BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Spektrometr Cd 6834 Byk Gardner 2010 Geometria sferyczna d/8; zakres długości fali: od 400 do 700 nm; połysk: od 0 do 180 GU Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Aparat do pomiaru grubości Byko – test MPOR PG 9692 Byk Gardner 2010 Rozpoznawanie podłoża (Fe lub NFe); docisk sprężynowy Badanie wg EN ISO 2178 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Autoklaw pionowy FVG1 Fedegari 2011 Zakres temperatury: 105–138 oC. Zbiornik zewnętrzny poj. 20 litrów Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora laminarna Farma Fil2 Eprus-B 2011 Dwustopniowe oczyszczanie powietrza. Pionowy, laminarny przepływ powietrza. Wentylator z płynną regulacją przepływu Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Automatyczny licznik koloni bakterii SCAN 1200 Interscience 2011 Rozpoznaje i zlicza do 7 kolorów na jednej płytce. Sześć kombinacji oświetlenia i koloru tła. Dokonuje zliczeń w przeciągu niecałej sekundy Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Densytometr Densi-La-Meter Erba Lachema 2011 Zakres pomiarowy: 0,3–10 McFarlanda; poza tym zakresem należy zmierzone wartości traktować, jako orientacyjne. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Mikroskop fluorescencyjny Eclipse 50i Nikon 2011 Obiektywy: plan achromat 4x/0.10, odległość robocza nie mniej niż 30 mm; plan fluoryt 10x/0.30, odległość robocza nie mniej niż 16 mm; plan fluoryt 40x/0.75, odległość robocza nie mniej niż 0,66 mm; plan fluoryt 100x/1.30, odległość robocza nie mniej niż 0,2 mm. Kontrast fazowy na obiektywach 10x i 40x. Mikroskopowa kamera cyfrowa Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Homogenizator-mikser 8010EB Warino Commercial 2011 Wbudowany czasomierz (od 1 do 60 sek.); wskaźnik świetlny. Nadaje się do pracy ciągłej. Noże wykonane z nierdzewnej stali Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Wyżarzacz do ez Sterimax WLD-TEC 2011 Średnica rurki ze szkła kwarcowego 15 mm; długość rurki ze szkła kwarcowego 118 mm; temperatura wyżarzania 900-950 oC; średni czas nagrzewania: od 7 do 9 minut Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora badań klimatycznych KBK-30W Wamed 2011 Regulacja temperatury w zakresie od temp.-5 oC do 70 oC. Regulacja wilgotności od 5 % do 95 % Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Czytnik koncentracji gęstości Biosan 2010 Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Komora laminarna BioActivia 120VE Biohazard 2010 Klasa II typ A-B3 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Aparat do badania grubości błon filmowych i folii Hildebrand Prüf-und Meβtechnik bd. Zakres: 0÷1,8 mm Badanie wg PN-ISO 4593:1999 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Urządzenie do badań palności taśm metodą cierną 1979 Badania akredytowane/ wg: PN-EN 1554; PN-93/C-05019 Główny Instytut Górnictwa
Przyrząd do pomiaru współczynnika tarcia WTP/1 1983 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badania temperatury zapłonu AC F3-15 Cleveland 1995 Badanie wg PN-EN ISO 2592 Główny Instytut Górnictwa
Termoanemometr TAS 2006 Główny Instytut Górnictwa
Rotametr ROS-061 1997 Główny Instytut Górnictwa
Twardościomierz cyfrowy HH-332 Mitutoyo 2005 Badanie akredytowane/ wg PN-80/C04238; PN-ISO 868 Główny Instytut Górnictwa
Grubościomierz stacjonarny GCS-100 2010 Badanie wg PN-EN 60695-2-10 Główny Instytut Górnictwa