BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Aparat do oznaczania minimalnej temperatury zapłonu par cieczy Herzog 2013 Waga Badania akredytowane/badania wg: PN-EN 2719, ASTM D93 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania parametrów wybuchowości par cieczy i gazów Anko 2013 Termopary, czujniki ciśnienia dynamicznego, komputer, 20 l sfera, drut oporowy Badania akredytowane/ badania wg: PN-EN 1839, PN-EN 15967 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Palniki 50 W i 500 W 2011 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara Badania akredytowane/badania wg: PN-EN 60695-11-10, PN-EN 60695-11-20 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Palnik igłowy 2011 Palnik zasilany gazem. Stojaki do zamocowania próbki, stoper, termopara Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60695-11-5 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do oznaczania ciepła spalania Sychta 2006 Naczynia z płaszczem wodnym, bomba kalorymetryczna, butla z tlenem, drut oporowy, komputer, waga analityczna Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1716 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych Politechnika Szczecińska bd. Piec rurowy pionowy, termopary, sterowanie komputerowe Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 1182 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badań zapalności materiałów budowlanych Politechnika Szczecińska 2005 Komora spalania z palnikiem propanowym i systemem mocowania próbki badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN ISO 11925-11 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Bomba kalorymetryczna Politechnika Szczecińska bd. Sterowanie komputerowe, termopary Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN ISO 1716 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Single Burnig Item SBI Taurus 2009 Pomieszczenie z komorą spalania, system mocowania próbki, wyciąg z sekcją pomiarową, analizator spalin, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 13823 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora spalania próbki podłogi lub wykładziny przez oddziaływanie promieniowania cieplnego Politechnika Szczecińska bd. Komora testowa z wyciągiem, promiennik ciepła, palnik, fotometr, oprogramowanie komputerowe Badania akredytowane/badania wg PN-EN ISO 9239-1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora testowa bd.
Badanie akredytowane/badanie wg BS 5852 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania palności urządzenia przeciwhałasowego CNBOP-PIB bd. Podstawa, kosze z materiałem palnym stanowiące źródło płomienia Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 1794 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na dachy CNBOP-PIB bd. Stanowisko umożliwiające ustawienie próbki pod kątem 15° i 45°, kosz z materiałem palnym stanowiący źródło płomienia Badania akredytowane/badania wg: PN-ENV 1187, PKN-CEN/TS 1187 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania działania ognia zewnętrznego na ściany CNBOP-PIB 2014 Hala badawcza, uchwyt do mocowania ściany, podstawa dla źródła zapalenia Badanie akredytowane/badanie wg PN-B-02867 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparatura do badanie stopnia palności wyrobów elastycznych CNBOP-PIB bd.
Badanie akredytowane/Procedura Badawcza /BW/1 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora do badania palności pionowych wiązek kabli FTT 2013 Komora testowa z wyciągiem, sekcja pomiarowa, analizator spalin, fotometr, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50399 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora badawcza do badania dymotwórczości kabli Pumpa 2013 Komora testowa z wyciągiem, fotometr, oprogramowanie komputerowe, uchwyt do mocowania próbki Badanie akredytowane/ badanie wg PN-EN 61034-2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Aparat do badania kwasowości gazów powstałych podczas spalania kabli elektrycznych Sychta Laboratorium 2014 Piec rurowy do spalania próbki, termopary, pehametr, konduktometr, oprogramowanie komputerowe Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 50267-2-3 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Komora do badania rozprzestrzeniania płomieni po pojedynczym pionowym kablu Anko 2013 Komora testowa, palnik 1 kW, uchwyt do mocowania próbki Badanie akredytowane/badanie wg PN-EN 60332-1-2 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Termometr elektroniczny CHY502 K/J Chy Firemate 2010 Odczyt cyfrowy, zakres pomiarowy: od -200 °C do 1050 °C, czujnik temperatury PTR 2-45-200 Limatherm sensor Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych