BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Polarymetr automatyczny IP-digi FD1 InsMark bd.

Ultratermostat, termostatowana cela pomiarowa o długości 100 i 200 mm.

Zakres pomiarów od -90° do +90°.
Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Stanowisko do badania geometrii płyt do termoizolacji Lab-trade bd. Stół granitowy z wzorcowanymi przymiarami EN 823:1998, EN 824:1998, EN 825:1998 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Refraktometr RL3 PZO 1999 Refraktometr Abbe’go Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Dylatometr niskotemperaturowy DIL 402C Netzsch 2012 Zakres temperatury pracy od ‑150 °C do 1000 °C. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Wagosuszarka MAX 60/1/NH RADWAG 2012 Waga z dokładnością suszenia do stałej masy 0,1 mg. Max. obciążenie 60 g, max. temp. 200 °C. Możliwość zastosowania przystawki do oznaczenia przepuszczalności pary wodnej. badania wykonywane wg procedur opracowanych przez producenta Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Waga elektroniczna z przystawką do wyznaczania gęstości AS160.X2 RADWAG 2016 Przystawka do wyznaczania gęstości. Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii Akademii Morskiej w Gdyni
Reometr rotacyjny ARES-G2 TA Instruments 2010 Pomiar naprężenia niezależnie od zastosowanego odkształcenia ścinającego, zakres momentu obrotowego od 0,05 µNm do 200 mNm, zakres siły 0,001 – 20 N, zakres temperatury od -150 oC do +600 oC, chłodzenie ciekłym azotem, moduł do pomiarów dielektrycznych DETA Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Reometr bezrotorowy MDR2000 Alpha Technologies 2010 Zakres temperatury pomiaru od 25 oC do 200 oC, częstotliwość oscylacji 1,667 Hz, odkształcenie 0,2; 0,5; 1 i 3o Badania zgodnie z normami ASTM D5289, ISO 6502 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Reometr rotacyjny bezrotorowy D-RPA 3000 MonTech 2011 Częstość oscylacji od 0,001–100 Hz, zakres oscylacji od ± 0,0001o do ± 180o, moment obrotowy 0,0001 do 235 dNm, temperatura pomiaru do 230 oC Praca urządzenia zgodna z normami: ISO 6502, ASTM D 5289, ASTM D 6204, ASTM D 6601, DIN 53529. Możliwość wykonywania badań zleconych. Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Reometr rotorowy 100 Monsanto 1972 Zakres momentu skrętnego 0-200 dNm. Kąt oscylacji wirnika 1º±0,03º. Zakres temperatury 100 ºC - 200 ºC. Częstotliwość oscylacji 1,67 Hz Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 3417:1994 i PN-ISO 6502:2007 Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Reometr bezrotorowy MDR2000 Monsanto 1991 Zakres temperatur: 30 ºC - 200 ºC. Kąt oscylacji dolnej komory 1º. Częstotliwość oscylacji 1,67 Hz Metoda badania akredytowana/ Badania wykonywane wg normy PN-ISO 6502:2007 Odział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Reometr Ares Rheometrics Scientific 1995 Zestaw pomiarowy płytka-płytka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Polimerów
Reometr Bohlin Bohlin Instruments Ltd. bd.

Termostat elektroniczny typu Peltier ; temperatura pracy przy zastosowaniu zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego: od - 40 °C do 180 °C (stabilność temperatury: ±0.01 °C); kompresor bezolejowy do powietrza z filtrem, osuszaczem i obudową tłumiącą (model Dental-Air 3); komplet układów pomiarowych: stożek-płytka, płytka-płytka, współosiowe walce

Badanie procesu utwardzania żywic wykonywane wg normy ASTM D4473-01 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reometr HA DVII+CP Brookfield bd. Zakres pomiarowy lepkości: 3,3–1966000 mPa·s. Metoda pomiaru stożek-płytka. Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny termostat umożliwiający uzyskiwanie stałych temperatur pomiaru Badania wykonywane wg norm: ISO 2555:1989, PN-92/C/89402 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reospektrometr dynamiczny RDSII Rheometrics bd. Pomiar w temperaturze od -160 °C do 500 °C Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Reometr obrotowy MCR 301 Anton Paar 2010 Układy: stożek – płytka; płytka – płytka; do oceny lepkości wzdłużnej; DMTA; system skręcający; do badań fotopolimeryzacji (przystawka UV) Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Plastometr RayRan bd.

Cyfrowy odczyt i sterowanie temperatury z dokł. 0,1 ºC, w zakresie od 100 do 400 ºC; obciążenie tłoka do 21,6 Kg; wbudowana drukarka; automatyczny odczyt wartości MFR na podstawie pomiaru szybkości opadania tłoka

Badania wykonywane wg normy PN-EN ISO 1133 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Melt-Flow-Index Tester MeltFlow@on plus KARG Industrialtechnik 2007 Urządzenie do wyznaczania wskaźników szybkości płynięcia polimerów Możliwość wykonywania badań według norm: ASTM D 1238, ISO 1133 Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Reometr Haake Mars III Thermo Fischer Scientific 2010 Zakres temp. pracy: 20 °C - 600 °C. Parametry: rozdzielczość kątowa czujnika: 0,12 mrad; szybkość obrotowa (tryb CR): 10-7 - 4500 obr./min; szybkość obrotowa (tryb CS): 10-7 - 4500 obr./min; naprężenie CR: 10 nNm - 200 mNm; naprężenie CS: 3 nNm – 200 mNm; łożyskowanie powietrzne; częstotliwość oscylacji: 10-4 - 100 Hz; siła normalna: 0,01 N - 50 N (w obu kierunkach); możliwość prowadzenia pomiarów przy stałym w czasie odkształceniu i naprężeniu; możliwość prowadzenia pomiarów przy sinusoidalnie zmiennym w czasie odkształceniu i naprężeniu, możliwość pomiarów z nastawianiem siły normalnej dla pomiarów w trybie CR i CS Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Wiskozymetr rotacyjny HAAKE 7 plus ThermoScientific 2010 Zakres temp. pracy: 10 °C - 40 °C, prędkości rotacyjne: 0,1-200 (dokładność większa niż ±0,5%) Badanie wykonywane wg normy ISO 2555 Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów