BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Reometr bezrotorowy MDR 2000 Monsanto 1991

Temperatura: 30 - 200 °C; kąt oscylacji dolnej komory: 1°; częstotliwość oscylacji: 1,67 Hz

badanie akredytowane: PN-ISO 6502:2007 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Różnicowy kalorymetr skaningowy z wieloczęstotliwościową modulacją temperatury DSC1 Mettler Toledo 2008 Zakres temperatury pomiaru: od -150 oC do 500 oC, szybkość grzania: 0,2 – 300 K/min, chłodzenie celi za pomocą ciekłego azotu, kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych (argon, powietrze) w bezpośrednie otoczenie próbki Wyznaczanie parametrów przemian fazowych wg norm DIN53765, ASTM D3418/IEC1006, ASTM E1356, kinetyki reakcji wg ASTM E698, E1641 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Analizator termograwimetryczny TGA/DSC1 Mettler Toledo 2010 Zakres temperatury pomiaru od 25oC do 1100oC, kontroler dopływu dwóch gazów reakcyjnych (argon, powietrze) w bezpośrednie otoczenie próbki, mikrowaga z automatyczną wewnętrzną adiustacją i linearyzacją zakres ważenia: 5 g, dokładność odczytu 1mg Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q2000 TA Instruments 2011 Dwa zakresy temperatury: od -180 oC do 550 oC i od -90 oC do 550 oC Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 2010 TA Instruments 2001 Pomiary w zakresie temperatur od -170 °C do 550 °C w atmosferze powietrza lub gazu obojętnego Badania według norm dla tworzyw polimerowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Termograwimetr TGA/DSC1 Mettler Toledo 2010 Możliwość wykonania badań techniką MaxRes Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Analizator termograwimetryczny TG 209 Netzsch bd. Zakres: 20 °C - 600 °C; atmosfera: obojętna lub utleniająca. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg). Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 200 Netzsch bd.

Zakres badań: od -150 °C do 300 °C (LN2), atmosfera obojętna. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg)

Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Różnicowy kalorymetr skaningowy z modulacją temperatury MT-DSC 822 Mettler-Toledo 2005 Zakres temp.: od -50 °C do 300 °C (intracooler), atmosfera obojętna. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Symultaniczny analizator TG/DSC STA 449 F3 Jupiter Netzsch 2009 Zakres temp. od -150 °C do 600 °C (LN2), atmosfera obojętna lub ultleniająca. Próbki do badań: proszki, granulaty, kształtki, folie (masa: kilka mg) Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC 1 Mettler Toledo 2010 Zakres temperaturowy analiz: od -150 °C do 500 °C, maksymalna szybkość zmian temperatury (ogrzewanie/chłodzenie) 20 K/min. Aparat wyposażony w oprogramowanie STARe Software i system modulacji temperatury TOPEM.
PN-EN ISO 11357-1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 7 Perkin-Elmer bd. Prowadzenie pomiarów w: azocie, argonie, helu, powietrzu, tlenie; zakres temperatur od -100 ºC do 550 ºC; szybkość grzania: od 0,1 do 200 ºC/min; masa próbki: od 0,5 do 30 mg Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
Analizator termograwimetryczny TGA Pyris 1 PerkinElmer bd. Prowadzenie pomiarów w: azocie, argonie, helu, powietrzu, tlenie; zakres temperatur: od 50 ºC do 1000 ºC; szybkość grzania: od 0,1 do 200 ºC/min Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
System do analizy termicznej TGA 2050/DSC 2010 1995 Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Pracownia Analizy Termicznej
Termowaga TGA/SDTA-851 Mettler Toledo 2001 Termowaga z jednoczesną różnicową analizą termiczną, piec SF/1100°C, układ poziomy. System termoanalityczny STAR Certyfikat DPL: analiza składu materiałów polimerowych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-822 Mettler Toledo 2000 Typu heat flux, sensor DSC FRS5. Z systemem termoanalitycznym STAR Certyfikat DPL: badanie stabilności termicznej i termooksydacyjnej, oznaczanie temperatury i ciepła przemian fizycznych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Różnicowy kalorymetr skaningowy 200 F3 Maia NETZCH 2006 Zakres temperatur: od -150 ºC do 500 ºC. Program: NETZCH-TA4_5 Badanie wg ISO 11357 Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q200 TA Instruments 2008 Zakres pracy: od 90 °C do 725 °C. Wbudowana technologia Advanced TzeroTechnika modulowanych analiz DSC - MDSC Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Termograwimetr TG Q500 TA Instruments 2008 Zakres pracy - do 1000 °C. Kontrolowana szybkość grzania: od 0,1 do 100 °C/min Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-1 Mettler Toledo bd. Zakres temp: od -100 °C do 700 °C; z kontrolowanymi prędkościami grzania i chłodzenia w zakresie od 0,001 do 200 °C/min z precyzją na poziomie ±0,05 °C oraz dokładnością ±0,1 °C. Próg detekcji aparatu wynosi poniżej 0,1µW, a stała czasowa zawiera się w przedziale od 0,6 do 3 s Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych