BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Chromatograf cieczowy HPLC SPD-6AV Shimadzu bd. Detektor spektrofotometryczny UV-VIS, integrator firmy Merck typ D-7500. Kolumna chiralna umożliwiająca rozdział związków optycznie czynnych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf cieczowy HPLC 10A Shimadzu bd. Detektor spektrofotometryczny UV-VIS. Program komputerowy N-2000 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Flash chromatograf HPFC Horizon Biotage Biotage, Inc; A Dyax Copr. Company bd. Pompa (maks. przepływ 100 ml/min i ciśnienie 7 bar), zawór do gradientu niskociśnieniowego, kolektor frakcji, detektor UV (254 nm) z oprogramowaniem Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Chromatograf cieczowy HPLC Infinity 1200 Agilent Technologies 2011 Zakres liczb falowych dla detektorów: DAD 190 nm - 950 nm, FLD 200 nm - 1200 nm (wzbudzenie) i 280 nm -1200 nm (emisja) Badania wykonywane wg PN-EN ISO 17993:2005, procedury własne Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Chromatograf gazowy 6890 Agilent bd. Detektory: FID i AED Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Varian Polaris 2004 Detektor UV-VIS w zakresie 190 - 900 nm Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Spektrofotometr UV-VIS UNICAM UV 309 1999 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej
Spektrometr podczerwieni PU 9804 1990 bd. Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni
Spektrometr FTIR Nicolet Nexus Nicolet 2002 Wyposażony w przystawkę ATR Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Beckman HPLC Beckman 1991 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Wysokotemperaturowy chromatograf żelowy GPCV 2000 Waters Alliance 2007

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
XENOTEST Alpha LM 1998

Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
System do analizy termicznej TGA 2050/DSC 2010 1995 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Analizy Termicznej
Stacja poligonowa do badań odporności materiałów na warunki atmosferyczne 2001 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Spetrometr NMR Ultrashield 400 MHz Bruker 2005 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Spektroskopii NMR
Chromatograf gazowy z detektorem masowym TriPlus 2009 Skład zestawu: Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Aparat do elektroforezy kapilarnej PA800plus Beckman 2010 Detektory: UV-VIS, PDA oraz LIF Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Spektrometr mas microTOF-QII Bruker Daltonik 2011 Jonizacja: ESI i APCI; sprzężony z chromatografem cieczowym Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 Dionex 2008 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Spektrofotometr UV-VIS-NIR 670 Jasco 2010 Wyposażony w kulę całkującą Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej