BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Zestaw do pomiaru gęstości 2006 bd. Gęstościomierz wraz z wagą analityczną i rejestratorem Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1183-1 Główny Instytut Górnictwa
Grubościomierz ultradźwiękowy M310 sono 2009 Główny Instytut Górnictwa
Wagosuszarka MAC 50 Radwag 2010 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do oznaczanie gęstości pozornej GIG bd. Badanie wg PN–EN ISO 845:2000 Główny Instytut Górnictwa
Cirkometr (obwodowa taśma miernicza) CJU 950; 2200; 3460; 4720 Schwenk 2008 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 3126 Główny Instytut Górnictwa
Zestaw przyrządów do standardowych pomiarów: bd. Suwmiarki, średnicówki, taśmy miernicze, czujnik przemieszczeń, kątomierz, termometry i inne Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 3126 Główny Instytut Górnictwa
Ekstraktor Avanti Tecator 2002 6-cio stanowiskowy system ekstrakcji, manulane podawanie rozpuszczalnika Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Szybki ekstraktor ASE 350 Dionex 2009 24 cele ekstrakcyjne, moduł organizacji rozpuszczalników (max. 4), eliminacja manualnego podawania rozpuszczalników oraz niebezpieczeństwa ewentualnego ich zapłonu, program komputerowy z zainstalowanym systemem kontroli składu rozpuszczalnika Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
System szybkiego odparowania rozpuszczalników RapidVap Labconco 2009 Szybkie, próżniowe odparowanie rozpuszczalników (26 stanowisk), wykorzystujące dodatkowo ruch wirowy typu vortex oraz podwyższoną temperaturę; sterowanie mikroprocesorowe; pułapka na rozpuszczalniki organiczne z wkładem z węgla aktywnego. Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/03/B:2012 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Automatyczny analizator charakterystyki struktury porowatej 3Flex Micrometrics 2012

Analiza trzech próbek jednocześnie, możliwość zastosowania różnych adsorbatów (azot w 77 K, argon w 87 K, CO2 w 273 K, itd.). Analiza mikro-, mezo- i makroporów. Minimalna mierzalna powierzchnia właściwa: 0,01 m2/g lub 0,0005 m2/g (krypton). Analiza powierzchni BET, dystrybucji wymiarów porów wg teorii BJH, izoterma Langmuira. Dodatkowa stacja odgazowania VacPrep 061, pozwala na odgazowanie próbek pod próżnią lub w warunkach przepływu gazu inertnego do 400 °C.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Automatyczny porozymetr rtęciowy Poremaster 60 Quantachrome Instruments 2012 Analiza dystrybucji wielkości porów w zakresie 950 µm do dokoło 0.003 µm poprzez ciągłe lub stopniowe generowanie ciśnienia od próżni do 413 MPa. Dwa stanowiska do badań niskociśnieniowych oraz jedno stanowisko do badań wysokociśnieniowych Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Układ do pomiaru ścieralności katalizatorów i adsorbentów w złożu fluidalnym Vinci Technologies 2011 Układ pomiarowy (50 g próbki) pracujący w warunkach temperatury i ciśnienia otoczenia w strumieniu powietrza przez 5 h. Oznaczenie współczynnika ścieralności na podstawie masy próbki rozdrobnionej w wyniku analizy Badanie wg ASTM D-5757-95 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Wagosuszarka MAC50/1/NH Radwag 2011 Max. temperatura suszenia 160 oC, kalibracja zewnętrzna, wyświetlacz LCD Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Przyrząd print-surf (PPS) SE 115 Lorentzen & Wettre 2000 Zakres pomiarowy: od 0,6 µm do10 µm Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Wagosuszarka WPS 110S Radwag bd. Maksymalna temperatura suszenia próbki wynosi 160 °C. Komory suszenia z dwoma grzejącymi lampami halogenowymi. Dokładność odczytu wilgotności dla wersji 110 g i 210 g wynosi 0,01%. Wagosuszarka z obciążeniem 30 g posiada możliwość suszenia z dokładnością 0,01% lub 0,001%. Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Waga do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy 210/C/1 bd. System kalibracji zewnętrznej. Możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe). Jest to alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach oraz wytwarzających pole magnetyczne. Ten sposób ważenia jest wykorzystywany również w przypadku wyznaczania gęstości ciał stałych Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Tensjometr Sigma 700 KSV bd. Politechnika Wrocławska, Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Polimerowych i Recyklingu
Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej wyrobów płaskich FOX 314; FOX 600 LaserComp 2002 Średnia temperatura badania w zakresie (-10 ÷ 50) °C; grubość badanych wyrobów w zakresie (10 ÷ 70) lub (20 ÷ 180) mm Badania akredytowane/ wg PN-EN 12667:2002; PN-EN 12939:2002 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej wyrobów płaskich GHP Titan 456 Netzsch 2011 Średnia temperatura badania w zakresie (-160 ÷ 700) °C; grubość badanych wyrobów w zakresie (15 ÷ 70) mm Badania akredytowane/ wg PN-EN 12667:2002 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
Aparat do badania współczynnika przewodności cieplnej otulin TT100 Tuber 2003 Średnia temperatura badania w zakresie (15 ÷ 65) °C; średnice rdzeni: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 89 mm Badania akredytowane/ wg PN-EN ISO 8497:1999 Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej