % skali. Pracuje w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator CO, CO2, H2 i CH4 S710 SICK bd. Analiza CH4, H2 w zakresie 0–100 %, oraz CO i CO2 w zakresie 0–50 %. Błąd względny 2 % skali. Pracuje w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Przenośny chromatograf gazowy Micro GC CP-4900 Varian 2008 Detektor TCD Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Automatyczny analizator charakterystyki struktury porowatej 3Flex Micrometrics 2012

Analiza trzech próbek jednocześnie, możliwość zastosowania różnych adsorbatów (azot w 77 K, argon w 87 K, CO2 w 273 K, itd.). Analiza mikro-, mezo- i makroporów. Minimalna mierzalna powierzchnia właściwa: 0,01 m2/g lub 0,0005 m2/g (krypton). Analiza powierzchni BET, dystrybucji wymiarów porów wg teorii BJH, izoterma Langmuira. Dodatkowa stacja odgazowania VacPrep 061, pozwala na odgazowanie próbek pod próżnią lub w warunkach przepływu gazu inertnego do 400 °C.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Automatyczny porozymetr rtęciowy Poremaster 60 Quantachrome Instruments 2012 Analiza dystrybucji wielkości porów w zakresie 950 µm do dokoło 0.003 µm poprzez ciągłe lub stopniowe generowanie ciśnienia od próżni do 413 MPa. Dwa stanowiska do badań niskociśnieniowych oraz jedno stanowisko do badań wysokociśnieniowych Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator termograwimetryczny STA 409 PG Luxx Netzsch 2008 Pozwala na rejestrację zmian masy do 1100 °C. Sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym i spektrometrem FTIR. Możliwość badań przy pomocy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz w warunkach niskich temperatur Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Kwadrupolowy spektrometr masowy QMS 403 Aëolos Netzsch 2008 Zakres masy 1– 300 amu, analiza ilościowa i jakościowa gazów. Sprzężony z STA (TG, DSC, FTIR) Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Spektrometr FTIR Tensor 37 Bruker 2010 Zakres pomiarowy 4000-370 cm-1. Detektor chłodzony ciekłym azotem. Dodatkowe wyposażenie: przystawka ATR, przystawka DRIFT, komora ogrzewana, celka cieczowa Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla