BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Różnicowy kalorymetr skaningowy 200 F3 Maia NETZCH 2006 Zakres temperatur: od -150 ºC do 500 ºC. Program: NETZCH-TA4_5 Badanie wg ISO 11357 Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Mikroskop fluorescencyjny BX 41 Olympus 2009 System fluorescencji i polaryzacji oświetlenia odbitego i przechodzącego; obiektywy Plan fluorytowe (dł. 45 mm, powiększenie 10x, 20x,40x,100x. Rejestracja obrazów za pomocą kamery cyfrowej; oprogramowanie Cell D umożliwiające wykonanie pomiarów. Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Instytut Chemii, Zakład Tworzyw Sztucznych
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Q200 TA Instruments 2008 Zakres pracy: od 90 °C do 725 °C. Wbudowana technologia Advanced TzeroTechnika modulowanych analiz DSC - MDSC Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Analizator termomechaniczny DMA Q800 TA Instruments 2008 Zakres pracy: od 150°C do 600 °C. Zakres siły: od 0,0001 N do 18 N. Zakres częstotliwości: 0,01 Hz - 200 Hz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Termograwimetr TG Q500 TA Instruments 2008 Zakres pracy - do 1000 °C. Kontrolowana szybkość grzania: od 0,1 do 100 °C/min Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Spektrofotometr FTIR Nicolet iS10 Thermo Scientific 2007 Zakres spektralny: od 7800 do 350 cm-1; maksymalna zdolność rozdzielcza < 0,4 cm-1; detektor DTGS. Przystawka do badań metodą ATR Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Spektrofotometr UV-VIS Evolution 220 Thermo Scientific 2011 Lampa ksenonowa. Zakres spektralny: od 190 do 1100 nm. System skupienia wiązki umożliwiający badanie materiałów stałych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Elektrometr 6517A Keithley Instruments 2008 Pomiar napięcia w zakresie od 1 µV do 210 V. Pomiar prądu w zakresie od 10 aA do 21 mA. Pomiar oporu w zakresie od 10 Ohma do 210 Ohma. Wyposażony w elektrody Keithley 8009 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Plastometr MP600 Tinius Olsen 2006 Ekstensometr PPDT-600 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Maszyna wytrzymałościowa 3367 Instron 2005 Zakres obciążeń: od 0 do 30 kN. Dokładność pomiaru - 0,1%. Prędkość obciążania: od 0,01 do 500 mm/min Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Aparat do określania trwałości zmęczeniowej przy cyklicznym skręcaniu konstrukcja własna 2005 Płynna, bezstopniowa regulacja prędkości obciążania, kąta skręcenia oraz momentu skręcającego. Realizacja badań zmęczeniowych przy wymuszeniu odkształceniowym oraz naprężeniowym. Jednoczesna rejestracja momentu skręcającego i kąta skręcenia (pętle histerezy). Oznaczanie energii dyssypowanej podczas próby skręcania Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Goniometr DSA 100 PA 3320 Mk.2 Krüss 2006 Komora temperaturowa TC 3010 z termostatem. Stolik przechylny. Zakres temperatur: od -10 °C do 120 °C. Maksymalny kąt przechyłu goniometru może wynosi 90°, a jego zmiana może być realizowana z różnymi prędkościami Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Slip tester CEAST 2009 Wielkość powierzchni ślizgania 180 x 400 mm. Szybkość ślizgu -150 mm/min. Rozmiar badanych próbek: 250 x 130 mm. Dokładność - 1% Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Tester adhezji Positest DeFelsko 2009 Wytrzymałość na rozwarstwienie: od 0 do 20 MPa. Rozdzielczość 0,01MPa. Zestaw wymiennych stempli (śr. 20 i 50 mm). Dokładność pomiaru 1% Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Komora starzeniowa Suntest CPS+ Atlas 2012 Lampa ksenonowa chłodzona powietrzem z regulacją mocy w zakresie od 1,1 do 1,5 kW. Wymienny filtr do symulacji światła "zza szyby okiennej". Natężenia promieniowania w zakresie od 250 do 765 W/m2. Możliwość programowania długości trwania badania (poprzez podanie czasu w godzinach lub dawce energii) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Urządzenie do obrazowania powierzchni materiałów polimerowych DO Smart Delta Optical 2010 Rozdzielczość: 2MP; powiększenie: 10-250x; oświetlenie diodami LED Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Inżynierii Materiałowej Instytutu Techniki
Spektrometr FTIR Tensor 27 Bruker bd.

Wyposażony w jednoodbiciową przystawkę ATR (Golden Gate) pozwala na obserwację widma substancji w zakresie liczb falowych od 400 do 4000 cm-1 (600 do 4000 cm-1 dla ATR). W skład zestawu wchodzi również standardowy układ do badań transmisyjnych z wykorzystaniem kuwety lub tabletek KBr

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Reometr AR 2000 EX TA Instruments bd.

Wyposażony w dwie opcjonalne geometrie pomiarowe (płytka – płytka oraz cylindry współosiowe) i precyzyjne układy grzewcze Peltiera umożliwiające wykonywanie pomiarów w zakresie od - 40 do 200 °C z bardzo krótkimi czasami stabilizacji. W konstrukcji aparatu zastosowano unikalne rozwiązanie łożyskowania silnika rotora (łożysko powietrzne oraz porowaty węgiel), a także unikalny optyczny system pomiaru prędkości obrotowej rotora. Konfiguracja aparatu gwarantuje wykonywanie szeregu pomiarów z wysoką precyzją, zarówno w trybie rotacyjnym jak i oscylacyjnym, w bardzo szerokim zakresie częstotliwości i prędkości kątowych

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC-1 Mettler Toledo bd. Zakres temp: od -100 °C do 700 °C; z kontrolowanymi prędkościami grzania i chłodzenia w zakresie od 0,001 do 200 °C/min z precyzją na poziomie ±0,05 °C oraz dokładnością ±0,1 °C. Próg detekcji aparatu wynosi poniżej 0,1µW, a stała czasowa zawiera się w przedziale od 0,6 do 3 s Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Kalorymetr reakcyjny Mettler Toledo bd. Zestaw dwóch wymiennych reaktorów chemicznych o pojemności 500 lub 2000 ml. Każdy z reaktorów wyposażony jest standardowo w podwójny płaszcz termoizolacyjny i chłodniczo-grzewczy oraz spust w dnie. Ponadto w skład zestawu wchodzi chłodnica zwrotna z możliwością odbierania i monitorowania ilości skroplin oraz mieszadło mechaniczne pracujące w zakresie od 100 do 2000 obr/min. Układ może pracować w kontrolowanej atmosferze gazu obojętnego z możliwością jednoczesnego dozowania gazu raktywnego pod lustro cieczy przy pełnej kontroli jego wydatku. Układ wyposażony jest w zestaw trzech membranowych pomp infuzyjnych, służących do precyzyjnego dozowania cieczy z kontrolą wolumetryczną jak również wagową, oraz pompę strzykawkową. Zakres temperatury roboczej układu mieści się w zakresie od -30 °C do 230 °C przy ciśnieniu od 1,2 Bara do 25 mBar Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych