BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Zestaw konduktometryczny CC 551 Elmetron bd. Zakres przewodności: 0,00–1999 mS/cm; zakres temp.: -50 °C–199,9 °C; dokładność 0,5 % ( powyżej 20 mS/cm – 1 %) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Zestaw do elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej EIS 300 Gamny bd. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Automatyczny analizator węgla TOC 5050 Shimadzu bd. Badania akredytowane (certyfikat akredytacji Nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do badania stopnia biodegradacji 5975C vlmsd Agilent Technologies 2011 Triple-Axis Detector (chromatograf gazowy) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Respirometr Micro-Oxymax Columbus Instruments International 2009 Wielostanowiskowa (40 reaktorów badawczych) aparatura współpracująca z generatorem powietrza. Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie służące automatycznemu określeniu ciągłej ilości wydzielanego ditlenku węgla w czasie Badania akredytowane (certyfikat AB 388) prowadzone zgodnie z Procedurą badawczą Nr 1 opracowaną na podstawie obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 300 PerkinElmer bd. Wyposażony w przystawkę FIAS-100. Techniki pomiarowe: FAAS, HGAAS, CVAAS. Lampy jednopierwiastkowe: As, Au, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, In, Ir, La, Mg, Mn, Na, Nb, Ni, Pb, Pd, Rb, Rh, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Ti, Tl, W, V, Zn, Zr. Lampy wielopierwiastkowe: Co-Cu-Fe-Mn-Mo, Al-Cu-Fe-Ti, Ca-Mg, Pt-Ru Badania akredytowane w zakresie oznaczania: baru, kadmu, chromu, ołowiu i antymonu (certyfikat akredytacji nr AB 113 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800 PerkinElmer bd. Techniki pomiarowe: FAAS, GFAAS Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Spektrometr absorpcji atomowej Scan-1 Thermo Jarrell Ash 1994 Lampy z katodą wnękową do oznaczania Ag, Al. As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn. Piec grafitowy. Przystawka do generacji wodorków i zimnych par. Piec mikrofalowy do mineralizacji próbek Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Spektrometr absorpcji atomowej Aanalyst 800 PerkinElmer 2011 Atomizacja technikami: płomieniową, pieca grafitowego, generacji wodorków. Lampy jednopierwiastkowe i wielopierwiastkowe - HCL i EDL Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS) HP 5890 Hewlett-Packard 1995 Wyposażony w kolumny kapilarne Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS) ATI Unicam 1986 Detektory: FID, ECD Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Chromatograf gazowy 5710A/FID/TCD Hewlett Packard bd. Detektory: FID, TGD Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf gazowy 610 Unicam 1992 Detektor FID, pirolizer Curie-Point. Temperatura pracy pirolizera: 50-2500 ºC; czas pirolizy 0,5-5,0 s. Kolumny pakowane i kapilarne Metoda badania akredytowana/ procedura Laboratorium QPB.28/BLC opracowana wg norm: ISO 4650:2005 i PN-ISO 7270:1994 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Chromatograf żelowy Shimadzu bd. Dektory: UV/VIs i RID; eluent – THF; wzorce – PS Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Zestawy chromatograficzne do chromatografii żelowej i cieczowej ChromLine Merck 2001

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Maszyna wytrzymałościowa 1435 Zwick/Roell 1999 Komp. program sterujący: testXpert II; głowica 10 kN; siłownik 5 kN; ekstensometr długodrogowy Badania wg norm: PN EN ISO 527-1, PN-EN ISO 527-2, PN-EN ISO 527-3 Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Plastometr Melt Flow tester typ 6941.000 CEAST 1999 Sterowanie za pomocą programu komputerowego lub bezpośrednio z klawiatury aparatu. Czytnik przesunięcia tloka (rozdzielczość 0,06 mm). Zakres temp. 100-400 ºC (dokładność 0,2 ºC).Obciążniki: 1,05 kg; 2,16; 3,8; 5 kg (2 szt.) Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Młot do badania udarności tworzyw sztucznych 5102.202 Zwick/Roell 2001 Do badania udarności metodami: wg Charpy'ego: wahadła 0,5 J; 2J ; 5 J; wg Izoda: wahadła 0,5 J; 2 J; 4 J. Wyświetlacz LCD, rozstaw między podporami 20-70 mm (met. Charpy'ego), długość wahadła 225 mm Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Twardościomierz IRHD 3105 digi test II Zwick/Roell 2009

Głowica pomiarowa wg IRHD typ N: siła nacisku 8,3 N; wgłębnik; kulka 2,5 mm; droga pom. 1,8 mm; zakres wskazań 30-100. Głowica pomiarowa Shore'a A: siła sprężyny 806 mN; siła nacisku 1000 g; ścięty stożek 35°; droga pomiarowa 2,5 mm; zakres wskazań 0-100 mm. Odczyt bezpośrednio z wyświetlacza LCD lub wydruk z drukarki

Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Reometr AR 2000 TA Instrument 2004 Płytka (ø 8 mm, 25 mm, 40 mm); współosiowe walce; układ do równoległego skręcania ciał stałych; pomiary w zakresie temperatur 25-500 ºC;Pomiary reologiczne materiałów w trybie płynięcia i oscylacji program TA Reology Advantage Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych