BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Urządzenie do prób przepięciowych AP 5 bd. Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Aparat do badania odporności folii i płyt na uderzenie bd. Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Pirometr bd. Przenośny Politechnika Częstochowska, Zakład Przetwórstwa Polimerów
Maszyna do badania wytrzymałości BDO-FB005TN Zwick 2005 Siła badawcza w kierunku na rozciąganie/ ściskanie – 5 kN; prędkość trawersy: w trybie pracy Stand Alone – 0,1 do 500 mm/min, w trybie pracy z PC – 0,001 do 500 mm/min; dokładność ustawionej prędkości 1%; rozdzielczość drogi napędu – 0,0498 m; dokładność pozycjonowania ±0,5 mm; maks. częstotliwość badawcza – 0,5 Hz. elektronika pomiarowa do pomiaru siły odpowiada normie ISO 7500/1; klinowy uchwyt mocujący – zakres mocujący: 10 mm Badania wg: DIN EN ISO 527-1; DIN EN ISO 178 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Młot do badania udarności 5102.201 Zwick 2005 Maksymalna energia uderzenia – 5 J; kąt wychylenia – 160°; prędkość uderzenia wahadła – 2,93 m/s; długość wahadła – 225 mm; dostępna praca uderzenia: 5,0 J; 4,0 J; 2,0 J; 1,0 J; 0,5 J; odstęp podpór ze znakowaniem przy: 22, 30, 40, 50, 60, 70 mm Badania wg Charpy’ego (EN ISO 179, DIN 50 115, DIN 52 453, DIN 53 753); badanie wg Izod’a (EN ISO 180 – prędkość uderzenia wahadła wynosi 2,93 m/s zamiast 3,5 m/s); badanie na rozciąganie udarowe (ISO 8256, DIN 53 448) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Twardościomierz Rockwell’a ZHR 4150 AK Zwick 2005 Wgłębnik: 120° stożek diamentowy, kulka 1/16”; hartowany, okrągły stolik badawczy Φ 225 mm; pryzmatyczne stoliki badawcze od 6 mm do 30 mm; siła wstępna 10 kg; siły badawcze: 60, 100, 150 kg; wzorce twardości; skale: A B C D E F G H K L M P R S V Badania wg DIN EN ISO 6508-1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Twardościomierz Shore’a D 3130/3131 Zwick 2005 Siła sprężyny: 4450,0 cN; siła nacisku: 50,0 N; wgłębnik: 30°; droga pomiarowa: 2,5 mm; zakres pomiarowy: 0-100; dokładność wskazań: ±0,5 Shore; rozdzielczość: 0,1 Shore Badania wg DIN EN ISO 868 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Twardościomierz Shore’a A 3030/3131 Zwick 2005 Siła sprężyny: 806,50 cN; siła nacisku: 12,5 N; wgłębnik: 35°; droga pomiarowa: 2,5 mm; zakres pomiarowy: 0-100; dokładność wskazań: ±0,5 Shore; rozdzielczość: 0,1 Shore Badanie wg DIN EN ISO 868 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Zestaw aparatury do badania lepkości kinematycznej ViscoClock Schott Geräte 2005 Głowica termostatująca (typ CC2-E prod. Huber) – zakres temperatur pracy: 25–200 °C; z wodą chłodzącą 20–200 °C; z cieczą chłodzącą 30–200 °C; stabilność temperatury (15l) w 70 °C – 0,02 K; czas pomiaru – do 999,99 s z rozdzielczością 0,1s; dokładność pomiaru ±0,01s/ ±1 cyfra, ale nie większa niż 0,1 %; powtarzalność pomiaru 95 %; zakres pomiarowy: od 0,35 do 10 000 mm²/s (cSt); typy rurek pomiarowych – DIN, ISO, ASTM; wiskozymetry Ubbelohde'a, mikro wiskozymetry Ubbelohde'a i Ostwalda. Kapilary Ubbelohde'a do pomiarów automatycznych, nr kapilar: 0a, śr.: 0,53 mm, K=0,005; I, śr.: 0,63 mm, K=0,01; 501 10/I, śr. 0,63 mm; 530 01/0a, śr. 0,53 mm Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Refraktometr Abbego AR 2/L Krüss Optronic 2005 Zakres pomiarowy: współczynnik załamania światła: 1,300 – 1,700 nD; stężenie cukru: 0,0 – 95 %; rozdzielczość i dokładność: współczynnik załamania światła – 0,0003 nD; stężenie cukru – 0,2 %; dodatkowo światło sztuczne; zakres temperatury pomiaru: od 0 °C do 70 °C Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Wagosuszarka AG S50 Axis 2012 Zakres wagi (max) – 50 g; działka odczytowa wagi – 1 mg; temperatura pracy: 18...33 °C; dokładność odczytu wilgotności – 0,01 %; max temp. suszenia 160 °C; czas próbkowania: 1÷180 s; max czas suszenia: 10 h; wymiar szalki – Φ 90 mm; czas nagrzewania komory do suszenia do 100 °C – ok. 1min; promienniki halogenowe – 2x118 mm 200 W Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Instytut Ochrony Środowiska
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-822 Mettler Toledo 2001 Zakres temp.: 25÷500 °C, strumień cieplny: 0,01÷20 K/min. Tygielki: Al 40 ml. Stała czasowa próbkowania: 3 s. Waga analityczna XS105 (prod. Mettler Toledo) Badania wg obowiązujących norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Twardościomierz Shore’a A i D 3115 i 3117 Zwick bd. Stożek: ścięty, kąt otwarcia 35° (Shore A), kąt otwarcia 30° (Shore D); siła nacisku: 12,5 N (Shore A), 50 N (Shore D); granice błędu: <±1; powierzchnia przylegania: 18 mm.; obciążenie uzupełniające (Shore D) Badania wg norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Młotek do badania udarności 5113 Zwick bd. Energia wahadła: 7,5 J, 15 J, 50 J (programowanie). Jarzmo (do zrywania udarowego): 60 g, 120 g Badania wg norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Plastometr obciążnikowy Metalchem 1995 Zakres temperatury: 0÷599 °C Badania wg norm Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny, Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Spektrofotometr fourierowski Nicolet 6700 Thermo Nicolet 2003 Zakres: średnia podczerwień; rozdzielczość: od 16 cm-1 do 0,5 cm-1. Wyposażony w przystawkę fotoakustyczną działajaca w zakresie pomiarowym MIR, służącą do rejestracji widm wszelkich substancji (w tym gum zawierających sadzę) w stanie pierwotnym, bez preparatyki mechanicznej Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Moduł ramanowski Nicolet 2001 Wyposażony w laser YAG 1064 nm. W komorze pomiarowej przystawka „Micro-Stage” do pomiarów map spektralnych wraz z kamerą wideo do bezpośredniego podglądu preparatu. Plamka lasera o średnicy 50 µm lub 1 mm może być przesuwana po polu mapy o skok 1µm Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Mikroskop MIR Continuum bd. Do badań w zakresie średniej podczerwieni (MIR) z parametrami spektrofotometru „Nicolet 6700”. Mikroskop wyposażony w: zautomatyzowany stolik 3D do rejestracji map spektralnych z polem pomiaru min. 5 x 5 µm i skokiem 1µm; polaryzator MIR. Możliwość badań w świetle przechodzącym i odbitym (z bezpośrednim podglądem preparatu za pomocą kamery) Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Spektrofotometr UV/VIS Evolution 600 Thermo Electron Corporation bd. Zakres: 190÷900 nm. Rozdzielczość spektrofotometru: 0.2 nm. Wyposażony w fotopowielacze i kulę całkujacą do badań promieniowania rozproszonego Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Mikroskop polaryzacyjny z przystawką termiczną Mettler Toledo 1995 Zakres temp. pracy przystawki: od 20 °C do 300 °C; regulacja temperatury co 0,1 °C; sprzężona z kamerą wideo Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych