BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Komora klimatyczna bd.

Komora testowa z kontrolą temperatury, wilgotności, Całkowity zakres nastawy temperatury: -5 °C do 100 °C. Zakres nastawiania wilgotności: 10% ~ 95%RH lub 20% ~ 95%RH. Zaawansowany system programowania umożliwiający konstruowanie i przeprowadzanie rozbudowanych, wieloetapowych eksperymentów

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Komora solna AKT-500 bd.
Badania wg norm: PN-EN ISO 9227:2012; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1866-1:2010 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna LM10 Uni-Mors 2013

Badania w zakresie: temp. od -50 do 80 °C, wilgotność 10-95 %


Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna HC 4057 Heraeus bd.
Badania wg norm: PN-EN 1866-1:2010; PN-EN 3-7+A1:2008; PN-EN 1568 cz. 1-4 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora klimatyczna ARS-0220 ESPEC bd. Komora klimatyczna o pojemności 220 l i zakresie regulacji temperatury od -75 do +180 °C oraz wilgotności od 10 do 98 % RH (zakres temperatury dla pracy z wilgotnością 10–95 °C). Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Komora do testów starzeniowych z nadeszczaniem i zamkniętym obiegiem wody demimeralizowanej ATLAS UVtest ATLAS bd. Możliwość programowania cykli badawczych: cykl jasny z kontrolowanym natężeniem promieniowania w zakresie UV, cykl ciemny z kondensacją pary wodnej na powierzchni próbek oraz cykl zadeszczania próbek. Urządzenie wyposażane w 8 fluorescencyjnych lamp UV (300-400 nm) o mocy 40 W każda. Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Komora solna SC 450 Weiss bd.
DIN EN ISO 6270-2 (DIN 50017), DIN 50014, DIN EN ISO 9227 Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Skaningowy mikroskop elektronowy JSM-6490 LV Jeol bd. Wyposażony w mikroanalizator EDS i lampę rentgenowską Badania akredytowane struktury i morfologii powierzchni Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Skaningowy mikroskop elektronowy TM 3000 Hitachi 2010 Stolikowy skaningowy mikroskop elektronowy SEM typu „table-top”, napięcie wiązki 5,15 keV, powiększenia do 30 000x, rozdzielczość ok. 30 nm Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych
Skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizerem Thermo Fisher SU 70 Hitachi bd. Rozdzielczość maks. 1 nm, analiza EDS, WDS, EBSD, analiza struktury materiałów polimerowych nieprzewodzących (po napyleniu) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 200 FEI Company 2004 Rozdzielczość 3,5 nm. Tryb pracy: wysoka i niska próżnia oraz ESEM. Dodatkowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Skaningowy mikroskop elektronowy SU 8010 Hitachi 2011 Przystawka EDX, możliwość obrazowania przy użyciu detektora BSE i EDX Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wielokomorowy system analityczny przeznaczony do badania powierzchni ciał stałych PREVAC 2008

1. skanujący spektrometr fotoelektronów XPS PHI 5000 VersaProbe ; prod. ULVAC/ Physical Electronics – Japonia/USA wyposażony w:

- monochromatyczne źródło XPS (Al)

- klasyczne działo XPS wyposażone w podwójną anodę Mg/Zr

- spektrometr elektronów Augera (AES)

- mikroskop SEM

- działo C60

2. mikroskop tunelowy AFM/STM prod. RHK, USA.

3. komora preparacyjna wyposażona dodatkowo w:

- układy do nanoszenia cienkich warstw metali lub półprzewodników,

- spektrometr elektronów Augera (AES),

- dyfraktometr niskoenergetycznych elektronów (LEED),

- układ do termoprogramowanej desorpcji (TPD) z kwadrupolowym spektrometrem masowym (QSM),

-źródło plazmy azotowej.

4. reaktor wysokociśnieniowy,

5. komora FTIR
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Mikroskop SEM Nova Nano SEM 450 FEI 2012

Źródło emisji elektronów Schottky'ego; energia wiązki 50eV-30keV; detektor wysokorozdzielczy SE pracujący w trybie immersyjnym (TLD) oraz detektor standardowy ETD. Mikroskop opcjonalnie może pracować w trybie STEM, dodatkowo mikroskop wyposażony jest w urządzenie do czyszczenia powierzchni plazmą, pułapką kontaminacyjną, chłodzoną ciekłym azotem oraz śluzą do szybkiego wprowadzania próbek; spektrometry EDX, WDX.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 250 FEG FEI Company 2009 Wyposażony w działo elektronowe z emisją polową (emiter Schottky'ego), z możliwością pracy w trzech trybach próżniowych: wysoka próżnia (HiVac), niska próżnia (LoVac), rozszerzona niska próżnia (ESEM). Mikroskop wyposażony jest w: detektory elektronowe typu SE i BSE: ETD, LFD, GAD, GSED, VCD, BSED i kamerę CCD; detektor elektronów przechodzących WetSTEM; stolik chłodzący Peltiera; rentgenowski spektrometr EDS EDAX Genesis XM 4i Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Transmisyjny mikroskop elektronowy TECNAI F20 TWIN FEI Company 2010 Działo elektronowe z emisją polową (emiter Schottky'ego) umożliwiające pracę w zakresie napięć przyspieszających 20 ‑ 200 kV w trybach: TEM, HR-TEM, STEM (z detektorem obrazowym HAADF), tomografii elektronowej oraz dyfrakcji elektronowej. Wszystkie podzespoły mikroskopu są sterowane elektronicznie. Uchwyty do preparatów: jednopochyłowy, dwupochyłowy z niskim poziomem tła, do tomografii o rozszerzonym polu widzenia. Kamera CCD Eagle 4k HS 200 kV. Dodatkowo mikroskop wyposażony jest w przystawkę do pracy w technice Cryo, w skład której wchodzą: krioholdery Gatan 70 z systemem przenoszenia preparatów zamrożonych do kolumny mikroskopu, stacja Gatan 655 do suchego odpompowywania krioholderów oraz urządzenie Vitrobot Mk4 do witryfikacji preparatów mikroskopowych FEI Company. Wyposażenie do preparatyki: ultramikrotom Leica EM UC7 z komorą mrożeniową, urządzenie do czyszczenia plazmowego Fischione Model 1020 Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Skaningowy mikroskop elektronowy JSM-6010LA Jeol 2012

Zakres pracy: w warunkach wysoko-próżniowych (HV) z preparatami przewodzącymi prąd elektryczny; w warunkach nisko-próżniowych z dowolnymi preparatami z detektorem elektronów wstecznie rozproszonych (BSED). Parametry mikroskopu: zdolność rozdzielcza (HV) – 4.0 nm (20 kV), 8 nm (3 kV), 15 nm (1 kV); napięcie przyśpieszające: od 0,5 do 20 kV; powiększenie od 5 do 300 000 x; niska próżnia: 10 -100 Pa; systemy EDS, mapping pierwiastkowy

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Skaningowy tunelowy mikroskop elektronowy (STM oraz AFM) Multi Mode 8 Bruker 2012 Wyposażony w różnego rodzaju sondy pomiarowe Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Mikroskop Elektronowy Transmisyjny Tesla BS 500 Tesla 1984 Napięcie przyspieszające 80 kV; możliwość uzyskiwania dyfrakcji elektronowych i powiększeń do 300 000 x Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Skaningowy mikroskop elektronowy TM 3000 Hitachi 2010 Z przystawką EDS Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów