BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Termograwimetr TGA/SDTA 851 Mettler Toledo 2004 Temperatura pomiaru: od 25 °C do 1100 °C; maksymalna naważka 5 g; gaz reakcyjny i ochronny – azot. Pomiary w tyglach aluminiowych 40 lub 100 μl lub ALU-oxide 70 μl Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Kulometr C30 z piecykiem Stromboli Mettler Toledo 2012 Piecyk umożliwia pomiar w zakresie temperatury od 50 °C do 300 °C (± 3 °C) Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Spektrofotometr UV-VIS Evolution 220 Thermo Scientific 2012 Spektrometr dwuwiązkowy (zapewniający równoczesny pomiar próbki i roztworu odnośnika); zakres 190 – 1100 nm. Źródło promieniowania: wysokoenergetyczna lampa ksenonowa01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas GC-17A GCMS-QP5000 ver. 2 Shimadzu 2003 Zestaw chromatograf gazowy – kwadrupolowy spektrometr mas ze źródłem elektronowym EI Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Chromatograf gazowy GC-2010 Shimadzu 2009 Detektor FID, dozownik split/splitless, autosampler AOC-20i Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Chromatograf gazowy Clarus 500 HeadSpace Sampler TurboMatrix40 PerkinElmer 2004 Detektor FID, dozownik headspace z podajnikiem na 40 próbek Oznaczanie związków lotnych Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy LC-2010A HT Shimadzu 2005 Detektor spektrofotometryczny jednowiązkowy UV/VIS, zakres 190 nm – 600 nm. Oprogramowanie: LC-solution Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy SPD-M20A Shimadzu 2006 Detektor diodowy UV/VIS, zakres długości fali 190 nm – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku, oprogramowanie: Lab-solution Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Wysokosprawny chromatograf cieczowy Waters 2695/e2695 Waters 2007 Detektor dwufalowy UV-VIS: zakres długości fali 190 nm – 700 nm, oprogramowanie: Empower /Detektor diodowy PDA: zakres długości fali 190 nm – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku, oprogramowanie: Empower Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Ultrasprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000RS Dionex 2011 Możliwość wykonywania analiz przy wyższych ciśnieniach w stosunku do standardowego HPLC (do 1034 bar); detektor diodowy DAD 3000 RS; fotometr o pojedynczej wiązce (optyka odwrócona); zakres długości fali: 190 – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku. Celki: analityczna i półanalityczna; oprogramowanie: Chromeleon 7 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 tel. 22 456 39 05
Ultrasprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000RS Dionex 2012 Możliwość wykonywania analiz przy wyższych ciśnieniach w stosunku do standardowego HPLC (do 1034 bar); detektor diodowy DAD 3000 RS; fotometr o pojedynczej wiązce (optyka odwrócona); zakres długości fali: 190 – 800 nm. Możliwa rejestracja widma i oznaczanie czystości piku. Detektor wyładowań koronowych CAD Corona Ultra RS. Celki: analityczna i półanalityczna, oprogramowanie: Chromeleon 7 Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Aparat do elektroforezy kapilarnej G1600A Perlan Technologies 2005 Detektor diodowy PDA; zakres długości fali: 190 – 600 nm; oprogramowanie CE ChemStation Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Krystalizatory szklane projekt IChP, wykonawca - Labit 2013 Wymienniki ciepła typu rura w rurze, od dołu wtopiony kran spustowy. Króćce przyłączeniowe płaszcza zewnętrznego do podłączenie termostatu. Pojemności robocze od 0,2 do 2,0 l. Zakres temp. od -20 °C do 250 °C Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Gęstościomierz Densito 30 PX Mettler 2013 Cyfrowy, przenośny gęstościomierz (pomiar zmian częstotliwości drgającej rurki) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Pirometr AMF-010 Elmetron 2012 Bezdotykowy termometr pozwalający na zdalny pomiar temperatury obiektu metodą analizy promieniowania IR Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Automatyczny analizator temperatury mięknienia metodą pierścień i kula RKA-5 Petrotest 2011 Zakres temp. od 5 ºC do 200 ºC Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Uniwersalny system do badań wytrzymałościowych 3345 Instron 2010 Uniwersalna jednokolumnowa maszyna wytrzymałościowa: uchwyty pneumatyczne szczękowe; stolik do testów zginania 3-punktowego dla obciążeń do 5 kN; bezkontaktowy ekstensometr wideo; aparat do badania twardości-penetracji (Seba-Penetromet) Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Komora do badania palności Firetesting Technology 2012 Badania wg UL 94 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Aparat do pomiaru temperatury mięknienia Ceast HV3 Instron-Ceast 2013 Pomiar od temp. pokojowej do 300 ºC Badania zgodnie z normami: PN-EN ISO 306, PN-EN ISO 75-1, PN-EN ISO 75-2 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Uniwersalny tester do badań tribologicznych UMT-2Mt CETR 2009 Zakres temperatury badań: od 20 do 1000 °C; zakres prędkości obrotowej dysku: od 0,1 do 2000 obr/min; zakres pomiaru sił: od 1 do 100 N; możliwość programowania różnych przebiegów czasowych obciążenia, przemieszczenia, nagrzewania itd. za pomocą skryptów Akredytacja PCA nr AB 197 w zakresie badań następujących obiektów: stopy metali, ceramika, kompozyty, powłoki. Badania metodą Ball-On-Disc wg. ISO 20808 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania