BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Łaźnia wiskozymetryczna TV2000 Inkom bd. Główny Instytut Górnictwa
Plastometr obciążnikowy MFI CFR-91 Hammel 2000 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1133-1 Główny Instytut Górnictwa
Młot Charpyego Pendulum Hammel 2000 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 179-1; PN-EN ISO 8256 Główny Instytut Górnictwa
Grubościomierz cyfrowy Sylvac 2005 25 mm – 0,01/1” - 0005 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 3126 Główny Instytut Górnictwa
Spektrometr FTIR 3800 Nicolet 2006 Główny Instytut Górnictwa
Zestaw do pomiaru gęstości 2006 bd. Gęstościomierz wraz z wagą analityczną i rejestratorem Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 1183-1 Główny Instytut Górnictwa
Komora termiczna 2006 Z wanną termiczną. Sterowano komputerowo Badanie wg PN-EN 12293 Główny Instytut Górnictwa
Urządzenie do badań palności tworzyw CEST 2007 Badania wg normy UL 94 Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań niepalności materiałów budowlanych 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych 2007 Sterowany komputerowo Badania wg EN-ISO 1182; EN-ISO 11925-2 Główny Instytut Górnictwa
Analizator CO/CO2 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Aparat do badań tworzyw metodą rozżarzonego drutu 2007 Badanie wg PN-EN 60695-2- 10:2005 Główny Instytut Górnictwa
Stanowisko do badań palności (ruszt propanowy) 2007 Sterowany komputerowo Główny Instytut Górnictwa
Grubościomierz ultradźwiękowy M310 sono 2009 Główny Instytut Górnictwa
Spektrofotometr UV/VIS 2009 Główny Instytut Górnictwa
Wagosuszarka MAC 50 Radwag 2010 Główny Instytut Górnictwa
Aparatura do oznaczania wskaźnika tlenowego 2010 Badanie akredytowane/ wg PN-EN ISO 4589-2+A1 Główny Instytut Górnictwa
Mikroskop Olympus bd. Z możliwością rejestracji obrazu Główny Instytut Górnictwa
Urządzenie do badań przewodów rurowych z tworzyw sztucznych GIG bd. Badanie akredytowane/ wg PN-EN 1437; PN-EN ISO 13260 Główny Instytut Górnictwa
Urządzenie do badania odporności na ścieranie rur GIG bd. Badanie akredytowane/ wg PN-EN 295-3 Główny Instytut Górnictwa