BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora starzeniowa UV 2000 Atlas bd. Źródło światła - osiem lamp fluorescencyjnych UVB 313 lub UVA 340 (opcja UVA 351); jednorodność napromieniowania: 4 % na powierzchni próbki; pomiar temperatury termometrem czarnej płytki (40–93 °C ±10 %); cztery czujniki promieniowania Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora klimatyczna VM 07/100 Heraeus Vötsch 1992 Komora do badań w niskich temperaturach (zakres temp. od -70 °C) Badanie wg PN-86/C-89055 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Komora do szoków termicznych oraz komora klimatyczna SH-661; STE-11 bd. T.Warda@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Komory cieplne T 6120/1; T 6120/2; T 6120/3 Heraeus Instruments 1992 Zakres temp.: 25-250 °C Badania wg: PN-C-89265-4:1998; PN-EN ISO 177:2003; PN ISO 11501:1999; PN-EN 743:1996; PN-EN ISO 2505:2006; PN-EN 479:1997; PN-EN ISO 62:2000; PN ISO 1567:2000; PN-75/C-89097 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Komora klimatyczna VTRK Heraeus Vötsch 1992 Komora symulująca klimat tropikalny Badania wg: PN-84/E-04604/02; PN-C-89265-4:1998 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Xenotesty 150 S; Alpha+ Heraeus Hanau; Atlas 2008 Badania wg: PN-EN ISO 4892-2:2009; PN-ISO 105-A02:1996; PN-EN 20105-A02:1996; PN-EN 20105-A03:1996 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Termostat elektryczny LT-S-350-84-5 Liebisch 2010 Ø probówek 5 mm Badania wg PN-C-89265-4:1998; PN-91/C89291/14 PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Aparat do oznaczania stabilności termicznej Metrastat IR 7 B Dr Stapfer 2005

PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Wezerometr Ci4000 Atlas 2013 Badania wg: ISO 105-B02, 105-B04, 105-B06, 11341, 3917, 4892-1, 4892-2, 12040; AATCC TM 16-2003, TM 16E- 1998; ASTM G151, G155, D6695; FORD FLTM B0-116-11; GME 60292; GMW 3414; VDA 75202, 621-429, 621-430; W PV 1211, PV 1303, PV 3929, PV 3930; SAE 2312, J2527, J2412, J2527; JASO M 346; MIL STD 810 F; Marks & Spencer C9, C9A Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Aparat do badania odporności na światło UV UV 2000 Atlas 2006 Urządzenie do naprzemiennego narażania materiałów na promieniowanie UV i kondensację Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Aparat do badania odporności na warunki klimatyczne UVTest Atlas 2012 8 lamp fluorescencyjnych: 313 UVB lub 340 UVA (opcja 351 UVA); natężenie promieniowania: 0,35 W/m2 (UVA, UVB), 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/m2 (UVB); temperatura czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35 - 80) °C, cykl kondensacji - BPT (35 - 60) °C Badania wykonywane wg: PN-EN 1062-11, PN-EN ISO 11507 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora kondensacyjna Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003 Temperatura wody w komorze: 40 - 2 °C; temperatura powietrza w komorze: 38 ±2 °C Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 6272-1, PN-EN 15183 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora do badań w atmosferze gazów agresywnych Braive Instruments 1998 Pojemność komory: 300 l. Kontrola temperatury do 50 °C Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora Kasternicha Elcometer 2003 Objętość komory testowej 300 l. Zakres regulacji temperatury (50 ± 3) °C. Wilgotność względna powietrza w komorze (97 ± 3) %. Automatyczna regulacja cykli pracy komory. W skład komory wchodzi gazometr dozujący SO2 od 0,2 l do 2,0 l Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LO-032/3/01-2009, PN-EN ISO 3231 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Komora starzeniowa z lampami fluoroscencyjnymi i kondensacją Xenotest Beta Atlas 2010 Źródło światła: 8 lamp fluorescencyjnych (313 UVB lub 340 UVA). Natężenie promieniowania: od 0,35 W/m2 (UVA, UVB) do 1,55 W/m2 (UVA), 1,23 W/ m2 (UVB). Zakres temperatury termometru czarnej płytki: cykl światła UV - BPT (35–80) °C, cykl kondensacji - BPT (35–60) °C Badania wykonywane wg: PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik C PN-EN 607 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Xenotest Atlas 2004 16 uchwytów (320x80) mm; filtry optyczne o natężeniu promieniowania UV w zakresie długości fali (300 - 400) nm: XENOCHROME 300 (45 ÷ 120) W/m2 i XENOCHROME 320 (35 ÷ 100) W/m2; temp. czarnego termometru (20 ÷ 130) °C; temp. powietrza w komorze (20 ÷ 80) °C; wilgotność względna powietrza w komorze (10 ÷ 95) %. Badania wykonywane wg; PN-EN ISO 4892-2, METODA A,B; PN-EN ISO 4892-1; PN-EN ISO 2440; PN-EN 513; PN-EN 12608, Załącznik CPN-EN 607 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Komora klimatyczna 2000

Zakres temperatury od -70 oC do +180 oC z dokładnością do 0,1 oC; zakres wilgotności względnej od 10% do 98 % z dokł. od do 0,1 %; dopuszczalny błąd wskazań +/-2 oC dla temperatur mniejszych lub równych +100 oC; +/-5 oC dla temperatur powyżej +10 oC, dopuszczalny błąd wskazań wilgotności wzlędnej +/-5 % w całym zakresie

Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Komora klimatyczna Binder 2005 Zakres temperatury: (-40 ÷ 180) °C, dokładność od 0,5 °C. Zakres wilgotności względnej: (10% ÷ 98) %, dokładność od 0,5 % do 2,5 Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LL-002/2/01-2001; PN -C-89083 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych
Aparat do badania przyspieszonego starzenia i trwałości barwy Ci3000+ Weather-Ometer Atlas 1996 Palnik ksenonowy (1700 ÷ 4500) W Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych
Xenotest Beta Heraeus 1994 Sterowanie urządzeniem za pomocą sensora Xenosensiv mierzącego natężenie promieniowania światła na powierzchni próbki w zakresie od 35 do 165 W/m2 dla długości fali z przedziału (300 ÷ 400) nm. Badania akredytowane/wykonywane wg: PB LT-049/1/03-2001; PN ISO 105-B02; PN-EN ISO 4892-2 Instytut Techniki Budowlanej, Laboratorium Materiałów Budowlanych