BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Chromatograf gazowy Clarus 500 HeadSpace Sampler TurboMatrix40 PerkinElmer 2004 Detektor FID, dozownik headspace z podajnikiem na 40 próbek Oznaczanie związków lotnych Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Zestaw do chromatografii żelowej Viscotek bd. Zestaw, wyposażony w pompę i termostatowane kolumny, posiada dwa układy do analiz polimerów: układ pracujący w chloroformie, wyposażony w detektory UV (Spectra-Physics) oraz refraktometr różnicowy (Shodex), pozwalający na określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych w oparciu o kalibrację standardową wykonaną dla wąskich standardów polistyrenowych lub standardów polimetakrylanowych oraz układ pracujący w tetrahydrofuranie wyposażony w detektory RI (VE3580 firmy Viscotek) oraz wiskozymetr (270 Dual Detector Array firmy Viscotek) pozwalający na określenie dyspersyjności polimerów oraz wyznaczenie liczbowo (Mn) i wagowo (Mw) średnich mas molowych na podstawie uniwersalnej krzywej kalibracji wykonanej dla wąskich standardów polistyrenowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Zestaw do chromatografi żelowej Agilent, Dr Bures, Wyatt bd. Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2010, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, rok 2007, detektor wiskozymetryczny ETA 2010 Dr. Bures, rok 2009, detektor MALLS DAWN EOS Wyatt, rok 2003 (pracujący w THF) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Zestaw do chromatografii żelowej Agilent, Dr Bures, Wyatt bd. Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2008, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, rok 2007, detektor MALLS DAWN HELEOS Wyatt, rok 2006 (pracujący w DMF) Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Chromatograf żelowy Knauer 2006 Detektor reflektometryczny, kolumny: Polysep GFC-P4000 i Polysep GFC-P6000 (Schimadzu), wzorce kalibracyjne PEG Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy GPCV 2000 Waters Alliance 2007

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Chromatograf żelowy GPCmax VISCOTEK 2011 Zintegrowany moduł zawierający: degazer, pompę oraz autosampler. System potrójnej detekcji: RI, wiskozymetryczny i rozproszenia światła Certyfikat DPL: wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych polimeru Mn, Mw, Mz i współczynnika polidyspersji Mw/Mn Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Zestaw do chromatografii żelowej Knauer 1992 Detektor UV Certyfikat DPL: Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych polimeru Mn, Mw, Mz i współczynnika polidyspersji Mw/Mn; Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Zestaw do chromatografii żelowej Merck/ Viscotek bd. Detektor RI Certyfikat DPL: wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych polimeru Mn, Mw, Mz i współczynnika polidyspersji Mw/Mn; Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Chromatograf żelowy Shimadzu bd. Dektory: UV/VIs i RID; eluent – THF; wzorce – PS Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Zestawy chromatograficzne do chromatografii żelowej i cieczowej ChromLine Merck 2001

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Chromatograf żelowy Aliance 2695 Waters bd. Wyposażony w detektor refraktometryczny (RI) Waters 2414 oraz zestaw trzech kolumn zestawionych w układzie szeregowym. Układ wyposażony jest również w autosampler oraz piec termostatujący do kolumn Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Osmometr parowy VPO-7000; A028 Knauer 2007 Oprogramowanie EuroOsmo 7000 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Osmometr parowy Osmomat 070-B Gonotec 1996 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Osmometr membranowy Osmomat )90-B Gonotec 1994 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Osmometr 070-B Gonodec 2011 Zakres optymalnej temperatury pracy: 37 – 45 °C Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Chromatograf żelowy Hp-1050 Hewlett Packard bd. Chromatograf wyposażony w detektor UV/VIS, detektor refraktometryczny oraz wiskozymetryczny, specjalistyczne oprogramowanie dla metody chromatograficznej Badania prowadzone zgodnie z systemem GLP wg procedur badawczych opracowanych w IBWCh Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Zestaw do chromatografii żelowej GPC Max, TDA 305, UV PDA Viscotek (obecnie Malvern) 2011

System zaopatrzony w prekolumnę i dwie kolumny żelowe Jordi DVB Mixed bed o charakterystyce liniowej w zakresie 102-107 Da. Wyposażenie: pompa; odgazowywacz; automatyczny dozownik próbek (20 - 150 µL); 4 detektory: refraktometr (RI), wiskozymetr (IV), detektor rozpraszania światła (7° - LALS i 90° - RALS) i detektor UV (PDA 190 - 500 nm). Temp. pracy: 30 °C, eluent - dichlorometan (przepływ standardowy 1 ml/min), oprogramowanie OmniSEC 4.7

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Chromatograf żelowy GPC/SEC Viscotek 1999

Chromatograf żelowy wyposażony w trzy detektory: refraktometryczny, rozpraszania światła i lepkościowy, pracujący w tetrahydrofuranie, N,N-dimetyloformamidzie lub N,N-dimetyloacetamidzie
Badania wykonywane zgodnie z przyjętymi standardami dla analizy metodą GPC Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny
Spektrometr masowy MALDI-ToF UltrafleXtreme Bruker Daltonics 2011

Laser na ciele stałym Nd:YAG (granat itrowo-glinowy domieszkowany jonami Nd 3+, pracujący impulsowo (z częstotliwością 1000 Hz) w zakresie nadfioletu (l = 355 nm). Możliwe są pomiary: w trybie liniowym, z reflektronem, LIFT (pomiar widm fragmentacyjnych), zarówno dla jonów dodatnich, jak i ujemnych.

Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska