BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Aparaty do analizy polimerów


Aparat Typ/model Producent Rok produkcji Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm Nazwa instytucji
Twardościomierz KP 15012/2 bd. Składa się z zespołu pomiarowego oraz rejestratora eletronicznego. Zakres pomiarowy wynosi od 10 do 100 jednostek IRHD. Badanie wykonywane wg PN-81/C-04203 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora cieplna 20-300°C Martena bd. Komora cieplna z możliwością sygnalizacji końca pomiaru po zadanych parametrach w odniesieniu do wartości ugięcia próbki Badanie wykonywane wg PN-90/C-89025 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Komora cieplna 20-300°C Vicata bd. Komora cieplna z możliwością sygnalizacji końca pomiaru po zadanych parametrach w odniesieniu do głębokości pentracji tworzywa przez czujnik Badania wykonywane wg PN-EN ISO 306:2006 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie Schoppera-Schlobacha APGI 613.10 bd. Materiał ścierający: papier ścierny nawinięty na walec o średnicy 150 mm, obracający się z prędkością ok. 40 obr/min. Badania wykonywane wg PN ISO 4649:2007 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr obciążnikowy IIRT-M bd. Plastometr obciążnikowy jest wyposażony w zestaw obciążników do pomiaru MFI w zakresie obciążenia od 1,2 kg do 5 kg. Jest możliwa płynna regulacja temperatury komory pomiarowej plastometru do 400 °C Badania wg PN-EN ISO 1133:2006 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Kamera termowizyjna V-20 model ER005-25 bd. Kamera termowizyjna działa na zasadzie skanera liniowego i jest wyposażona w chłodzony termoelektrycznie detektor HgCdTe. Jest możliwy pomiar temperatury od -10 °C do 500 °C. Czas skanowania linii 7,2 ms. Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Mikroskop inspekcyjny metalograficzny Vision DX 51 bd. Mikroskop wyposażony jest w kamerę 1.3 Mpix. Oświetlenie realizowane przez obiektyw. Obiektywy: x4, x10, x20, x40 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Ultrametr INCO A91 bd. Wyposażenie: głowica pomiarowa, rejestrator oraz komplet wzrorników grubości Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Profilografometr TR-200 bd. Mierzone parametry chropowatości: Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, R3z, S, Sm, Sk, wg. norm DIN, ISO,ANSI. Oceniane profile: profil pierwotny, profil chropowatości, krzywa Abotta Firestona. Długość odcinka: 0,25; 0,8; 2,5; jednostki: metryczne, calowe Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie pvT pvT-100 bd. Głównymi częściami składowymi są: centralna jednostka pomiarowa, jednostka kontrolna i oceniająca oraz jednostka ciśnieniowa (hydrauliczna). Budowa i wyposażenie komory ciśnieniowej umożliwia pomiar objętości właściwej tworzyw w zakresie od 30 °C do 420 °C przy zmianach ciśnienia od 20 do 250 MPa Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastografometr Mooney’a PGi bd. Plastografomert składa się z układu napędowego, komory pomiarowej oraz układu rejestrującego. Na stanowisku znajdują się trzpienie do umieszczania próbek w komorze pomiarowej Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr BK PIP bd. Składa się z zespołu roboczego zasilanego układem hydraulicznym oraz układu sterowania, regulacji i rejestracji danych pomiarowych. Na wyposażeniu znajdują się dysze o różnej średnicy kanału przepływowego Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie do badania kabli optotelekomunikacyjnych bd. Składa się z układu napędowego, układu sterowania oraz zestawu uchwytów (v = 0,5 - 5,0 m/min, F = 50 - 150 N) Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Maszyna wytrzymałościowa ZD-40 bd. Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych rozciągania, ściskania i zginania. Zakres pomiarowy 50 - 400 kN Badania wg PN-EN ISO 527-1:1998 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Maszyna wytrzymałościowa PT-250M-2 bd. Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych rozciągania, ściskania i zginania. Zakres pomiarowy do 2,5 kN Badania wg PN-EN ISO 527-1:1998 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Aparat do wyznaczania wskaźnika tlenowego tworzyw bd. Urządzenie jest wyposażone w komorę pomiarową zgodną z obowiązującymi normami Badanie wg PN-EN ISO 4589-2:1999 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Urządzenie do badania uniepalniania rur bd. Urządzenie jest wyposażone w komorę umożliwiającą badanie palności rur w zakresie średnic od 10 do 200 mm. Badania wg PN-EN 50086-1:2001, PN-EN 60695-11-2:2004 Politechnika Lubelska, Katedra Procesów Polimerowych
Plastometr kapilarny Galaxy 1 Dynisco 2000 Wyposażony w zestaw obciążników Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr kapilarny CEAST SMART RHEO CEAST-Instron 2010 Wyposażony w zestaw kapilar o różnej średnicy i długości oraz czujnik PVT Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych
Reometr obrotowy RheoStress RS6000 Haake 2010 Wyposażony w układ termostatowania Paeltiera i różnego rodzaju układy pomiarowe: stożek-płytka, płytka-płytka, cylinder-cylinder oraz stożek-płytka (jednorazowe do badania żelowania żywic chemoutwardzalnych) Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Laboratorium Przetwórstwa i Badania Tworzyw Polimerowych