BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Kalorymetr reakcyjny Mettler Toledo bd. Zestaw dwóch wymiennych reaktorów chemicznych o pojemności 500 lub 2000 ml. Każdy z reaktorów wyposażony jest standardowo w podwójny płaszcz termoizolacyjny i chłodniczo-grzewczy oraz spust w dnie. Ponadto w skład zestawu wchodzi chłodnica zwrotna z możliwością odbierania i monitorowania ilości skroplin oraz mieszadło mechaniczne pracujące w zakresie od 100 do 2000 obr/min. Układ może pracować w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego z możliwością jednoczesnego dozowania gazu raktywnego pod lustro cieczy przy pełnej kontroli jego wydatku. Układ wyposażony jest w zestaw trzech membranowych pomp infuzyjnych, służących do precyzyjnego dozowania cieczy z kontrolą wolumetryczną jak również wagową, oraz pompę strzykawkową. Zakres temperatury roboczej układu mieści się w zakresie od -30 °C do 230 °C przy ciśnieniu od 1,2 Bara do 25 mBar Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Termograwimetr TG/SDTA 851e Mettler Toledo 1999 Zakres temperatury pracy pieca 25÷1100 ºC. Pomiary w atmosferze azotu / powietrza Metoda badania składu gumy akredytowana / procedura Laboratorium QPB.30/BLC opracowana w oparciu o ISO 9924-1,2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 910; DMTA 983 TA Instruments bd. Zakres temperatury: od -170 °C do 400 °C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy Q-100 TA Instruments 2004 Wyposażony w przystawkę UV Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Termowaga Q-5000 TA Instruments 2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna DMTA Q-800 TA Instruments 2011 Zakres temp. od -150 °C do 300°C przy szerokim zakresie częstotliwości obciążeń zmiennych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 822/700 Mettler Toledo 2004 Zakres: od -65 oC do 700 oC Badanie wg PN-EN 728; PN-EN ISO 11357 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Termograwimetr TGA/SDTA 851 Mettler Toledo 2007 Zakres: od 20 oC do 1100 oC Badania wg PN-EN ISO 11358 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Kalorymetr skaningowy DSC Mettler Toledo 2008 Sterowanie komputerowe Główny Instytut Górnictwa
Termograwimetr TGA Mettler Toledo 2008 Sterowany komputerowo Badanie akredytowane Główny Instytut Górnictwa
Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny TGA-HP 150 s TA Instruments 2012 Pozwala na rejestrację zmian masy do 1200 °C i 50 atm. Kwadrupolowy spektrometr masowy do analizy składu produktów gazowych sprzężony on-line. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator termograwimetryczny STA 409 PG Luxx Netzsch 2008 Pozwala na rejestrację zmian masy do 1100 °C. Sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym i spektrometrem FTIR. Możliwość badań przy pomocy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz w warunkach niskich temperatur Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator TGA 501; 701 Leco 1992 Równoczesna analiza 19 pojedynczych próbek. Oznaczanie zawartości: wilgoci w atmosferze azotu, popiołu w atmosferze tlenu. Zakres analityczny: 0‑100 % Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04560:1998; DIN 51718:2011. Procedury IChPW: Q/LP/27/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC821 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od -50 oC do 450 oC; stała czasowa sensora 1.8 s; szybkość grzania: od 1 K/min do 300 K/min; szybkość chłodzenia: od 1 K/min do 50 K/min Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC1 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od -75 oC do 450 oC; rozdzielczość kalorymetryczna: 0,01 µW; precyzja pomiaru temperatury: ±0,02 K; rozdzielczość temperaturowa pieca: ±0,00006 K; rozdzielczość sensora: 0,01µW; prędkość grzania: od 0,02 K do 300 K/min; szybkość chłodzenia: od 0,02 K do 50 K/min. Modulowane analizy DSC (MDSC), z sinusoidalną modulacją prędkości ogrzewania; autosampler; przystawka fotokolorymetryczna (zestaw UV z lampą o zakresie spektralnym emitowanego światła od 240 do 400 nm oraz filtr o dł. 280-400 nm); wyzwalanie lampy UV z poziomu oprogramowania kalorymetru DSC; regulowana intensywność promieniowania; miernik intensywności promieniowania UV (kalibracja dla 365 nm, zakres 0¸19990 mW/cm2) Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Wysokociśnieniowy skaningowy kalorymetr różnicowy HP DSC1 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od 22 oC do 700 oC; zakres ciśnienia: 0 Pa do 10 MPa; powtarzalność temperatury: ±0,1 K; prędkość grzania: od 0,1 do 50 K/min; czułość sensora: 0,01µW Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Termograwimetr sprzężony z FTIR TGA/DSC1 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od RT do 1100 oC; dokładność temperaturowa: ±0,2 K; rozdzielczość temperaturowa pieca: 0,001 K; prędkość grzania: od RT do 1100 oC/10 min; szybkość chłodzenia: od 1100 oC do 100 oC/≤11 min; 3 wloty gazów: ochronnych, płuczących i reakcyjnych; ułożenie pieca: poziome; waga - zakres ważenia: do 1g; dokładność odczytu: min. 1µg; ułożenie ramienia wagi: poziome; autosampler; sensor SDTA o czułości 0,5 mW; spektrofotometr FTIR sprzężony z aparatem TGA poprzez interfejs; zakres spektralny spektrofotometru: 7800 – 350 cm-1; rozdzielczość optyczna: 0,4 cm-1; szumy mniejsze niż 1,3x10-5 Abs ("peak-to-peak", pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DLaTGS); ceramiczne trwałe źródło promieniowania; dzielnik wiązki Ge/KBr; detektor DLaTGS; maksymalna szybkość skanowania: 40 skanów/s przy rozdzielczości 16 cm-1; precyzja długości fali: 0,01 cm-1; moduł do pomiarów transmisyjnych; przystawka ATR; przystawka rozproszeniowa Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Pyris-1 Perkin-Elmer 2004 Badania kalorymetryczne w zakresie od -60 oC do 550 oC, intracooler, prasa do zamykania próbek Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Urządzenie do badania polimerów metodą pomiaru intensywności światła depolaryzowanego, IPPT PAN 2010 Układ optyczny z filtrami polaryzacyjnymi, zaopatrzony w czułe detektory światła, możliwość prowadzenia badań na próbkach naprężonych, komora temperaturowa do ok. 300 oC Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Diamond Perkin Elmer 2007 Zakres temperatury: od -60 oC do 500 oC; szybkość skanowania: standardowo 10-20 oC/min; atmosfera beztlenowa (azot); kontroler przepływu Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych