BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-1 Mettler Toledo bd. Zakres temp: od -100 °C do 700 °C; z kontrolowanymi prędkościami grzania i chłodzenia w zakresie od 0,001 do 200 °C/min z precyzją na poziomie ±0,05 °C oraz dokładnością ±0,1 °C. Próg detekcji aparatu wynosi poniżej 0,1µW, a stała czasowa zawiera się w przedziale od 0,6 do 3 s Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Kalorymetr reakcyjny Mettler Toledo bd. Zestaw dwóch wymiennych reaktorów chemicznych o pojemności 500 lub 2000 ml. Każdy z reaktorów wyposażony jest standardowo w podwójny płaszcz termoizolacyjny i chłodniczo-grzewczy oraz spust w dnie. Ponadto w skład zestawu wchodzi chłodnica zwrotna z możliwością odbierania i monitorowania ilości skroplin oraz mieszadło mechaniczne pracujące w zakresie od 100 do 2000 obr/min. Układ może pracować w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego z możliwością jednoczesnego dozowania gazu raktywnego pod lustro cieczy przy pełnej kontroli jego wydatku. Układ wyposażony jest w zestaw trzech membranowych pomp infuzyjnych, służących do precyzyjnego dozowania cieczy z kontrolą wolumetryczną jak również wagową, oraz pompę strzykawkową. Zakres temperatury roboczej układu mieści się w zakresie od -30 °C do 230 °C przy ciśnieniu od 1,2 Bara do 25 mBar Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Termograwimetr TG/SDTA 851e Mettler Toledo 1999 Zakres temperatury pracy pieca 25÷1100 ºC. Pomiary w atmosferze azotu / powietrza Metoda badania składu gumy akredytowana / procedura Laboratorium QPB.30/BLC opracowana w oparciu o ISO 9924-1,2 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy, Laboratorium Badawcze „Labgum”
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 910; DMTA 983 TA Instruments bd. Zakres temperatury: od -170 °C do 400 °C Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy Q-100 TA Instruments 2004 Wyposażony w przystawkę UV Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Termowaga Q-5000 TA Instruments 2011 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Dynamiczno-mechaniczna analiza termiczna DMTA Q-800 TA Instruments 2011 Zakres temp. od -150 °C do 300°C przy szerokim zakresie częstotliwości obciążeń zmiennych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 822/700 Mettler Toledo 2004 Zakres: od -65 oC do 700 oC Badanie wg PN-EN 728; PN-EN ISO 11357 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Termograwimetr TGA/SDTA 851 Mettler Toledo 2007 Zakres: od 20 oC do 1100 oC Badania wg PN-EN ISO 11358 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw
Kalorymetr skaningowy DSC Mettler Toledo 2008 Sterowanie komputerowe Główny Instytut Górnictwa
Termograwimetr TGA Mettler Toledo 2008 Sterowany komputerowo Badanie akredytowane Główny Instytut Górnictwa
Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny TGA-HP 150 s TA Instruments 2012 Pozwala na rejestrację zmian masy do 1200 °C i 50 atm. Kwadrupolowy spektrometr masowy do analizy składu produktów gazowych sprzężony on-line. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator termograwimetryczny STA 409 PG Luxx Netzsch 2008 Pozwala na rejestrację zmian masy do 1100 °C. Sprzężony z kwadrupolowym spektrometrem masowym i spektrometrem FTIR. Możliwość badań przy pomocy skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) oraz w warunkach niskich temperatur Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Analizator TGA 501; 701 Leco 1992 Równoczesna analiza 19 pojedynczych próbek. Oznaczanie zawartości: wilgoci w atmosferze azotu, popiołu w atmosferze tlenu. Zakres analityczny: 0‑100 % Badanie akredytowane/ wg: PN-G-04560:1998; DIN 51718:2011. Procedury IChPW: Q/LP/27/A:2011 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC821 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od -50 oC do 450 oC; stała czasowa sensora 1.8 s; szybkość grzania: od 1 K/min do 300 K/min; szybkość chłodzenia: od 1 K/min do 50 K/min Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC1 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od -75 oC do 450 oC; rozdzielczość kalorymetryczna: 0,01 µW; precyzja pomiaru temperatury: ±0,02 K; rozdzielczość temperaturowa pieca: ±0,00006 K; rozdzielczość sensora: 0,01µW; prędkość grzania: od 0,02 K do 300 K/min; szybkość chłodzenia: od 0,02 K do 50 K/min. Modulowane analizy DSC (MDSC), z sinusoidalną modulacją prędkości ogrzewania; autosampler; przystawka fotokolorymetryczna (zestaw UV z lampą o zakresie spektralnym emitowanego światła od 240 do 400 nm oraz filtr o dł. 280-400 nm); wyzwalanie lampy UV z poziomu oprogramowania kalorymetru DSC; regulowana intensywność promieniowania; miernik intensywności promieniowania UV (kalibracja dla 365 nm, zakres 0¸19990 mW/cm2) Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Wysokociśnieniowy skaningowy kalorymetr różnicowy HP DSC1 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od 22 oC do 700 oC; zakres ciśnienia: 0 Pa do 10 MPa; powtarzalność temperatury: ±0,1 K; prędkość grzania: od 0,1 do 50 K/min; czułość sensora: 0,01µW Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Termograwimetr sprzężony z FTIR TGA/DSC1 Mettler Toledo bd. Zakres temperatury: od RT do 1100 oC; dokładność temperaturowa: ±0,2 K; rozdzielczość temperaturowa pieca: 0,001 K; prędkość grzania: od RT do 1100 oC/10 min; szybkość chłodzenia: od 1100 oC do 100 oC/≤11 min; 3 wloty gazów: ochronnych, płuczących i reakcyjnych; ułożenie pieca: poziome; waga - zakres ważenia: do 1g; dokładność odczytu: min. 1µg; ułożenie ramienia wagi: poziome; autosampler; sensor SDTA o czułości 0,5 mW; spektrofotometr FTIR sprzężony z aparatem TGA poprzez interfejs; zakres spektralny spektrofotometru: 7800 – 350 cm-1; rozdzielczość optyczna: 0,4 cm-1; szumy mniejsze niż 1,3x10-5 Abs ("peak-to-peak", pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4 cm-1, detektor DLaTGS); ceramiczne trwałe źródło promieniowania; dzielnik wiązki Ge/KBr; detektor DLaTGS; maksymalna szybkość skanowania: 40 skanów/s przy rozdzielczości 16 cm-1; precyzja długości fali: 0,01 cm-1; moduł do pomiarów transmisyjnych; przystawka ATR; przystawka rozproszeniowa Politechnika Wrocławska, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Pyris-1 Perkin-Elmer 2004 Badania kalorymetryczne w zakresie od -60 oC do 550 oC, intracooler, prasa do zamykania próbek Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Urządzenie do badania polimerów metodą pomiaru intensywności światła depolaryzowanego, IPPT PAN 2010 Układ optyczny z filtrami polaryzacyjnymi, zaopatrzony w czułe detektory światła, możliwość prowadzenia badań na próbkach naprężonych, komora temperaturowa do ok. 300 oC Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk